return to the main list
mammosa_s

Výskyt mena mammosa:

nom.: [mam-móza], lat. mamma, mamila, mammila - bradavka, mama; odvodené ekviv. mená - mammosa / mammilosa, mamilosa
adnot.: Toto meno, spolu s menom mamillaris pochádzajú podľa všetkého z katalógov Chrudim. Pod týmito menami by mohla byť teda očakávaná identita A. mamillosa. V skutočnosti boli pod týmito menami šírené hlavne formy R. robustispina (Chrudim), hoci v zbierkach boli zaznamenané aj iné Aylostery.

AYL
 top of page