main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
fulviseta
(pozri - leucanthema_s) (pozri - fulviseta_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia fulviseta Rausch 1970
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 21: 31, 1970 / K. u. a. S., 21 (2), #, 1970 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 21: 29, figs. 1970
IPNI (IK) - Kakt. & Sukkulent. xxi. 29 (1970).
typ.: WR 319
nom.: lat. fulvisetus - so žltohnedými (tmavo žltými) štetinami; fulvus - tmavo žltý.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. fulviseta Rausch (R 583) (R 319) (1970) Kakt. u. a. Sukk. 21 29" - loc.: Tarija, Padcaya, tax.: Rebutia Section I Aylostera;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/ful1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.119-120 - vytvára hromady krátko válcovitých tiel, vysoké 15mm, široké 10mm. Rebrá rozčlenené do bradaviek širokých 2-3mm. Epidermis tmavo zelená, na slnku bronzovo purpurová. Areoly hnedo plstnaté. Tŕňe štetinovité, hnedé, dlhé až 10mm, okrajových 10-12, stredných 1-2. Kvety relatívne malé, 25mm dlhé a široké, tmavo červené. Perikarp a rúrka tmavšie, fialovo červené so šupinami s bielymi vlnatými vlasmi a štetinami.
adnot.: V ponuke Mesa Garden je pochybné spojenie R. fulviseta s lokalitou Betanzos. Od Betanzos pochádzajú zväčša zbery K. Knížeho, KK 1517 (residua n. n.), KK 2035 (spec.), KK 2036 (atrovirens), KK 1520 (=potosina?), KK 1695 (potosina n .n.). V ponukách sa tiež vyskytli skomolené lokality Betanzos: "Mediolobivia raulii - Batanzas" a "Aylostera sp. Betamos KK" (tam). Buď ide o omyl alebo o zhodu s niektorou z horeuvedených Knížeho rastlín.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970)
foto 2.: Antonio Robledo, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com   (photogallerie R1)
(R. fulviseta);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 952m.jpg
foto 2.: Antonio Robledo, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
foto 3.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(R. fulviseta);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1117m.jpg
foto 3.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. fulviseta) 1117;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1117.jpg
foto 3.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - fulviseta - al)
(R. fulviseta) 1117;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1117.jpg
foto 4.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 4.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 4., 4a.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. fulviseta; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ fulviseta_1071.jpg, @/ fulviseta DSCN1071.JPG (obr.02)
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. fulviseta);.....V prilohe - Agocs @
Comment.: vo fotogal 2010 nahradený inými snímkami exempláru
foto 6.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Fulviseta);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_fulviseta.jpg
Comment. 2007: snímok nahradený novým (foto 6a).
foto 6a.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Fulviseta) detail....V prilohe - Wessner9 @/ 1-rebutia_fulviseta.jpg
foto 7.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. fulviseta) id=104923;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb053.jpg
Comment.:
foto 8.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item)
(R. fulviseta);.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_fulviseta_810.jpg
foto 9.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2007 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. fulviseta) 952;.....V prilohe - cactuspro7 @/ 952.jpg
foto 9.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - fulviseta - al)
(R. fulviseta) 952;.....V prilohe - cactuspro7 @/ 952.jpg
Comment.:
foto 10.: Jan Carius, 2008 - www.kakteenweb.de (Galerie - Rebutia >>)
(R. fulviseta);.....V prilohe - Carius @/
Comment.:
foto 11.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. fulviseta);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia.fulviseta.jpg
Comment.: = typ, V roku 2011 stránka zanikla.
foto 12., 13.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=315, 316)
(R. fulviseta) details, details;..... V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: iné snímky exempláru z foto 5.
foto 14., 14a.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. fulviseta; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ fulviseta DSCN1501.JPG (obr.03), @/ fulviseta_DSCN3997.JPG (obr.04)
merc. Mesa Garden & other: Palmer 99 R (R. fulviseta) dark green body, deep red flowers;  Rus 2000 R (R. fulviseta);  SeedS 2000 (R. fulviseta);   MG 2000 S-1195.62, R-1195.62 (Rebutia fulviseta) dark violet red fl.;    MG 2000 S-1195.63, R-1195.63 (Rebutia fulviseta; Betanzos) dark reddish bodies;   SGC 2000 R-60573 (R. fulviseta);  Gri 2000 R (R. fulviseta) long copper-brown spines, bright red flowers;
merc. Bercht: LB 2008 S 3680 (reb fulviseta HJ 0578);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 19. Leucanthema, species 59.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 10. Fulviseta, species 1.

