return to the main list
SE 69
(pozri - Šeda_s) (pozri - sanguinea_s) (pozri - sanguinea)
(pozri - pseudodeminuta ?) (pozri - pseudodeminuta_s)
(pozri - Sama)

coll.: V. Šeda, Bolívia, #, #, # (ChK: Abra de Sama, #)

Aylostera sanguinea.....(hort., dat. Fischer 2007)
Aylostera pseudodeminuta f.....(hort., dat. ChK 2009)

adnot.: pozri tiež údaje o podobne identifikovanom náleze SE 79 šíreného z Chrudimi (ChK);
Lokalita? - Predpokladane v Tarija, Abra de Sama; Identifikácia "pseudodeminuta" použitá v katalógu Chrudim súvisí s publikovanými názormi CITES C.C. resp. F.A.Andersona na synonymá širšie chápaného druhu R. pseudodeminuta (Eggli, 1995). Možno by bolo v katalogu vhodnejšie písať R. pseudodeminuta 'sanguinea'.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-160AY (Aylostera sanguinea SE 69);
merc. Chrudim: ChK 2009p268.12 (A. pseudodeminuta f. SR 69, Abra de Sama) > SE 69;

collp.:
 top of page