return to the main list
WR 11 (R 11)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pseudominuscula ?) (pozri - pseudominuscula_s) (pozri - deminuta_s)
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - pseudodeminuta ?) (pozri - Cachipampa)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Salta, oblasť Cachi, Obispo, # (WR, RM: Cachipampa - Cachi)

Aylostera pseudominuscula......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. KK-DK 2001)
Aylostera pseudominuscula Speg......(nom. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopsidinae" 1/1981)
Rebutia pseudominuscula.....(prov. Rausch, dat. Donald)
Rebutia pseudodeminuta .....(Rausch prov. ident.?, dat. RM FND)
Rebutia deminuta var. pseudominuscula.....(hort., dat. MG 2000)

adnot.: W. Rausch, 1978 - signalizuje zhodu s orig. popisom E. pseudominuscula Speg. 1905; 
R. Martin FND, stav 1997 - (dat. ident. - pseudodeminuta, loc. - Salta, Cachipampa - Cachi); R. Martin, FND, stav 2007 - W. Rausch komentuje zber WR 690 (prov. R. pseudominuscula - R. nigricans v. carmeniana) ako formu práve tohoto nálezu (v databáze je asi chybne uvedené číslo R 311). Znamená to aj formu R. nigricans? Reidentifikované pri druhom publikovaní W. Rauschom na R. pseudodeminuta ??
Donald, p.87 - (areál) nálezisko južná Salta až Cachi. (identita?) "W. Rausch pôvodne referoval ako o forme R. pseudominuscula. Nesúhlasí presne s popisom Spegazziniho. Tvar rastu a kvet zhodný. Zapadá do fenotypového rozsahu druhu (R. pseudominuscula)". Celkový areál Donaldom odvodený pravdepodobne na základe Knížeho údaja pri KK 598;
sign.: Don., p.87 - voči orig. popisu - husto prepletené okrajové tŕne, dlhé 5-10mm, stredné tŕne tuhé, hnedé, dlhé až 10mm.
foto 1.: "stabiae" in home & garden, 2007 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(Rebutia pseudominuscola R 11);.....V prilohe - stabiae @/ 93852549rNhYOF_ph.jpg
Comment.:
foto 2., 3.: "Tonino" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org  (album Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pseudominuscola R 11);.....V prilohe - Tonino @/, @/
Comment.:
foto 4.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. pseudodeminuta);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: = pseudominuscula (deminuta)
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1193.72 (Rebutia deminuta v. pseudominuscula R 11, Obispo, Salta);    
merc. Uhlig & other: U 2001 R-U5174 (Rebutia pseudominuscula WR 11);  C-HBR 2001 S-6/17H (Aylostera pseudominuscula WR 11);  U 2006 S-5174 (R. pseudominuscula WR 11);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 S-6.30 (Aylostera pseudominuscula R 11);   KK-DK SN S-6534 (pseudodeminuta R 11, Cachipampa - Cachi; orig. W. Rausch);  KK-DK 2005-6 S CB-011034 (R. pseudodeminuta form R 11, Cachipampa-Cachi, Salta, Argentina);
merc. Fischer: LF 2007 S-94AY, LF 2010 S-226AY, LF 2011 S-244AY (Aylostera pseudominuscula WR 11);
merc. Bercht: LB 2008 S 3751 (reb pseudominuscula WR 0011 Cuesta de Obispo);
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. pseudominuscula WR 11);

collp.: Šuba, KE - (orig. C-HBR 2001 S-6/17H - Aylostera pseudominuscula WR 11);
sign.: (5 mes.) Telo tmavozelené, predĺžené; Tŕne krátke, odstávajúce, žltkasté;
foto 1.: Šuba 2008-6,.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0357_wr11m.jpg
 top of page