return to the main list
padcayensis_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 7. Padcayensis (O. Šída, 1997, 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Padcayensis: #

adnot.: Tri popisy s charakteristikami na rozhraní Rebutia, Aylostera, Sulcorebutia a Weingartia. Rôznorodé znaky vykazujú semená, kvet a charakter tela. R. margarethae silne variabilný druh. R. singularis vykazuje iba malé rozdiely voči popisu R. padcayensis.

Výskyt mena padcayensis:

nom.: [padkajénsis], podľa miesta pôvodu, Padcaya, Bolívia
adnot.: Jedno z dôležitých mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

REB & ( AYL, DIG, SUL-WEI):
 top of page