return to the main list
margarethae_s

Výskyt mena margarethae:

nom.: [margaretché], podľa mena; pani Margarethe Rausch, manželka W. Rauscha. Niekde je meno uvádzané v zmenenej podobe "margaretae".
adnot.: všetky použitia mena sa týkajú jedného popisu W. Rauscha. Taxon spoločne v skupine padcayensis na rozhraní sekcií Rebutia, Aylostera a Digitorebutia resp. uvádzané aj spojenie s Weingartia - Sulcorebutia.

REB & (AYL, DIG, SUL-WEI)
 top of page