main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pseudominuscula
(pozri - deminuta_s) (pozri - pseudominuscula_s)
  • Rebutia deminuta (Web.) Berger var. pseudominuscula (Speg.) Donald 1957
comb.: J. Donald, National Cactus & Succulent Journal (GB), 12: 9, 1957
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. d. var. deminuta - kvety viac karmínovo červené.
Donald, p.87 - voči R. deminuta - plochší vzrast, cez 40mm dĺžka, 50mm šírka. Tŕne podobné, 3-5mm dlhé, vzájomne sa nedotýkajúce. Kvet 30mm široký, len 25mm dlhý, červený až karmínový. Receptákulum uzko rúrkovité. Okvetie kruhovito otvorené, s nitkami v pravom uhle od jeho roviny. V orig. popise 1-4 stredné tŕne. V neskorších popisoch sa už stredné nerozlišujú. (Gürke, Backeberg, Krainz) - prítomnosť stredných tŕňov, odlišujúci znak pseudominuscula (forma R. deminuta).
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. deminuta pseudominuscula);.....V prilohe - Agocs @/
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=279)
(R. deminuta pseudominuscula) details;..... V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.:
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. deminuta pseudominuscula, AGY 395);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: =,  do novej fotogalérie 2010 zatiaľ nezaradené
foto 3.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2007 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. deminuta v. pseudominuscula) 1221;.....V prilohe - cactuspro7 @/ 1221.jpg
foto 3.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. deminuta v. pseudominuscula) 1221;.....V prilohe - cactuspro7 @/ 1221.jpg
Comment.: =
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 8. Deminuta, species 15a.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 1. Deminuta, species 1a.

cat.: (deminuta)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br. & R. 1923 ako návrh alternatívneho mena pre R. pseudominuscula a A. pseudominuscula;
Pilbeam, 1997 - R. deminuta v. pseudominuscula - nadbytočné alebo pochybné meno;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - kombináciu medzi synonymami neuvádza. Pozri - syn.;
KHC (KK Čelákovice), 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera pseudominuscula a tiež nové pseudominuscula puyilensis, ktoré sa týka identifikácie zberov WR 679, RW 59;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.30., A. pseudominuscula (Speg.) Speg. 1923;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. pseudominuscula. Použité vo výskume boli tri odlišné formy A. pseudominuscula;

bas.: Echinopsis pseudominuscula Spegazzini 1905

descr.: C. Spegazzini, Anales Museum Nacional Buenos Aires, # 1905
IPNI (GCI) - Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 488, 1905
IPNI (IK) - Anal. Mus. Buenos Aires xi. 488
typ.: /coll.: ? #, Argentína, prov. Salta, vzácne v horách, 3500m/
nom.: podľa vzhľadu ako R. minuscula, lat. pseudo - nepravá "minuscula".
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - syn. Rebutia deminuta (Web.) Br. et R.;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1905 #)

syn.1.: Echinocactus pseudominusculus Speg. 1905
syn.1.: Echinocactus pseudominusculus (Speg.) Speg. 1905

pub.:  C. Spegazzini, Anales Museum Nacional Buenos Aires, # 1905
IPNI (GCI) - (Speg.) Speg. - Anales Mus. Nac. Buenos Aires 11: 488, 1905
IPNI (IK) - Speg. - Anal. Mus. Buenos Aires xi. 488
IPNI (GCI) - Speg. - Anales Mus. Nac. Buenos Aires (ser. 3), 4: 488, 1905
adnot.: E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - syn. Rebutia deminuta (Web.) Br. et R.;

