return to the main list
robustispina_s

Výskyt mena robustispina:

nom.: [robustyspína], podľa hlavnej charakteristiky, lat. robustispinus - s mohutnými tŕňmi
adnot.: Rôzne kultúrne formy R. robustispina Ritt. existujú v obchode aj pod inými menami Aylostera, napr. mammillaris(!); mammosa(!), spiniflora a pod. Vznik týchto a ďalších mien je často spojený s tvorivosťou alebo so skomoľovaním a skracovaním, napr. robustispina > rufinispina, rufispina, rubispina; robustispina > robusta, spinosa; Rastlina s extrémne silným otrnením bola zaznamenaná (Thater DB) pod menom mammulosa (r. var. minor ?). K. Kníže použil tento popisný prívlastok ako nuda nom. pre jednu formu R. kupperiana od Narvaez.

AYL

SUL
  • Sulcorebutia albida var. robustispina Knize n. n......(pozri - KK 1808; syn. pozri - albissima)
  • Sulcorebutia albissima var. robustispina....(pozri - albissima, pozri - KK 1808 - albida robustispina,)
 top of page