return to the main list
SE 141
(pozri - Šeda_s) (pozri - robustispina) (pozri - robustispina_s)
(pozri - Sama ?) (pozri - Condor)

coll.: V. Šeda, Bolívia, dep.Tarija, Abra de Sama, # ? // (Odehnal: Condor Pass, #)

Aylostera robustispina.....(hort., dat. ChK 1998)
Aylostera robustispina aff......(hort., dat. ChK 2003)
Rebutia robustispina.....(hort., dat. JO 2005)
Aylostera robustispina f......(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (fieldnumbers Rebutia) - (loc. - "Abra de Sama, 3000m") J. Odehnal opravil (2005) prvý publikovaný údaj o lokalite nálezu na pravdepodobnejšiu verziu - priesmyk Condor. Na rozdiel od priesmyku Condor, z okolia Sama nebol zaznamenaný žiaden nález R. robustispina;
O.Šída, Atlas Kaktusů, XXIII, 28, 2008 (pozn. V.Šeda) - popis spoločných nálezísk SE 80 (kupperiana), SE 85 (fiebrigii) a SE 141.
sign.: forma. Iba odchýlka voči popisu typu R. robustispina ?
foto 1.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. robustispina #2 / robustispina SE 141; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ robustispina_se141.JPG (obr.02)
Comment.: snímok na nálezisku - rel. kratšie otrnená forma
foto 2.: Václav Šeda in Mats Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 6001)
(Rebutia robustispina SE 141) 6001;.....V prilohe - Winberg @/ 6774504-origpic-4c6bed.jpg
Comment.: snímok na nálezisku
foto 3.: Ján Kristín in Mats Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 6001)
(Rebutia robustispina SE 141) 6001;.....V prilohe - Winberg @/ 6774504-origpic-101724.jpg
Comment.: v zbierke - fresh green, brownish spines, orange-red fl., freely flowering 
merc. Chrudim: ChK 98p273.00 (Aylostera robustispina SE-141, Abra de Sama);  ChK 2003p273.30 - 2005p273.30, , 2009p273.30 (Aylostera robustispina aff. SE-141, Abra de Sama, Bol.);
merc. Odehnal: JO 2005 S-328 (Rebutia robustispina SE 141, Condor Pass, Bolivie);
merc. Fischer: LF 2007 S-104AY, LF 2010 S-246AY, LF 2011 S-260AY (Aylostera robustispina f. SE 141);
merc. Bercht: LB 2008 S 3763 (reb robustispina SE 0141 Abra de Sama 3000 m);

collp.:
 top of page