main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
padcayensis
(pozri - padcayensis_s) (pozri - margarethae_s)
  • Rebutia padcayensis Rausch 1970
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 21: 4; 65, 1970 / K. u. a. S., 21. 65., 1970 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 21: 65, figs. 1970
IPNI (IK) - Kakt. & Sukkulent. xxi. 65 (1970).
typ.: WR 322
nom.: podľa miesta pôvodu, Padcaya, Bolívia
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. padcayensis Rausch (R 322) (1972) Succulenta 56 233" - loc.: Tarija, Padcaya, tax.: Rebutia Section IV Rebutia Subsection I Rebutiae;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/pad1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.150 (orig. Rausch) - Telo jednotlivé až odnožujúce, široko okrúhle, až 25mm dlhé, 40mm široké, epidermis sviežo zelená až sivozelená. Rebier 14-16, rozdelené do 6mm dlhých a širokých hrbolov. Areoly okrúhle až oválne, 1mm priemer, bielo až hnedo plstnaté. Tŕne okrajové, 12-14, dlhé 5-12mm, pokrývajúce celé telo, žltkasto biele až hnedo zašpicatené, neskôr šednúce. Stredné třne žiadne. Kvety 35mm dlhé a široké. Vonk. okv. lístky červené so zeleným str. pásikom. Vnútorné lyžičkovité s vyčniev. špičkou, červené s bielym hrdlom (pozri - KK 859). Semenník a rúrka žltkasto ružové s holými zelenými šupinami, nesúcimi vzácne 1-2 štetiny. Nitky žlté s belavou bázou. Blizna štvorramenná, biela. Plod plocho guľovitý, 4mm priemer, hnedý s 1mm šir., holými, zelenými šupinami a vzácne 1-2 štetinami. Semená s jemne bradavčitou, čiernou testou a bielym hilom.
adnot.: Donald, p.151- voči popisu R. singularis je jediný zreteľný rozdiel vo farbe a veľkosti kvetov. Farba varíruje u oboch v rozsahu červená-karmínová, dĺžka kv. v spoločnom pásme. Rôzne fenotypy toho istého druhu, synonymá. V kultúre uniformné.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970)
foto 2.: Gunnar Hatletveit, 99 - www.algonet.se/~succseed/cuphoto.htm
(R. padcayensis);.....V prílohe - Hatletveit @/ rebpadc.jpg
Comment.: rastlina na foto zodpovedá popisu R. singularis (pozri tam, sensu Pilbeam)
foto 3.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Padcayensis);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_padcayensis.jpg
foto 3.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Padcayensis) detail
Comment.: forma s čisto červeným kvetom
foto 4.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R - find item - al)
(R. padcayensis);.....V prilohe - Marchand @/ album18\Rebutia_padcayensis.jpg
foto 4., 5.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. padcayensis) detail, detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_padcayensis.jpg
Comment.:
foto 6., 7.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 64, pos 765, 766)
(R. padcayensis) pid 755, 756;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: červeno oranžový kvet, odstávajúce tŕne
foto 1.: Mats Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Plants > Rebutia > find article 40830)
(R. padcayensis MN 521) 40830;.....V prílohe - Winberg16 @/ 11783285-origpic-15db0e.jpg
Comment.: (M.W.) - "dull green, variable in spines and flowers, orange petals. V názve katalogovej stránky je uvedené WR 521, čo je typový materiál popisu R. margarethae Rausch;
merc. Mesa Garden: MG 2000 R-1200.38 (R. padcayensis, Cerro del Diablo, Padcaya 2600m);
merc. Uhlig: U 2001 R-U4930 (R. pidcayensis; Material Heger) schöne, große Blüte;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01366 (R. padcayensis);
merc. Hillmann: (pozri - colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 7. Padcayensis, species 12.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 7. Padcayensis, species 1.

