return to the main list
KK 873
(pozri - Kníže_s) (pozri - auranitida_gracilis?) (pozri - gracilis_s) (pozri - auranitida_s)
(pozri - einsteinii ?) (pozri - atrovirens) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - Sama) (pozri - Escayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, Tarija, Escayachi, Sama, 4000m (Kníže: 4200m in 1977 list, 4300m in 2005 list)

Mediolobivia auranitida var. gracilis Sama, Tarija, 4200m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia auranitida var. gracilis, 4000m.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Lobivia einsteinii.....(hort. syn. sensu Rausch, dat. MG 2000)
Mediolobivia auranitida var. gracilis (Wessn.) Backbg., 4300m.....(Kníže in 2005 list)
Mediolobivia atrovirens (auranitida var. gracilis)......(hort. ident., dat. Hillmann 2009)
Mediolobivia atrovirens var. nova.....(hort. ident., dat. Fischer 2009-2011)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita 4000m);  K.Kníže v priebehu desaťročí uvádza nadm. výšku v rozsahu 4000-4300m.
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu M. auranitida var. gracilis (Wessn.) Backbg. U MG toto preložili ako L. einsteinii v zmysle zaraďovania mena "auranitida";  (R. Hillmann) návrat do reality - atrovirens;
foto.: nezaznamenané
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-535.63, R-535.63 (Lobivia einsteinii KK 873, Sama, 4000m) tiny stem hides in grass;
merc. Eden-Plants: E-P 2009-15593 (M. auranitida v. gracilis KK0873, Sama, Escayachi, 4000m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. atrovirens (auranitida v. gracilis) KK 873);
merc. Fischer: LF 2010 S-3ME (M. atrovirens v. nova KK873); LF 2011 S-63ME (M. atrovirens v. nova KK873 dvoubarevný kv.);

collp.:
 top of page