return to the main list
WR 583 (R 583)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pseudominuscula_s) (pozri - pseudominuscula ?)
 (pozri - fulviseta_s) (pozri - fulviseta ?) (pozri - Iruya)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Salta, pri Iruya, #  (RM: Santa Victoria -> Quebrada del Toro)

Rebutia pseudominuscula f......(Rausch ident. prov., dat. Donald 1976)
Aylostera fulviseta var........(nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Rebutia fulviseta.....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. RM FND)
Rebutia pseudominuscula var. / fulviseta.....(Rausch ident. prov., Rausch numbers, dat. Šída 1997)
Aylostera fulviseta......(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Donald, p.87 - (lokalita), "Rausch pôvodne referoval ako o forme pseudominuscula od Iruya, v rámci nálezov prvotne identifikovaných ako formy R. pseudominuscula z nesúvislého areálu od južnej Salta až po Iscayachi v Bolívii".
Šída, RR 97, p.46 - loc. sever provincie Salta, otázne spojenie s pseudominuscula;    p.105 - W. Rausch smeruje identifikáciu na fulviseta;
R. Martin, FND 2007 - (dat. - R. fulviseta, loc. - Santa Victoria - Qda del Toro) > lokalita sa číta "kdesi na ceste od Santa Victoria ku Quebrada del Toro". Zodpovedá iným zdrojom o Iruya. Podobne nepresne je uvádzaná lokalita pre zber R. einsteinii R 509
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-36AY, LF 2010 S-86AY, LF 2011 S-92AY (Aylostera fulviseta WR 583);

collp.:
 top of page