return to the main list
KK 859
(pozri - Kníže_s) (pozri - padcayensis f. ?) (pozri - tuberosa ?) (pozri - ritteri ?)
(pozri - padcayensis_s) (pozri - ritteri_s) (pozri - deminuta_s)
(pozri - Sama) (pozri - Escayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, pri Sama, Escayachi - Sama, 3500m

Rebutia ritteri / tuberosa. Sama, Tarija, 3500m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia sp. (= R. tuberosa?).....(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia spec. ritteri? tuberosa Ritt.?.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia tuberosa.....(hort., dat. SuccSeed 1998)
Rebutia padcayensis fma.....(hort. ident.?, dat. SuccSeed 1999)
Rebutia padcayensis 'tuberosa'.....(hort., dat. SuccSeed 2002)
Rebutia tuberosa Ritt. KK 859 = deminuta.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia tuberosa Ritt......(Kníže in 2005 list)
Rebutia padcayensis.....(hort., dat. RM 2006, orig. SS)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KZ 859 dat., lokalita);   Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Escayachi-Sama);
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu R. tuberosa Ritt.;  (SS 99) - podľa M. Winberga pravdepodobne ako forma R. padcayensis;   (MG) - silný kužeľovitý koreň, husté otrnenie;


foto 1.: Mats Winberg , 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 1.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia padcayensis 'tuberosa' KK 859);.....V prílohe - Winberg @/ rebpadkk859.jpg
Comment.: ?, kvet typu kupperiana, telo a otrnenie odlišné. Nezodpovedá popisu MG.
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. tuberosa KK 859, Escayachi, 2500m) 1120287207048225527UXiGRF;.....V prilohe - Stabiae @/. 120287207UXiGRF_ph.jpg
Comment.: ??, non tuberosa, non padcayensis. Pravdepodobná zámena KK 856 -> KK 859 (pozri - KK 856 spegazziniana). V údaji o lokalite je nadmorská výška uvedená príliš nízka. Pravdepodobnejší údaj v rozsahu 2900-4000m. V tomto prípade asi 3500m.
x - v roku 2008 snímok z databázy odstránený
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1215.215 (Rebutia tuberosa KK 859) deep taproot, dense spines;
merc. SuccSeed: SS 97-1066, SS 98-1190 (Rebutia tuberosa KK 859, Sama, 3500m, Bol);
SS 99-1095; SS 2001 S-1047 (Rebutia padcayensis fma  KK 859 (ex R. tuberosa), Sama, 3500m) was R. tuberosa, probably padcayensis form;
merc. R. Martin: RM 2006 R (R. padcayensis KK859; orig. SS);

collp.: Šuba, KE - (orig. SuccSeed 99-1095 - Rebutia padcayensis fma KK 859); ---> ?

adnot.: Rastlina bez kvetu veľmi podobná R. tarijensis FR 1140. Prechodné postavenie okruhu Tarijensis môže zahŕńať aj takéto formy -  pozri tam.
sign.:
(1,5 roka) Telo malé, guľovité, matne lesklo tmavozelené, červenejúce; Areoly malé, biele; Tŕne všetky krátke; Okrajové sklovito biele, mierne odstávajúce; Stredové žltkasté s hnedými špičkami;
foto 1.: Šuba, 5279/30A (1 hore vľavo) - 2001-5-1;.....V prílohe -

 top of page