cat.: ?
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. fulviseta Rausch ako návrh alternatívneho mena pre A. fulviseta Rausch (? - Rausch orig. v sectio Aylostera);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. fulviseta, a navrhuje zvláštne postavenie druhu v bot. systéme;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera fulviseta, a tiež Aylostera deminuta fulviseta [fund. - R. deminuta (Web.) Br. et R.], fulviseta albispina (n. n., WR 495), mamillosa orientalis a jej n. prov. graciliflora orientalis (FR 1138);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.14., A. fulviseta (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. fulviseta. Vzorka A. fulviseta nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera fulviseta (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2778.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia fulviseta Rausch, Kakt. & Sukkulent. XXI. 29. 1970.
typ.: Bolivia. Arque, near Padcaya, 2200 m, s.d., Rausch 319 (holotype, W; isotype ZSS).

Aylostera fulviseta.....(Haage 1977 sensu Rausch 1970)
Aylostera fulviseta Rausch comb. nud. 1970

comb.: W. Rausch, 1970 (descr. - Aylostera) / www.kakteenweb.de - (A. fulviseta (Haage 1977));
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. fulviseta Rausch comb. nud. = R. fulviseta"
V obchodných katalógoch, pozri WR 319 - Chrudim ChK;
foto 1.: Julien Braeckman, CCA, 2000 - www.cactusclub.be/aylostera/aylostera_pictures/
(A. fulviseta);.....V prílohe - Aylostera @/ aylostera_fulviseta.jpg
Comment.: ?? Rastlina na červeno deformovanom obrázku nezodpovedá popisu WR 319. Široké okv. lístky ako u R. kupperiana.
foto 2.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (galerie >> find item)
(A. fulviseta);..... V prilohe - Rektorik @/ fulviseta.jpg
Comment.:
foto 3.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/ (Cactusbase, A >> find item - al)
(A. fulviseta);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fulviseta___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > fulviseta)
(R. fulviseta) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fulviseta___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > fulviseta)
(R. fulviseta) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fulviseta___.jpg
Comment.: ?, = kupperiana
foto 4., 5.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(A. fulviseta);.....V prilohe - Snowarski @/ 070621-8499.jpg, @/ 070621-8501_fulviseta.jpg
foto 6.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. fulviseta);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: = (pozri - foto 4., 5.)
foto.7.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2015 (item)
(Aylostera fulviseta)....V prilohe @/ aylostera-fulviseta-20150515.jpg
Comment.:
merc. Debrecen & other: DKE 98 S-85 (A. fulviseta);  Rus 2000 R (A. fulviseta);  SGC 2000 R-60274 (A. fulviseta) 24.50;
merc. Chrudim: ChK 2004jR54, ChK 2009p 250.18 (A. fulviseta);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00049 (A. fulviseta);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'fulviseta'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'fulviseta' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

colls. Rausch: WR 319 (typ), WR 495 (var. albispina n. n. - spegazziniana - spegazzinana v. atroviridis), WR 583 (pseudominuscula var. / fulviseta ?);
colls. Lau: L 416 (pendulina - laui - var. albiseta ??? albispina ?);
colls. Colotti: WCO 1358;
colls. E. Herzog: He 269;
colls. Jucker: HJ 578, HJ 595;
colls. Hillmann: RH 223, RH 1038 (f.), RH 1040, RH 1042;
colls. JL: [JL 2142] katalog;


collp.: Šuba, KE - (orig. V. Rončkevič, BA 99 [RC-17] - Rebutia fulviseta);

sign.: Zodpovedá popisu WR 319
sem.x: 2011
foto 1.: Šuba, 6299/12-2002-6;.....V prílohe - Suba02_6299\fulviseta_BA.jpg

 top of page