main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
muscula
(pozri - spinosissima_s) (pozri - muscula_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia muscula Ritter et Thiele 1963
descr.: F. Ritter, Thiele, Taxon, 12: 29, 1963
IPNI (GCI) - F.Ritter & Thiele -- Taxon 12: 29. 1963
IPNI (IK) - F.Ritter & Thiele -- Taxon xii. 29 (1963).
typ.: FR 753
nom.: podľa charakt. vzhľadu, lat. musculus - myška
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. muscula Ritter & Thiele (FR 753) (1963) Taxon 12 29" - loc.: Tarija, Narvaez, tax.: Rebutia Section I Aylostera;.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/mus11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_muscula) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Donald, p.98 - telo guľovité, s priemerom max. 40mm, neskôr stĺpovité.;
Šída, RR 97 - Tvar kvetov ako R. spinosissima, široko pohárovité so šíhlou, pomerne krátkou rúrkou. Otrnenie char. spinosissima, početné veľmi husté, krátko štetinovité, stredové a okrajové ťažko rozlíšiteľné. Kvety čisto oranžové. V pazuchách šupín s bielou vlnou a niekoľkými štetinami. Plod plocho guľovitý, zelenohnedý. Sememá čierne, jemne hrboľaré, tvarom a veľkosťou ako R. spinosissima.;
Atlas kaktusů 95/41, Veverka - Stonka najprv polguľovitá, neskôr predĺžená, 30-40mm široká, odnožujúca; epidermis zelená. Rebier asi 25-40, rozpdelené do hrbolkov asi 2mm vysokých. Areoly krátko oválne, 1-1,5mm široké, asi 2mm vzáj. vzdialené, s bielou vlnou. Tŕňov asi 50 (kultúrne rastliny iba asi 30), veľmi jemné, rovné, biele, lesklé, 2-4mm dlhé; stredové najkratšie, neodlíšiteľné od okrajovýchch;  všetky tŕne zhruba rovnako tenké, smerujúce do strán, obaľujúce stonku ako myší kožuštek (musculus). Kvety 35mm dlhé, plne otvorené 30mm široké; Kv. lôžko zelené, s malými šupinkami, v pazuchách so stopami vlny a asi 10 belavých štetiniek. Kv. rúrka svetlo olivovo zelená so zelenými šupinkami, drobnými vláskami vlny a ojedinelými mäkkými bielymi vlásk. štetinkami; rúrka zrastená s čnelkou v dĺžke asi 7mm, voľná časť asi 6mm dlhá a 5mm široká. Nitky a čnelka belavé. Okv. lístky svetlo oranžovo červené. Plod 5mm široký, plocho guľovitý, zeleno hnedý, so zasušenými zbytkami kvetu. Semená 1,2mm dlhé a 0,8mm široké; čierne, hrbolkovité.
adnot.: Don., p.97,105 - v kultúre aspoň dve (nepomenované) formy - snehovo biela s oranžovým kv. a so zelenkastým receptákulom, druhá s voľnejším otrnením, hnedými špičkami stred. tŕńov, oranžovým kvetom a purpurovo ružovým receptákulom.
Šída, RR 97 - v kultúre údajne (dat. Donald) dve formy. Jedna so zelenkastým kv. lôžkom a ostat. vzhľadom ako typ. Druhá s fialovkasto ružovým kv. lôžkom, redším otrnením a stredovými tŕňmi s hnedými špičkami. Asi prechod smerom ku R. spinosissima resp. R. pulchella.
V  typovej oblasti rastie spoločne s R. fiebrigii, avšak skôr v nižžších polohách a na suchších stanovištiach, a iba výnimočne s ňou tvorí hybridy. Na spoločných lokalitách je R. muscula vzácnejšia.
Atlas kaktusů 95/41, Veverka (cit. Ritter) - vzácny druh, typový areál od Narvaez až po San Lorenzo, a smerom na juh až ku Padcaya.  Okrem typovej oblasti nález aj v provincii Cercado (HS 206).
Známa je publikačná (C&SJ-GB) zámena fotografií R. pulvinosa a R. muscula s následným rozširovaním R. muscula pod chybným menom "pulvinosa".   V niektorých katalógoch sa tento druh stotožňuje s R. fiebrigii (sensu Anderson).
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 #)
foto 2.: M. Veverka, Atlas kaktusů 95/41, (CD Atlas 97); Z. Voráček, Atlas kaktusů 95/41 (semená);
(R. muscula; V. Krůtová, Čečelice);.....V prílohe - Atlas @/ Muscula.jpg
foto 3.: Otakar Šída, Rod Rebutia 1997, p.60 - ČB;
foto 4.: Madsen 2000 - www.kaktus.dk/reb.html
Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(R. muscula; At Alan Phipps Cacti, 1977) orange to yellow;.....V prílohe - Madsen @/ reb_muse.html, Madsen @/ Rebutia_muscula.jpg
foto 5., 6.: Gunnar Antonsen, 2002 - public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(R. muscula) rebutia 141;.....V prílohe - Antonsen @/ 3005x-vi.jpg, Antonsen @/ 3004x-vi.jpg
foto 7.: G. Antonsen, 2002 - public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(R. muscula) rebutia 148;.....V prílohe - Antonsen @/ 3094x-vi.jpg
Comment.: ?? Zaujímavosť - bledooranžový hybrid pod menom R. muscula
foto 8.: Chiltern Hills Cacti, 2002 - www.chilternhillscacti.freeserve.co.uk/photo.htm
(R. muscula) easily grown clumping plant that originally comes from  Bolivia. The masses of vivid orange flowers are borne from spring into early  summer;.....V prílohe - Palmer @/ rebutia_muscula.jpg
foto 9.: Christophe Perinot et Nicolas Nguen-The in Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2);
