return to the main list
deminuta Frič
(Fric 512, Fric 516, Fric 517)
(pozri - Frič_s) (pozri - deminuta_s)

adnot.: Tu uvedený materiál a A. V. Fričom používané mená sa týkajú okruhu R. deminuta sensu Berger.

Frič 512
(pozri - deminuta) (pozri - deminuta_s)

Echinorebutia deminuta Frič n. n......(dat. Kreuz. 1935)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.512
adnot.: Fričovo invalidné meno Echinorebutia pre skupinu rebucií s otrnenou kv. rúrkou.
Frič 516
(pozri - pseudominuscula) (pozri - pseudodeminuta_s)

Echinorebutia pseudodeminuta.....(non R. pseudodeminuta Backeb., dat. Kreuz. 1935)
Rebutia pseudodeminuta Fric non Bckbg.......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol. 516
adnot.: Šída, RR - údajne sa neodlišovala od Spegazziniho R. pseudominuscula.
Frič 517
(pozri - pseudominuscula) (pozri - pseudominuscula_s)

Echinorebutia pseudominuscula.....(dat. Kreuz. 1935)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol. 517
adnot.: Šída, RR - z blízkeho príbuzenstva R. deminuta (= pseudominuscula ?)
 top of page