return to the main list
densiseta_s

Výskyt mena densiseta:

nom.: [densiséta] podľa charakteru otrnenia variety, formy, lat. séta, saeta - štetina; densisetus, densiseta - s hustými štetinami
adnot.: meno "densiseta" bolo použité, 1. pre odlíšenie otrnením charakteristických foriem z okruhu wessneriana; 2. pri popise formy fiebrigii podľa nálezu FR 83, pričom zdanlivo nejasné mená R (A) densiseta boli používané tiež pre rôzne neskoršie nálezy foriem fiebrigii, hlavne vzhľadovo pripomínajúce popísaný vzor.
Podobne ako u výskytu mien fiebrigii var. aureiflora a fabrisii var. aureiflora, aj v prípade tohoto mena variety existuje prípad zámeny mien fiebrigii - fabrisii, avšak v spojení s densiseta.

REB AYL
 top of page