(R. muscula);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1089m.jpg
foto 9.: Ch. Perinot, N. Nguen-The, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. muscula) 1089;.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1089.jpg
foto 9.: Ch. Perinot, N. Nguen-The, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. muscula) 1089;.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1089.jpg
Comment.:
foto 10.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2)
(R. muscula);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1116m.jpg
foto 10.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. muscula) 1116;.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1116.jpg
foto 10.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. muscula) 1116;.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1116.jpg
Comment.: superforma. zodpovedá druhej Donaldovom spomínanej forme s tmavými špičkami tŕňov!.
foto 11.: Christophe Blanchy in AIAPS Photo database, 2003 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. menesesii v. kamiensis) id=100678;.....V prilohe - Blanchy @/ cbl_dscn4417.jpg
Comment.: ??, = muscula, pozri colls.
foto 12., 13: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2004 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 12., 13.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 12., 13: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. muscula #1, #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ muscula_5606.jpg, @ muscula_7083.jpg
Comment.: superforma, solitér a neodnožovanie je u muscula zvláštnosť. Snímok #1 nahradený 2010 dvoma snímkami iného exempláru)
foto 13.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. muscula sp. nov.);.....V prilohe - Agocs @/
foto 13.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=379)
(R. muscula sp. nov.) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
Comment.: V katalógu rastlín Rus Agbina 2000 bola oznámená ponuka akejsi novej variety. Pravdepodný pôvod.
foto 14.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. muscula) id=104962;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb092.jpg
Comment.: ??, = R. fiebrigii var. fiebrigii, prechod ku muscula ?
foto 15.: (author?), blog Esp. 2006 - mispinchos.blogspot.com (fotogalería >> find item - al)
(R. muscula);.....V prilohe - Mispinchos @/
Comment.: forma z novších zberov
foto 16.: Zvone Rovšek, 2007 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, R >> find item - al)
(R. muscula);.... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_muscula___.jpg
foto 16.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > R > Rebutia > muscula)
(R. muscula) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_muscula___.jpg
Comment.: ??, = A. hoffmannii
foto 17.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. muscula, Junacas Condor Pass, 2690m) id=106983;.....V prilohe - Richaud @/
Comment.: Foto na uvedenej prírodnej lokalite (stred typového areálu). Rastie v erodovaných skalných štrbinách.
foto 18.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. muscula, Tarija San Lorenzo bridge, 2850m) id=106992;.....V prilohe - Richaud @/
Comment.: Foto na uvedenej prírodnej lokalite (okraj typového areálu) medzi Tarija a San Lorenzo. Na starších stonkách narastajú dlhšie zlatohnedé tŕne (pozri - foto 10.).
foto 19., 20.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia > find item - list sekce Aylostera)
(R. muscula);.....V prílohe - Vanecek @/ muscula_DSCN5157v.jpg, @/ muscula_DSCN5156v.jpg (obr.03)
Comment.: bielo krátko a husto otrnené odnožujúce telá, kvet marhuľovo oranžový
merc.: Rus 2000 R (R. muscula);   Nol 2000 R-03226 (R. muscula);  CaHe 2000 S-R5323 (R. muscula);  SeedS 2000 (R. muscula) see R. fiebrigii;  Grigsby 2000 R (R. muscula) Body completely covered by soft snow white spines. Large orange flower. Beautiful seed grown. Nice 3"+ multiheaded;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01008 (R. muscula);
merc. Bercht: LB 2008 S 3722 (reb muscula HJW 0104);  LB 2008 S 3720 (reb muscula ex Haage, O'Connor);
  • Rebutia muscula Ritter et Thiele 1963 var. muscula
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.21, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Spinosissima, 42. muscula v. muscula, 42a. v. luteo-albida;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/mus11.htm - v. muscula) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_muscula - v. muscula) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
foto 1.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. muscula v. muscula);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_muscula_1.jpg
Comment.:

