return to the main list
MPL_s

Mariusz Mieczakowski, Poland - prieskumy Rebutia (Aylostera, Mediolobivia) ai. v Argentíne a Bolívii. Person. a obch. stránky "El Condor", Mariusz 2008 (one-euro-cactus.com).

adnot.: Akronym MPL [dat. Marec 2008, špecializované stránky L. Kasperskeho]. Stránky sú zamerané hlavne na snímky z prírodných lokalít v Argentíne a Bolívii, kde má MPL fotogalérie Opuntia a aj Rebutia. Od 2.2008 funguje portál CactusAdventure poľských zberateľov - L. Kasperski (KAS), T. Blaczkowski (TB), A. Mucha, G. Matuszewski (GM) a M. Mieczakowski (MPL) a zatiaľ jediného českého prieskumníka V. Šeda (SE).

Nálezy
 • MPL 10......(Rebutia einsteinii) - Jujuy, Salar -> Purmamarca, # - (dat. Cactus Adventure 2008)
 • MPL 15......(Mediolobivia pygmaea v. elegantula) - Jujuy, El Aguilar, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 18......(Mediolobivia steinmannii) - Jujuy, La Quiaca -> Cieneguillas, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 19......(Mediolobivia pygmaea v. elegantula) - Jujuy, La Quiaca -> Cieneguillas, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 22......(Mediolobivia pygmaea v. elegantula) - Iturbe -> Iruya, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 26......(Rebutia margarethae) - Sierra Santa Victoria, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 28......(Mediolobivia atrovirens) - Sierra Santa Victoria, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 30......(Aylostera minutissima) - Tarija, Erquiz, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 31......(Aylostera fusca) - Tarija, Tucumillas, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 31.1...(Sul tarijensis BB302.01, LF237, LF184.1, MPL31.1, MU36.1, TB36.1, VS486) - Abra de Sama, Cuesta de Sama, Iscayachi to Tarija GPS 21°28.0'S; 64°53.0'W, Mendez, Tarija, Bol., 3100-3900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • MPL 35b
 • MPL 35b...(Aylostera heliosa v. nova) - Tarija, Tambo / Palca Grande, # - (dat. Fischer CD1 2008) > MPL 35b = LF 249
 • MPL 35b....(Aylostera heliosa v. condorensis) - Tarija, Tambo, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 35b....(Aylostera muscula) - Tarija, Tambo, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 36......(Aylostera tamboensis) - Tarija, Tambo, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 37.1...(R. heliosa v. condorensis) - Tarija, Condor Pass, # - (dat. RM FND 2011) > pozri - BB 298.01
 • MPL 50
 • MPL 50......(Mediolobivia torquata) - Potosi, Mal Paso, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 50......(M. tropaeolipicta? pygmaea mixta? - eos) - (dat. Fischer CD1 2009) = LF 306B
 • MPL 51......(Mediolobivia leucanthema) - Potosi, Mal Paso, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 61......(Aylostera albopectinata) - Chuquisaca, Salitre, # - (dat. C.Adv. 2008)
 • MPL 66..?..(spec. nova) - Tacacuira, 3144m - (dat. Fischer CD1 2008) > MPL 66 = LF 359  malochii, neoverené!
 • MPL 75
 • MPL 75D.2...(Aylostera jujuyana) - # - (dat. Fischer katalog 2010)
 • MPL 90......(Mediolobivia pygmaea v. elegantula) - Jujuy, Ronqui Angosto, # - (dat. C.Adv. 2008)
 top of page