main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
rubiginosa
(pozri - rubiginosa_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia rubiginosa Ritter 1963 & 1976
descr.: F. Ritter, Taxon, 12: 1; / 29.1.1963 /
IPNI (GCI) - Taxon 12: 29. 1963
IPNI (IK) - Taxon xii. 29 (1963).
diag.add.: J. D. Donald, in Ashingtonia, 1976 (plod, semená)
typ.: FR 767
nom.: podľa vzhľadu otrnenia a podľa červenejúcej pokožky, lat. rubiginosus, robiginosus - hnedočervený, hrdzavý (doslova).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.:"R. rubiginosa Ritter (FR 767) (1963) Taxon 12 29" - loc.: Chuquisaca, S Cinti - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/rub1.htm) - innventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. tuberosa - menej válcovitý vzrast, tmavšie zelená farba tela, na plnom slnku tvoriaca tmavo fialový odtieň. Tŕne prevážne hnedasto červené, kvety červenšie so zelenkasto červenými šupinami na kv. rúrke.
Donald, p.93,94 - voči R. tuberosa - telo oveľa menej válcovité, tmavšie zelená epidermis, ktorá sa na primom slnku stáva hlboko pupurovou. Tŕne všetky hnedasto červené, relat. krátke, asi 10mm, zvyčajne 6-7mm. Kvety podobné, hlbšie šarlátové. Odlišnosť v zelenkasto červených šupinách na receptákule. (Populácie sa líšia vo farbe šupín, zelené alebo červené. Takýto charakter odlišnosti existuje u veľa druhov Rebutia.) Add.: Plod plochá, tmavozelená bobuľa s typ. semenami Aylostera (pseudodeminuta), čierne, lesklé, 1,2mm dlhé a 0,8mm široké.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 #)
foto 2.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
foto 2.: L. A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. rubiginosa);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_rubiginosa.jpg
Comment.: ?, forma R. kupperiana? Lau ? V roku 2011 stránka zanikla.
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1208.48, R-1208.48 (R. rubiginosa) blood red flowers, dark green stem;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 13. Rubiginosa, species 27.
      Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 6. Rubiginosa, species 1.

cat.: ?
adnot.: J. D. Donald - R. tuberosa a R. rubiginosa v okruhu R. pseudodeminuta, v príbuzenstve s R. kupperiana;
F. Ritter, 1980 - línia 7 rodu Rebutia, s vedúcim druhom R. rubiginosa, spolu s R. tuberosa a R. nogalesensis;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R.deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre R. rubiginosa a A. rubiginosa;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je R.(A.) rubiginosa synonymom uznaného druhu R. spegazziniana Backeb. 1933 (spec. 35) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera rubiginosa, a tiež nové spinosissima rubiginosa (??). Druhé synonymum má možný pôvod v jednej nejasnej identifikácii zberu KK 861 (pozri - colls.);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.34., A. rubiginosa (F. Ritter) Backeb.;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. rubiginosa. Vzorka A. rubiginosa nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera rubiginosa (Ritter) Backeb. 1963

comb.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 3: 5, 1963
IPNI (GCI) - Descr. Cact. Nov. 3: [5]. 1963
IPNI (IK) - Descr. Cact. Nov. iii. 5 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. rubiginosa (Ritt.) Backbg. = R. rubiginosa"
sign.: Backeb., KL 1966, p.71 - Telo plochšie ako u A. tuberosa, málo odnožujúce; Areoly hnedé; Tŕne červenkasté, do 6mm dĺžky; Okrajových tŕňov 12; Stredové tŕne 4; Kvet 3cm dlhý; Nitky karmínové; Kv. lôžko červeno štetinaté. - Bolívia (stanovište voči R. tuberosa o 100m vyššie, [FR 767])
foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Aylostera rubiginosa RH 2114a);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Aylostera rubiginosa RH2114A..jpg, FischerCD7 @/ Aylostera rubiginosa RH2114A.jpg
Comment.: kv. rúrka zelená
merc. Debrecen: DKE 98 S-115 (A. rubiginosa);
merc. Fischer: LF 2011 S-263AY (A. rubiginosa);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'rubiginosa'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'rubiginosa' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

colls. Ritter: FR 767 (typ), FR 770a (tuberosa x rubiginosa);
colls. Lau: L 402 (kupperiana ? - rubiginosa), L 407 (rubiginosa ? - kupperiana);
colls. Kníže: KK 861 (paucicostata ?, rubiginosa f., spinosissima ?? robustispina - paucicostata);
colls. Hillmann: RH 2114a;
colls. Šeda: SE-66 (sp. nova - rubiginosa - fusca);


collp.:

 top of page