return to the main list
nivosa_s

Výskyt mena nivosa:

nom.: [nyvóza], podľa vzhľadu otrnenia, lat. nivis - sneh, nivosa - bohatá na sneh (zasnežená).
adnot.: meno "nivosa" bolo použité v týchto známych prípadoch:
1. Ritter provizórne (R. nivosa Ritter n. n.) pre nález FR 390 z blízkosti La Torre, Sud Cinti, označovaný tiež problematicky ako fiebrigii var. densiseta, ktorej typová lokalita je ale značne vzdialená;
2. Obchodné meno "R(A) nivosa" (zároveň s menom nivea) pre biele formy fiebrigii zbierané G. Frankom v okolí haciendy Ressini, z blízkosti typovej lokality fiebrigii v. densiseta FR 83 pri Sucre;
3. Kníže použil orig. Cárdenasovo meno "R. muscula v. nivosa" pre husto bielo otrnené formy R. muscula s predĺženým rastom z blízkeho okolia Narvaez (KK 1151, KK 1301). Meno variety R. muscula je pôvodom od Cárdenasa. Neskôr pestovatelia skrátene ako "R(A) nivosa";
4. Obchodné meno "R. fiebrigii var. nivosa" sa objavilo vo web-katalógu na stránke SeedSearch, kde je súčasne R. muscula označená ako synonymum R. fiebrigii. Aj toto meno je minimálne trojznačné: A. R. nivosa FR 390, B. R. muscula v. nivosa KK 1151, 1301, C. R. nivosa = spec. hacienda Ressini.
V obchode je meno R.(A.) nivosa, spoločne s menami R.(A.) nivea a R (A) albispina používané viacznačne pre rôzne, viacmenej biele formy fiebrigii a muscula. Takto sú identity "nivea - nivosa" väčšinou vzájomne beznádejne poprehadzované.
V rámci rodu Rebutia K. Sch.sa epitetá "nivosa", alebo "nivea" nevyskytujú zatiaľ v žiadnom platnom popise (stav 2007) a s veľkou pravdepodobnosťou ani nebudú..
AYL
 • Aylostera muscula (nivosa)......(ambig., pozri - muscula, pozri - nivosa_s)
 • Aylostera nivosa.....(ambig., pozri dolu - below, pozri - FR 390 - fiebrigii nivosa, KK 1301 - muscula, SE 75 - densiseta?,)
 • Aylostera nivosa f......(ambig., pozri dolu, pozri - SE 75 - densiseta?=WR 89,)
 • Aylostera nivosa KK 1302.....(mix. num., pozri - KK 1301)
 • Rebutia fiebrigii densiseta (nivosa) .....(pozri - FR 83)
 • Rebutia fiebrigii var. nivosa......(hort. ambig.)
 • Rebutia muscula Ritt. & Thiele = nivosa.....(hort. CCH, contr., ambig., pozri dolu - muscula (nivosa))
 • Rebutia muscula var. nivosa.....(n. n. Card., pozri - KK 1151, KK 1301)
 • Rebutia muscula var. nivosa Card......(dat. Kníže, pozri - KK 1151, KK 1301)
 • Rebutia muscula var. nivosa Knize comb. nud.......(pozri - KK 1301)
 • Rebutia muscula var. nivosa n. n. cat. name.....(pozri - KK 1151, KK 1301)
 • Rebutia nivosa.....(hort. sensu Ritter ? Card.?, pozri - KK 1301 - muscula, JO 379 = SE-75 - densiseta?=WR 89)
 • Rebutia nivosa aff...... (hort. sensu Ritter ? Card.?, pozri - SE-75 - densiseta?=WR 89)
 • Rebutia nivosa n. n.......(Ritter, pozri - FR 390)
 • Rebutia nivosa Ritter n. n. = fiebrigii var. densiseta......(hort., pozri - fiebrigii densiseta, pozri - FR 390)
 • Rebutia nivosa Ritter n. n. =? muscula......(mix. ident., pozri - FR 390 - fiebrigii nivosa, non muscula)
 • Rebutia nivosa n. n. / nivea n. n......(pozri - Ressini, Hacienda Ressini, ressiniana ?)
 
nivosa
(pozri - nivosa_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - muscula_s)

Rebutia nivosa.....(hort., ambig.)
Aylostera nivosa .....(hort., ambig.)

adnot.: Viacznačné meno v katalógu Dv. Králové, v celom horeuvedenom rozsahu nivosa_s (fiebrigii / muscula), plus možné novšie nálezy, napr. SE-75 a JO 379, kde podľa uvádzanej lokality týchto dvoch nálezov (Piedra Larga) ide zdanlivo o Cárdenasovu resp. Knížeho formu R. muscula. SE 75 a JO 379 sú však málo odlišné od nálezu WR 89 a teda meno "nivosa" môže byť maximálne obchodne provizórne hoci je nevhodné z pohľadu na jeho doterajšie používanie;
Pod menom "nivosa" sú šírené aj semená a rastliny zodpovedajúce Ritterovej FR 390 (nivosa Ritter n. n.), ojedinele aj pod jasnejším hort. označením R. fiebrigii v. nivosa.


foto.1.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-61.94 (R. nivosa);

Rebutia nivosa Ritter n. n.......(FR 390)

adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. nivosa Ritter nomen nudum =? muscula" - otáznik zodpovedá viacznačnosti použitia tohoto mena avšak s nesprávnym stotožnením;

Aylostera muscula (nivosa).....(hort. ambig., dat. Hillmann 2009)

adnot.: Materiál niektorého nálezu R. muscula KK (pozri - muscula).
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. muscula (nivosa));

collp.:  
 top of page