return to the main list
KK 1151
(pozri - Kníže_s) (pozri - muscula) (pozri - muscula_s) (pozri - nivosa_s)
(pozri - narvaecensis_s) (pozri - Piedra Larga)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, pri Piedra Larga, 2300m (Kníže: 2600m in 1977 list / 2500m in 2005 list)

Rebutia narvaecensis.....(hort. prov. ident., dat. Donald 1977)
Rebutia muscula var. nivosa. Piedra Larga, 2600m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia muscula var. nivosa., 2300m....(Kníže numbers, dat. RM FND)
Rebutia muscula var. nivosa Knize n. n.......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia muscula var. nivosa n. n. catalogue name.......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia muscula......(dat. Šída 2004)
Rebutia muscula var. nivosa Card., 2500m.....(Kníže in 2005 list)

adnot.: Šída, RR 97 - (KZ 1151 dat. - R. muscula v. nivosa);  Ralph Martin FND, stav 1997-2007 - (KK dat.- var. nivosa, lokalita - Piedra Larga, 2300m);
Donald, p.144 - obchodne šírená tiež pod nesprávnym obchodníckym menom "R. narvaecensis". Nálezisko rel. blízko Narvaez - dôvod vzniku mena;
Atlas kaktusů X/41/1995/, Veverka - R. muscula od Piedro Largo, neďaleko Narvaez (KK 1151 - 2300m).
sign.: (Kníže) - identifikované podľa údajov Cárdenasa, resp. má zodpovedať Cárdenasovej nepopísanej variete;   Šída, RR - bez zreteľných rozdielov voči typu;
foto 1.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 2004 - rebutia.iglu.cz/sek2/mus11.htm
(Rebutia muscula KK 1151);
Comment.:
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page