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 15. Spinosissima, species 42.
       Šída(prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 8. Spinosissima, species 8.

cat.: katalógový list
adnot.: F. Ritter, 1980 - línia 8, rodu Rebutia s vedúcim druhom R. flavistylus, spolu s R. pulvinosa, R. albiflora a R. albipilosa;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Aylostera muscula, Aylostera fiebrigii muscula (?), a tiež muscula luteo-albida a muscula nivosa (n. n., KK 1151, KK 1301);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.23., A. muscula (Ritt. & Thiele) Backeb. 1963;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. muscula;

syn.1: Aylostera muscula (Ritter et Thiele) Backeb. 1963

comb.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 3: 5, 1963 (dat. - Atlas Kakt. 1995/41)
IPNI (GCI) - Descr. Cact. Nov. 3: [5]. 1963
IPNI (IK) - Descr. Cact. Nov. iii. 5 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. muscula (Ritt. & Thiele) Backbg. = R. muscula"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia fiebrigii;
Mosti, Papini, 2011 - A. muscula (F. Ritter & Thiele) Backeb., Descr. Cact. Nov.: 3. 5. 1963;
sign.: Backeb., KL 1966, p.70 - Telo podlhovasté,  zelené, do 4cm priemeru; Rebrá rozpadnuté do hrbolov; Areoly veľmi vzdialené (?); Tŕňov viacmenej 50, riedke (?), 2,4mm dlhé, priame, všetky rovnaké; Kv. rúrka bielo štetinatá; Kvet oranžový. - Bolívia (Narvaëz  [FR_753]).
foto 1.: Mariusz Mieczakowski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(A. muscula MPL 35b; Tambo);.....V prílohe - Mieczakowski @/
Comment.: habitat Tarija / forma s čisto bielym otrnením
foto 2.: Mariusz Mieczakowski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(A. muscula MPL 35b; Tambo);.....V prílohe - Mieczakowski @/
Comment.: habitat Tarija / tmavá forma s hnedým otrnením ?
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. muscula);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: Tmavá forma s hnedastými tŕňmi, kvet ako u typu. Niektorý z novších nálezov.
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Acanthocalycium-Aztekium)
(A. muscula);..... V prílohe - Monska11_A @/ 74_slideshow.jpg
foto 4.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen A -> find item in MagentaCloud)
(A. muscula) detail;..... V prílohe - Monska16_A @/ Aylostera muscula.jpg
foto 5., 6.: "autor" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Rebutia >> find item)
(R. A. muscula) 3881, 3882;.....V prilohe - Kiev16 @/ Rebutia__Aylostera__muscula.jpg, @/ Rebutia__Aylostera__muscula1.jpg
Comment.: =
