return to the main list
WR 655 (R 655)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pseudodeminuta) (pozri - pseudominuscula ??) (pozri - pseudominuscula_s)
(pozri - robustispina_minor ?) (pozri - minor_s) (pozri - robustispina_s) (pozri - Condor)

coll.: W. Rausch, Bolívia, dep. Tarija, #, #  (WR, RM: Tarija, Iscayachi - Tarija, # // LF: Condor Pass) 

Rebutia pseudodeminuta.....(prov .ident. Rausch, dat. Donald / dat. RM FND)
Aylostera robustispina var. minor (RITT.)........(ident. nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Aylostera pseudominuscula.......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pseudominuscula.....(Rausch numbers?, dat. Šída 1997) > mix. num. WR 679 ?
Aylostera robustispina var. minor.....(hort., dat. KK-DK 2001)
Rebutia robustispina var. minor.....(hort., dat. Bercht 2008)

adnot.: Donald, p.89 (cit.) - "V zozname, ním (Rauschom) zbieraných species na šiestich expedíciách, je iba raz uvedená priamo "R. pseudodeminuta" - R 655 z Tarija, Bolívia";  W.Rausch, 1978 - nález identifikuje ako Rebutia robustispina v. minor Ritt. 1977 so zaradením pod Aylostera;
O. Šída, Rod Rebutia 1997, p.105 - (pseudominuscula?). Zámena údajov s WR 655 v rámci uvedenej publikácie. Pozri údaje pod číslami WR 654 / WR 655 / WR 679 (pseudominuscula), WR 697 (pseudodeminuta);
Identita? Podľa obchodnej ponuky v roku 2001 viac zodpovedá príbuzenstvu R. pseudodeminuta - robustispina; L. Fischer v katalógu pripája najpravdepodobnejšiu lokalitu - Condor Pass.
sign.:


foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera robustispina v. minor WR 655);.....V prilohe - Snowarski @/ 070621-8503.jpg
Comment.: ?, rastlina s kvetom podobná R. pseudodeminuta v. cajasensis, s nálezmi aj pri priesmyku Condor (BB, VS,).
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. robustispina v. minor FR 655);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: ?, (pozri - foto 1.) voči R. robustispina odnožuje minimálne, väčší kvet, otrnenie nezodpovedá, = forma R. fiebrigii resp. R. pseudodeminuta.
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 S-6.34 (Aylostera robustispina v. minor R 655);
merc. Fischer: LF 2007 S-105AY (Aylostera robustispina v. minor WR 655, Condor Pass);  LF 2010 S-248AY, LF 2011 S-262AY (A. robustispina v. minor WR 655, Condor Pas);
merc. Bercht: LB 2008 S 3767 (reb robustispina v. minor WR 0655 Iscayachi);

collp.:
 top of page