return to the main list
WR 679 (R 679)
(pseudominuscula puyilensis)

(pozri - Rausch_s) (pozri - pseudominuscula) (pozri - pseudominuscula_s)
(pozri - pseudodeminuta ?) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - Yacones ?) (pozri - El Puyil ?)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Salta, Yacones, #

Rebutia pseudominuscula f......(prov. ident. Rausch?, dat. Donald)
Aylostera pseudominuscula var.........(ident. nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Rebutia pseudominuscula var. puyilensis n. n......(n. prov. Rausch? dat. Pilbeam 1997)
Aylostera pseudodeminuta var.......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981) > mix. ident.?
Rebutia pseudodeminuta var......(Rausch numbers, dat. Šída 1997) > pozri - WR 655 ?
Rebutia pseudodeminuta.....(Rausch numbers, dat. Šída 1997) > pozri - WR 655 ?
Rebutia pujilensis .......(hort. mut. , dat. Bercht 2008)

adnot.: J. Donald, p.87 (lokalita - Yacones) - "W. Rausch  pôvodne referoval ako o forme R. pseudominuscula";  J. Pilbeam, 97 - (WR dat. - R. pseudominiscula v. puyilensis n. n.);  R. Martin FND 2007 - (dat. - R. pseudominuscula, loc. - Yacones);  Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (WR dat. - R. pseudominuscula, loc. - Argentina, Salta, Yacones);
Publikácia Fearn & Pearcy 1981 je prvým zaznamenaným zdrojom premeny na "pseudodeminuta" s ďalším následným šírením tohoto údaja >>> O. Šída, Rod Rebutia 1997, p.47 - (pseudodeminuta), p.105 - (pseudodeminuta var.). Pozri údaje pod číslami WR 655, WR 697 (pseudodeminuta). Tu je možná zámena údajov nálezov WR 655 a WR 679 v rámci uvedenej publikácie;
nom.: [puylensis] podľa výskytu formy ?  El Puyil - osada južne od Quebrada del Toro, asi 50km juhozápadne od Yacones. Osada Yacones, 20km severozápadne od Salta;  L.Bercht - použil v katalógu skrátené meno s fonetickou mutáciou;
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Bercht: LB 2008 S 3753 (reb pujilensis WR 0679);

collp.:
 top of page