merc. Chrudim & other: ChK 87p262 - 98p262.00 (A. muscula);   DKE 98 S-99 (A. muscula);   Rus 2000 R (A. muscula);   Rus 2000 R (Aylostera muscula var. sp. nov. );   KK-DK 2001, 2002 S-6.26 (A. muscula);   KK-DK 2001, 2002 R (A. muscula);   ChK 2003p262.00,  2004p262.00 (A. muscula) oranžový květ;   ChK 2003p262.30,  2004p262.30 (A. muscula);
merc. Uhlig & other: Haage 99 R (A. muscula);    U 99 R, U 2001 S (A. muscula) dicht kurz weiß bedornt, Blüte orange;    SGC 2000 R-19575, 62038 (A. muscula);    SGC 2000 R-62945 (A. muscula) vinterhärdig;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00056 (A. muscula);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. muscula (harvalensis)) > KK 1151; RH 2009, 10/11 S (A. muscula RH 282a, O'Connor, Palca Grande, 2400m);
merc. Fischer: LF 2010 S-177AY, LF 2011 S-200AY (A. muscula LF250, Tambo, 2350m);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'muscula'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'muscula' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia (Aylostera) fiebrigii 'muscula'.....(sensu Anderson)

pub.: #, hort.; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena muscula;
adnot.: Takto explicitne nebol, pokiaľ je známe, označený žiaden nález R. fiebrigii alebo R. muscula. Objavili sa ale identifikácie R. muscula s otáznikom - fiebrigii 'pulchella', pulchella alebo hoffmannii. Pokiaľ existovali pochybnosti, použité bolo označenie muscula forma (kvet červeno oranžový). Husto a jemnejšie otrnené formy R. fiebrigii môžu byť niekde pomenované ako R. muscula (pozri foto - A. de Barmon).
Druh zaraďovaný ako synonymum R. fiebrigii sensu CITES 1992 & Anderson 2001
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=327, scanid= 936)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=327, CR1811)
(R. fiebrigii (R. muscula); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr1811.jpg
Comment.:

colls. Ritter: FR 753 (typ);
colls. Rausch: WR 317 (spinosissima - muscula? archibuiningiana?);
colls. Colotti: WCO 1375;
colls. Kníže: KK 842 (f.), KK 853 (fiebrigii v. densispina - muscula?), KK 1151 (var. nivosa n. n.), KK 1301 (var. nivosa n. n.);
colls. RBC: RBC 420, RBC 423;
colls. Swoboda: HS 202, HS 206;
colls. Prantner: JP 78, JP 184;
colls. Augustin: KA 130;
colls. Hillmann: RH 231 (fiebrigii?), RH 232 (muscula - fiebrigii 'pulchella'?), RH 279, RH 281 (hoffmannii? - muscula), RH 282a, RH 993, RH 1003, RH 1013;
colls. Wahl: RW 262;
colls. STO: STO 94-950/1;
colls. Bates &&&: BLMT 80.04, BLMT 145.02;
colls. JL: JL 1697 (= nivea) katalog Lodé?;
colls. Bates: BB 40.02, BB 291.03, BB 292.01, BB 293.02, BB 482.03, BB 1104.03, BB 1371.01;
colls. Martin: RRM 42 (?);
colls. Wittau: HJW 104;
colls. Odehnal: JO ?;
colls. Fischer: LF 250, LF 256;
colls. Blaczkowski: TB 41.4, TB 42.4;
colls. Mieczakowski: MPL 35b;


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera muscula);

 top of page