return to the main list
Hacienda Ressini

1. Hacienda Ressini, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Oropeza, - lokalita v blízkosti Sucre

Nálezisko G. Franka pre doleuvedené rastliny príbuzné R. fiebrigii v. densiseta. W.Cullmann rovnakú lokalitu uviedol pre nález FR 83 pri originálnom popise R. fiebrigii f. densiseta. U Haciendy Ressini našiel A. B. Lau - L 1532 ("R. glomeriseta") - pravdepodobne R. fiebrigii ?;

2. Ing. Ressini (ressinianus, ressiniana) (pozri - dole)

 
spec. Hacienda Ressini / spec. Ressini
(ressiniana)

(pozri - Ressini_s) (pozri - nivea_s) (pozri - nivosa_s)
(pozri - fiebrig_densiseta) (pozri - spinosissima_s)

coll.: Gerhard Frank, Bolivia, Chuquisaca, Sucre, Hacienda Ressini

Rebutia spec. Hacienda Ressini..... (hort.)
Rebutia spinosissima ex Cárdenas.....(hort.)
Rebutia nivea..... (hort.)
Rebutia nivosa.....(hort.).

adnot.: Donald, p.97 - rastliny bielej populácie Rebutia fiebrigii, patriacej síce ku R. fiebrigii var. densiseta, ale iného pôvodu ako FR 83. Rastliny boli rozširované ako spec. Hacienda Ressini, a tiež ako "Cárdenasova spinosissima". V kultúre dostali mená "R. nivea" alebo "R. nivosa".  Sú mylne stotožňované s FR 83, ktoré boli  podkladom pre Cullmanov popis R. fiebrigii f. densiseta.
Šída, RR 97 - Ako R. spinosissima boli M. Cárdenasom rozširované omylom tiež rastliny od Sucre, z haciendy Ressini.
sign.: Don., p.97 - char. - tŕne snehovobiele, kvety čisto oranžové, v protiklade s hlboko oranžovými až šarlátovými kvetmi FR 83 a FR 390. Receptákulá tenké, olivovo hnedé. Semená kratšie ako u R. fiebrigii alebo FR 83.
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané (pozri - "nivea", "nivosa")
Rebutia ressiniana.....(hort., ident.?)

adnot.: Bez bližších popisných údajov.
nom.: /Ing. Ressini, pestovateľ kaktusov [dat. bot. slov. J.Pěnčík]/. Meno nenasvedčuje spojitosť s rovnomennou lokalitou Hacienda Ressini..
foto.1.: "author" in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia ressiniana)....V prilohe @/ rebutia-ressiniana-20180429.jpg
Comment.: = char. minuscula violaciflora rosea; pozri - (?);
foto.2.: "author" in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia ressiniana)....V prilohe @/ 215-rebutia-ressiniana-20190423.jpg
Comment.: = char. minuscula violaciflora rosea; pozri - (?);


merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 R (Rebutia ressiniana);

spec. Ressini

Sulcorebutia spec. Ressini.....(dat. AWK)

adnot.: niektorý nález z okolia Sucre (Hac. Ressini) - canigueralii, losenickyana, ... ?.


foto.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02370, AWK 2009 S (Sulcorebutia sp. Ressini);
 top of page