syn.2.: Rebutia pseudominuscula (Speg.) Br. et R. 1922

comb.: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae, 3: 47, 1922 */ The Cactaceae; descriptions and illustrations of plants of the cactus family 3: 47, f. 58, 1922 /
IPNI (GCI) - pseudominuscula (Speg.) Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 3: 47, fig. 58. 1922
IPNI (IK) - pseudominuscula Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 3: 47. 1922 [12 Oct 1922]
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pseudominuscula (Speg.) Br. & R. = deminuta f. pseudominuscula";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - syn. R. deminuta (Web.) Br. et R.;
foto 1.: (orig. pub. comb. 1922)
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pseudominuscula) id=104978;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb108.jpg
Comment.: =
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 4.: Zvone Rovšek, 2007 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, R >> find item - al)
(R. cajasensis);.... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_cajasensis___.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > R > Rebutia > albiflora)
(R. cajasensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_cajasensis___.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > R > Rebutia > albiflora)
(R. cajasensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_cajasensis___.jpg
Comment.: ??, = pseudominuscula
merc. Bercht LB 2008 S 3752 (reb pseudominuscula ZJ 0223 San Fernando de Escoipe);

syn.3.: Aylostera pseudominuscula (Speg.) Speg. 1923

comb.: C. Spegazzini, Anales Soc. Cient. Argentina, XCVI, 75, 1923 */ Anales de Sociedad Cientifica Argentina 96: 75, 1923 /
IPNI (GCI) - Anales Soc. Ci. Argent. 96: 75. 1923
IPNI (IK) - in Anal. Soc. Ci. Argent. xcvi. 75 (1923).
adnot.: dat.comb. J. Donald */dat.pub. - Z. Rovšek, Seznam Aylostera, 2006/;
Fearn & Pearcy 1981 - "A. pseudominuscula (Speg.) Speg. = R. deminuta f. pseudominuscula"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia deminuta (Web.) Br. et R.;
sign.: Backeberg, KL 1966, p.71 - Telo  malé, 5cm výška, 3,5cm priemer, lesklo tmavo zelené; Bradavice v 13 radoch; Areoly 7-8mm vzdialené (?); Tŕňov 7-14, najprv žltkasté alebo ružovo hnedé, potom biele a hnedošpicaté, 3-5mm dlhé; Stredových 1-4, riedko postavených; Kvet 2,5cm dlhý, viacmenej purpurovo tmavočervený. - Sev. Argentína (Salta).
merc. Chrudim & other: ChK 90p269.8 (A.pseudominuscula);  DKE 98 S-111(A. pseudominuscula);  CaHe 2000 S-A2045 (A. pseudo miniscula);  Rus 2000 R ( A. pseudodiminuscula);   Kud 2000 R (A. pseudominuscula) kv. oranž-červ. do 4cm., r. sloupek do š 5cm;
merc. Fischer: LF 2007 S-95AY (A. pseudominuscula ZJ, San Fernando de Escoipe) > ZJ 223; LF 2010 S-227AY, LF 2011 S-245AY (A. pseudominuscula ZJ223, San Fernando de Escoipe);

syn.3a.: Aylostera deminuta 'pseudominuscula'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'pseudominuscula' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.4.: Aylostera deminuta (Web.) Backeb. var. pseudominuscula (Speg.) Backeb. 1935* 1936

stat.comb.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, #,1935 / Kaktus-ABC, 274, 1935 /
IPNI (GCI) - deminuta (F.A.C.Weber) Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. pseudominuscula (Speg.) Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 274. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: *dat. publik. rok 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem12.htm & Rod Rebutia, p.19, 1997)
Fearn & Pearcy 1981 - "A. deminuta v. pseudominuscula = R. deminuta f. pseudominuscula";

syn.5.: Rebutia deminuta (Web.) Br. et R. f. pseudominuscula (Speg.) Buin. et Don. 1963
syn.5.: Rebutia deminuta Br. et R. f. pseudominuscula (Speg.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (GCI) - deminuta (F.A.C.Weber) Britton & Rose f. pseudominuscula (Speg.) Buining & Don
IPNI (GCI) - deminuta Britton & Rose f. pseudominuscula (Speg.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. deminuta (Werd.) Br. et R. f. pseudominuscula (Speg.) Buin. & Don. (1905) Anal. Mus. Nac. Buenos Aires Ser. III., 488" - loc.: Salta, Cachi - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. deminuta (Web.) Br. et R.;
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1193.7, R-1193.7 (R. deminuta f. pseudominuscula) rich red flowers;

