return to the main list
Sama
(Abra de Sama - Paso Abra de Sama, Cuesta de Sama)

1. Sama, Bolívia, dep. Tarija, prov. Mendez, - západne od Iscayachi (KK oblasť Escayachi).

Okolie Sama je náleziskom pre: WK 324/ Kr 324 (fusca); KK 859 (ritteri? tuberosa? padcayensis f.?), KK 862 (tuberosa), KK 1978 (spegazziniana > vulpina?), KK 871 (euanthema f.? > steinmannii?), KK 872 (auranitida?), KK 873 (auranitida v. gracilis > atrovirens); WR 495 (fulviseta albispina - spegazzinana atroviridis); WR 654a (spegazziniana v. boliviana n. n.), WR 859a (speg. v. atroviridis), KK 2043 (spec., heliosa ? non Rausch);
Od Sama je údajne aj neurčito identifikovaný nález - KK 852 (albopectinata n. n., non Rausch - heliosa v. condorensis ?).

1a. Abra de Sama (niekedy uvádzané ako "Abra Sama"), západne od Sama

Typové nálezisko troch taxonov sectio Pygmaeolobivia:  R. pygmaea v. iscayachensis (WR 335b), R. pygmaea v. colorea (WR 660), R. atrovirens v. pseudoritteri (WR 506),.
Okolie je náleziskom ďalších: RH 207, RH 207c, RH 939, RH 942, SE-66, SE-70, SE-71 (fusca a formy); WR 919, RH 938 (vulpina); RH 205a, RH 205b, RH 206a (fiebrigii); SE-63 (spec., mamillosa v. australis?); SE-64, SE-64A (iscayachensis);  SE-67 (spegazziniana - vulpina); SE-68 (spec. nov. - gibbulosa?); SE 69 (sanguinea);  RH 205 (patericalyx? - speg. atroviridis), RH 207a, RH 208 (spegazziniana v. atroviridis); WR 506a , RH 207b (pygmaea?);  RH 204, RH 206, SE-65, JO 369 (pseudoritteri); a v blízkom okolí tiež iných.
Pochybne z tejto lokality pochádza nález: SE-141 (robustispina) - pravdepodobnejšia verzia pôvodu je Condor Pass (Abra de Condor)

1b. Cuesta de Sama (R. Hillmann uvádza lokalitu ako "Questa de Sama").

Typové nálezisko R. wahliana (WR 654);
Východne od Cuesta de Sama je typová lokalita:   R. crassa (WR 501), R. vulpina (FR 939) a R. fusca (FR 940).
Označenie náleziska pre: WR 860, RH 211, RH 213, RH 214a, JO 582 (fusca);  RH 214b (spegazziniana atroviridis); RH 210, RH 211a (vulpina); RH 944 (sanguinea ?); RH 215, RH 216, LF 238 (minutissima); RH 209, RH 214 (S. tarijensis);  RH 212 (S. tarijensis f. grandis); LF 238A (solcii n. n. - spegazziniana v.);
Neisto z tejto lokality (alebo pravdepodobnejšie od Yunchara ?) pochádza nález: VS 276 (haagei f. = elegantula).

 
pygmaea var. Sama
(pozri - Sama)

Rebutia pygmaea var. Sama.....(hort. ambig.)

adnot.: Hmlisté označenie identity. Veľmi pravdepodobná je pygmaea z okruhu Iscayachensis, resp. niektorý nález WR, KK alebo novší RH  od Sama. Nález WR 506 (WR 506a?) sa rozširuje o. i. aj pod neurčitým označením "Mediolobivia spec. Sama".


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pygmaea v. Sama) id=105011;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb141.jpg
Comment.:
 top of page