catalog.:
adnot.: Donald, 1975 - R. padcayensis a R. singularis - synonymá;
CITES CC, 1992 - R. margarethae zahŕňa synonymné R. padcayensis a R. singularis (?);
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. padcayensis Rausch ako návrh alternatívneho mena pre A. padcayensis Rausch (? - Rausch orig. v sectio Aylostera) a R. singularis Ritt.;
Pilbeam, 1997 - R. padcayensis má prioritu pri spájaní neistých druhov R. margarethae a R. singularis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. padcayensis;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Aylostera padcayensis, margarethae, padcayensis margarethae, singularis a tiež  padcayensis camachoensis (n. n., RH, BB, ...);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia II (Genus Rebutia K.Sch.) - spec.8., R. padcayensis Rausch 1970 (spoločne s druhom R. margarethae (spec.5.));

syn.1.: Aylostera padcayensis.....(hort., sensu Rausch 1970)
syn.1.: Aylostera padcayensis Rausch comb. nud. 1970

comb.: W. Rausch, 1970 (descr. - Aylostera)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: C. Backeberg, W. Haage, Das Kakteenlexikon, 1977 - "Aylostera";
Fearn & Pearcy 1981 - "A. padcayensis Rausch comb. nud. = R. padcayensis"
merc. C.-H. Brno: C-HBR 2001 merc. S-6/17A (Aylostera padcayensis);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (A. padcayensis, Material Heger);

Mediolobivia padcayensis.....(hort.)
Mediolobivia padcayensis Rausch comb. nud.

comb.: W. Rausch, 1970, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. padcayensis Rausch comb. nud. = R. pygmaea" s chybným stotožnením, preklep "R. padcayensis";
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(M. padcayensis);....V prilohe - KKR @/ med_padcayensis_6.jpg
Comment.: otrnenie na temene hrdzavohnedé, kvet červený, kv. rúrka so širokými zelenými šupinami. Pravdepodobne typ (WR 322).
merc.: Rus 2000 R (Mediolobivia padcayensis);   KK-DK 2002 R (M. padkaensisi) roub.;

syn.2.: Rebutia margarethae (padcayensis).....(hort., sensu CITES)

pub.: G. Agocs, 2006 (pozri - colls. typ WR 322); Jeden názor na postavenie mena padcayensis sensu CITES 92

colls. Rausch: WR 322 (typ);
colls. Lau: L 413 (?);
colls. Kníže: KK 859 (ritteri ? tuberosa ? -> padcayensis f. ?);
colls. Hillmann: RH 219, RH 220 (margarethae -), RH 1036, RH 1044, RH 1048, RH 1050, RH 1051 (v. camachoensis n. n.), RH 1053 (v. camachoensis), RH 1055 (- v. camachoensis n. n.), RH 1056 (camachoensis);
colls. Wahl: RW 270;
colls. Winberg: MN 335 (padcayensis 'margarethae'), MN 521 (padcayensis);

***(Ďalšie sem priraďované zbery "sensu Pilbeam" je možné nájsť na stránkach R. margarethae, R. singularis a novo tiež R. padcayensis camachoensis);


collp.:

pidcayensis
(pozri - padcayensis ?) (pozri - pilayensis_s)

Rebutia pidcayensis.....(hort. mut.)

adnot.: Pravdepodobne foneticky skomolené meno v katalógu Uhlig 2001 R, orig. Heger. Pozri tiež podobnú skomoleninu R. "pilcayensis" Obom skomoleninám sú najbližšie mená R. padcayensis, R. pilayensis.

padkaensisi
(pozri - padcayensis)

Rebutia padkaensisi.....(hort. def., mix.)

adnot.: Deformované meno v katalógu rastlín Dv. Králové 2002.

cadetayensis
(pozri - padcayensis) (pozri - WR 322)

Rebutia cadetayensis (R 322)......(hort. extra)

adnot.: jedno zo skupiny zvláštnych mien vo fotogalérii Rebutia na stránkach Lakerveld (NL) v roku 2009. Podľa snímku a čísla identifikované ako R. padcayensis.

 top of page