colls. ?: (typ - Spegazzini 1905);
colls. Frič: Frič 516 (Echinorebutia pseudodeminuta (non R. pseudodeminuta Backeb.)); Frič 517 (Echinorebutia pseudominuscula);
colls. Rausch: WR 11, WR 492 (f. - graciliflora f., spegazziniana, sanguinea - boliviana), WR 583 (var. - fulviseta), WR 654 (var. - wahliana typ), WR 679 (f. - var. puyilensis n. n), WR 680a, WR 690 (f. - nigricans var. carmeniana - typ), WR 835;
colls. Kníže: KK 598;
colls. Lau: L 546 (??);
colls. Pilz: P 167 (??);
colls. Ferguson: DJF 423;
colls. Winberg: MN 21; MN 199a;
colls. Hjertson: ME 44;
colls. Wahl: RW 59 (var. puyilensis), RW 62, RW 80, RW 189 (var. dick), RW 192 (var. dick), RW 380 (var. nov.), RW 520;
colls. Fischer: LF-60 (- pseudodeminuta?);
colls. Janeba: ZJ # (=ZJ 223);
colls. Šorma: VS 104;


collp.: (pozri pod collp.- deminuta, coarctata, spegazziniana, pseudodeminuta). V obchode existujú časté vzájomné zámeny s R. spegazziniana. Zdrojom môžu byť napr. identifikácie zberu WR 492.

Šuba, KE - (orig. ChK 94p268.00 - Aylostera pseudodeminuta); ---> mix foriem a druhov

sign.: (Výsev 1995) vo výsevoch orig. ChK prípad zmesi rôznych foriem, resp. variet R. pseudodeminuta (schneideriana) a iných druhov, napr. tiež R. deminuta / pseudominuscula (foto 1., 2.) a spegazziniana?.
foto 1.: Šuba, 8145/19-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8145\psdeminuta_94Chx.jpg
foto 2.: Šuba, 7322/15-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\deminuta_mix_Ch.jpg
Comment.: Identické rastliny zo semien ChK šírené ChK aj pod ďalšími menami:  vľavo = A. deminuta, hore = A. "spegazziniana", vpravo = A. "pseudodeminuta".

Šuba, KE - (orig. ChK 96p275.00 - A. spegazziniana; 49 - F. Nechvíl); --- pseudominuscula? ---> WR 492 ?

sign.: (Výsev 1997) - nezodpovedá popisu R. spegazziniana.
adnot.: Šuba - identická    rastlina predávaná ChK od iných dodávateľov,   v roku 1994 ako A. deminuta; A. pseudodeminuta (v zmesi spolu s A. nivea  a pseudodeminuta v. schneideriana); v roku 1995 ako A. coarctata (v čudnej  zmesi s Neolloydia odorata); v rokoch 1996 až 1998 dokonca ako A. spegazziniana! (pozri foto 1.)
foto 1.: Šuba, 6299/7-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\speg_Ch.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 98p275.00 - A. spegazziniana; 49 - F. Nechvíl); --- pseudominuscula?, ---> WR 492 ?.

sign.: (Výsev 1999) - nezodpovedá popisu R. spegazziniana.
foto 1.: Šuba, 2006-5;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0053m_speg_psm.jpg

pseudodiminuscula
(pozri - pseudominuscula)

Aylostera pseudodiminuscula.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Skomolenina mena vo web katalogu rastlín Agbina (Rus 2000);

pseudo miniscula
(pozri - pseudominuscula) (pozri - miniscula_s)

Aylostera pseudo miniscula.....(hort. mut.)

adnot.: Skomolenina mena vo web katalogu semien Cactus Heaven Malta (CaHe 2000);

pseudominuscola
(pozri - pseudominuscula) (pozri - WR 11)

Rebutia pseudominuscola R 11.....(hort. mut.)

adnot.: Skomolenina mena vo fotodatabázach "home-and-garden" (2004) a "cactofili" (2008);

 top of page