main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
fiebrigii densiseta
(pozri - fiebrigii_s) (pozri - densiseta_s) (pozri - Hacienda Ressini)
(pozri - spinosissima_s) (pozri - nivosa_s) (pozri - nivea_s)
  • Rebutia fiebrigii (Gürke) Br. et R. var. densiseta (Cullm.) Oeser 1976
stat.add.: Rudolf Oeser, Kakteen und andere Sukkulenten, 27: 28, 1976 / K. u. a. S., 27 (2): 29, 1976 /
IPNI (GCI) - fiebrigii (Gürke) Britton & Rose in L.H.Bailey & L.H.Bailey var. densiseta (Cullmann) Oeser -- Kakteen And. Sukk. 27(2): 29. 1976
IPNI (IK) - fiebrigii var. densiseta (Cullmann) R.Oeser -- in Kakt. And. Sukk., 27(2): 29 (1976).
typ.: FR 83 (Don. cit. - FR 83 a FR 390 ?) Oeser nemal k dispozícii Cullmanov typ. materiál.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.:"R. fiebrigii (Guerke) Br. & R. v. densiseta (Cullm.) Oeser = fiebrigii f. densiseta" alebo "fiebrigii v. densiseta Cullm.", čo ale zodpovedá Backebergovej kombinácii pod Aylostera (syn.2.);
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/fie12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - kvet zlato oranžový (foto - červeno oranžový). Voči R. f. var. fiebrigii - menší vzrast, menšie hrbolky, oranžové kvety a tŕne početnejšie, jemnejšie, väčšinou celkom biele. Pri nadbytku vzduchu a slnka niektoré tŕne dostanú hnedasté špičky, celkový vzhľad aj tak voči var. fiebrigii zostáva podstatne svetlejší. Kvetné lôžko, rúrka a púčiky majú zelenšie sfarbenie.
Šída, RR 97 (cit. Ritter) - výskyt zistený aj juhovýchodne od typ. lokality až do provincie Azurduy.
V popisoch kvetu uvádzaná "oranžová" je u kult. rastlín "svietivo červeno oranžová". Oranžovú svietivosť spôsobuje zlatý lesk na okv. lístkoch - viditeľné na fotografiách.
foto 1., 1a.,b.,c.,d.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2012 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. fiebrigii v. densiseta; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ densiseta_P1000863o.jpg, @/ densiseta_P1000860o.jpg (obr.02), @/ densiseta_P1000862ao.jpg (obr.03), @/ densiseta_P1000862bo.jpg (obr.04), @/ densiseta_P1000864o.jpg (obr.05)
Comment.: kvet oranžový, červenkasté tóny na vonkajších častiach kvetu, biele husté otrnenie, hore postavené tŕne s hnedastými špičkami
merc.: Lodé 99 S-1072 (R. fiebrigii v. densiseta;   JL 1682 +BAR);   Rus 2000 R (R. fiebergii var. densiseta);   Hojas 99 R-358 (R. fabrisii v. densiseta);    SeedS 2000 (R. fiebrigii);
merc. Bercht: LB 2008 S 3667 (reb fiebrigii v. densiseta VJ 0026 Palca Grande);
merc. Eden-Plants: E-P 2009 12005 - (R. fiebrigii v. densiseta);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 14. Fiebrigii, species 31a.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 7. Fiebrigii, species 1a.

catalog.:
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl. namenund Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - jedno synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera densiseta;

bas.: Rebutia fiebrigii (Gürke) Br. et R. f. densiseta Cullmann 1957

descr.: Sukkulentenkunde, 6: 25, 1957
IPNI (GCI) - fiebrigii (Gürke) Britton & Rose in L.H.Bailey & L.H.Bailey f. densiseta Cullmann -- Sukkulentenkunde 6: 25. 1957
typ.: FR 83
nom.: lat. densisetus - s hustými štetinami
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/fie12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.96 - popis leží uprostred medzi popismi R. fiebrigii a R. nivea n. n..
foto 1.:  (orig. pub. descr. 1957 #)
merc.: nezaznamenané

syn.1.: Aylostera fiebrigii (Gürke) Backeb. var. densiseta Cullmann.....(Backeb.?)

stat.comb.: Kakteen Lexikon # alebo iba Backeb. / stat. mix. - R. fiebrigii f. densiseta Cullmann /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. fiebrigii v. densiseta Cullm. = R. fiebrigii f. densiseta"
sign.: Backeb., KLex. 1966, p.70 - voči R. fiebrigii - je ešte jemnejšie a hustejšie štetinatá.
foto 1: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(A. fiebrigii v. densiseta);....V prilohe - KKR @/ ayl_fieb_dens_4.jpg
Comment.:
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. fiebrigii v. densiseta);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =, kvet červenooranžový, medovo hnedé špičky stredových tŕňov 
merc. Chrudim & other: ChK 87p250 - 95p250.00, 98p250.00;   ChK 93jR34, 95jR30, 96jR42 (A. fiebrigii v. densiseta);  DKE 98 S-81 (A. fiebrigii v. densiseta); Rus 2000 R (A. fiebrigii var. densiseta);  Kud 2000 R (A. fiebrigii v. densiseta);   C-HBR 2001 S-6/08C (A. fiebrigii v. densiseta);  ChK 2003p250.00, 2004p250.00 (A. fiebrigii v. densiseta);
merc. Fischer: LF 2007 S-155AY (A. fiebrigii v. densiseta);  LF 2010 S-76AY, LF 2011 S-75AY, LF 2011 S-84AY (A. fiebrigii v. densiseta LF252b, Tambo, 2370m);  LF 2011 S-86AY (A. fiebrigii v. densiseta VJ26, W Tarija);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02378 (A. fiebrigii v. densiseta);

syn.2.: Rebutia densiseta.....(hort. contr.)

pub.: #, hort., skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim: ChK 88j259, 89jR280 (R. densiseta);  ChK 94p5042.50, 95p5042.50 (R. densiseta);

Aylostera densiseta.....(hort. contr.)

pub.: #, hort., skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Pod dvomi skrátenými menami (pokiaľ je známe z ChK 94j), je Rebutia fiebrigii var. densiseta. Provizórnym menom "densiseta ?" bol označený napr. zber KK 848. Pod menom "R (A) densiseta" sa samozrejme môžu v obchode objavovať aj iné husto bielo otrnené formy fiebrigii podobné zberom Hacienda Ressini-Frank alebo FR 390 (nivosa Ritt. n. n.).
merc. Chrudim: ChK 94jR32 (A. densiseta);

syn.3.: Rebutia fiebrigii subsp. densiseta.....(hort.?)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT.htm (Galería del Socio IV-I >> find item)
(R. fiebrigii ssp. densiseta);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_fiebrigii_densiseta_02.jpg
Comment.: ??, pozri - colls. KK 853 (densispina), pozri - buiningiana (kvet)

colls. Ritter: FR 83 (typ), FR 83a (?), FR 84 (var. fiebrigii), FR 84a (fiebrigii f. La Merced), FR 390 (nivosa Ritter n. n.);
colls. Rausch: WR 89 (fiebrigii x nivea (muscula), spinosissima var., spinosissima var. candida);
colls. Lau: L 329 (fiebrigii var. densiseta), L 393 (fiebrigii f. Calle-Calle, fiebrigii x nivea);
colls. Kníže: KK 848 (densiseta ? - fiebrigii var. - gibbulosa?); KK 853 (densispina n. n. - fiebrigii var. densiseta ?? - muscula?);
colls. Frank: hac. Ressini (spinosissima, nivea/nivosa n. n.);
colls. Šorma: VS 288;
colls. Šeda: SE-75 (?? - nivosa, = muscula? = WR 89), SE 85 (densiseta robusta);
colls. Fischer: LF 252B, LF 256A;
colls. Jakubec: VJ 26;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94jR32 - Aylostera densiseta);

foto 1.: Šuba, 8551/8A-1996-6-4;.....V prílohe - Suba96_8551\densiseta_R32.jpg
foto 2.: Šuba, 8551/17A-1996-6-6;.....V prílohe - Suba96_8551\densiseta_R32a.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR30 - Aylostera fiebrigii var. densiseta);

foto 1.: Šuba, 4249/19A-1997;.....V prílohe - Suba97_4249\densiseta_R30.jpg
Comment.: Pri vysokej dopoludňajšej teplote okvetné lístky silne prehnuté.

Šuba, KE - (orig. L. Ambróz, LM 2000 R - Aylostera fiebrigii var. densiseta; A. Hlinecký); ---> WR 89

sign.: Oranžový kvet - mix. char. muscula (kvet, tvar tela a rast) a fiebrigii (ojednele hnedé tŕne smerom hore)
foto 1.: Šuba, 2594/14-2000-6;.....V prílohe - Suba00_2594\densiseta_AM.jpg
foto 2.: Šuba, 2011-8-12!;.....V prílohe - Suba11_D\P8121448rk.jpg

densiet WR sg
(pozri - densiseta) (pozri - WR 89)

Aylostera fiebrigii v. densiet WR sg.....(hort. deform. - WR 89)

adnot.: Skomolenina opisovaním rukopisu v katalógu rastlín Stenasa Garden Center SGC 2000 (sg = 89)

 top of page