return to the main list
FR 758 (RITT 758)
(densipectinata Ritter)
(pozri - Ritter_s) (pozri - albopectinata) (pozri - albopectinata_s)
(pozri - densipectinata_s) (pozri - Culpina)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Sud Cinti, oblasť (pri) Culpina, 3400m

Rebutia (Digitorebutia) densipectinata n. n......(n. prov. Ritter, dat. Donald 1979)
Rebutia albopectinata f......(dat. Donald 1979)
Aylostera densispectinata (dark form)......(Ritter numbers, dat  Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia albopectinata.....(dat. RM FND)
Lobivia densipectinata.....(hort., dat. MG 2000)
Aylostera densipectinata.....(hort., dat. KK-DK 2001)
Rebutia densispectinata f. dark form......(hort., dat Cactus Club Hokuriku 2004)
Aylostera albopectinata.....(hort., dat. KK-DK 2004)
Mediolobivia densipectinata.....(hort., dat. Monska 2011)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat., lokalita, skorší nález R. albopectinata, ešte pred  WR 312.). Na spol. lokalite pri Culpina Ritter hlásil taktiež R. friedrichiana (pozn. - typový  zber R. friedrichiana je z La Cueva, Sud Cinti);
Ralph Martin FND 2007- (FR 758 dat. - R. albopectinata, note: "= odontopetala", loc. - near Culpina). Poznámka sa dá chápať dvojznačne, ale tu ide iba o rovnaké nálezisko;
sign.: Donald, p.141 - 142 - FR 758 voči R. albopectinata Rausch - celkovo väčšia. V kultúre dve formy. Forma s tmavo purpurovým telom a forma s  bledo zeleným telom. Jednotl. hlavy až 35mm šírka, 30mm výška. Rebier 16-18, najčastejšie priame, zvislé, rozlož. do kužeľovitých bradaviek, dlhých a vysokých 2,5-3mm. Areoly malé, 2,5mm dlhé, 1mm široké, hnedo plstnaté. Tŕňov 11-13, pektinátnych v pároch s jedným zvisle dole, biele s tmavohnedou zosilnenou bázou, 2-4mm dlhé. Stredné tŕne žiadne. Tŕne sa nedotýkajú a telo neukrývajú. Kvety podobné R. albopectinata Rausch, 30mm dlhé, 35mm široké. Vonkajšie lyžičkovité, tupé, 10-12mm dlhé, 3-4mm široké,  červenkasto lila so zeleným stred. pásikom. Vnútorné lyžičk. tupé alebo lyžičkovité, čisto červené až karmínové, asi 12mm dlhé, 4mm široké. Rúrka 12mm dlhá, 2,5-4mm široká, fialovo červená (magenta) až karmínová (niekedy žltkasto červená) s hnedasto purpurovými šupinami a väčš. množstvom bielych vlasov a niekoľk. štetinami. Nitky lila až bledo fialové. Čnelka a 7 ramenná blizna zelené. Zrast čnelky a rúrky asi 8mm. Plod malá, okrúhla, oranžovo hnedá bobuľa s niekoľk. šup. s vlnatými vlasmi a štetinami. Semená veľmi podobné R. albopectinata.
Atlas kaktusů 95/39, Šída - voči WR 312 - celkovo väčšia s dlhšími tŕňmi ale menšími kvetmi. V zbierkach dva klony, jeden s tmavo purpurovo hnedým, druhý s bledo zeleným telom. Rastliny s tmavším telom mávajú aj tmavšie vyfarbené kvety.
Šída, RR 97 - voči orig. popisu WR 312 - telá väčšie, o niečo väčšie areoly s bielymi až hnedými tŕňmi. Drobné rozdiely aj vo vyfarbení kvetu. Celkovo je to vzrastlejšia R. albopectinata.


foto 1.: F. Ritter, AbG 78- 011 1 cl, 1982 (R. albopectinata)
foto 2.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 2.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia albopectinata WR 312);.....V prílohe - Winberg @/ rebalbpectfr758.jpg
Comment.: ??, Non WR 312, non FR 758 (Rozpor na stránke SuccSeed, text = WR 312 / jpg = FR 758). Podľa odlišnosti popisu obidvoch je veľmi pravdepodobné že nejde ani o jednu z nich !. Pozri densipektinaty K. Knížeho.
foto 3.: M. Holloway, 2000 - website.lineone.net/~cinni/home.htm
(Rebutia densipectinata FR 758);.....V prílohe - Holloway @/ Rdensipectinata.JPG
Comment.: ??, Non FR 758 !, non densipectinata Ritter. Pomenovanie prevzaté z položky FR 758 v databáze R. Martina. Výsev alebo rastlina takto pod zmätočným menom. Na obrázku ide o niektorú R. "pectinata" (pygmaea var.) s oranžovým kvetom - napr. odontopetala - friedrichiana FR 757a ? (takto domnele FR 758a). Pôvod pozri Mesa Garden - predaj densipectinata pod Lobivia s popisom. Info zdroj - R. Martin, FND (2007 stav trvá). V roku 2007 stránka zrušená.
foto 4.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item)
(Rebutia albopectinata FR 758);.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_albopectinat_FR758_540a.jpg
Comment.: ??, Non FR 758, non albopectinata; pozri - odontopetala / pygmaea friedrichiana FR 757a (domnele takto FR 758a). Identita pripojená ku číslu FR 758 prevzatím údajov z databázy R. Martina pre R. albopectinata. Na liste je v rozpore s fotografiou uvedený zoznam synoným R. albopectinata (sensu CITES & E.F.Anderson) plus novopopísaná R. densipectinata (heliosa v. densipectinata). V roku 2008 bol komentovaný snímok nahradený podobným snímkom červenokvetej formy R. pygmaea uvedený ale pod menom R.(Mediolobivia) albipectinata a so zmeneným názvom súboru R. densipectinata (prov. meno F. Rittera pre R. albopectinata Rausch)!.
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. densipectinata FR 758);..... V prílohe - Monska11_M @/ 18_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. densipectinata FR 758) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia densipectinata FR 758.jpg
Comment.: Na snímku - Kvet červený char. heliosa - condorensis - albopectinata. Telo veľmi tmavé s viditeľnými 16-17 rebrami, krátke biele otrnenie.
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-535.5, R-535.5 (Lobivia densipectinata FR 758) tiny round stem, short spines; 
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F602 (Aylostera densipectinata FR 758);   KK-DK 2004 MN-3128 ( Aylostera albopectinata FR 758);   KK-DK 2005 S CB-011600 (Rebutia albopectinata form FR 758, Abra de Sama, Tarija, Bol.);
merc. Fischer: LF 2007 S-6AY, LF 2010 S-53AY, LF 2011 S-44AY (Aylostera albopectinata FR 758);
merc. Chrudim: ChK 2009p 235.50 (A. albopectinata FR 758);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S- F602 - Aylostera densipectinata FR 758);
sign.: (Výsev 2002)
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
Šuba, KE - (orig. KK-DK 2004 MN-3128 - Aylostera albopectinata FR 758 - orig.5)

sign.: (Výsev 2005) Semená matne hnedočierne, 0,9-1,1mm dlhé, symetrické.

Šuba, KE - (orig. BZ UK Bratislava, V. Rončkevič R 264 (A. densipectinata FR 758 - orig. L. Fischer)

sign.: (Výsev 2006) Semená hnedočierne, cca.1mm veľké. Kvitne v 5.roku od výsevu. Rastliny vo výseve rozmanité hlavne otrnením od podobného R. heliosa s hned7mi areolami až po redšie otrnené rastliny s bielymi areolami. Kvet tmavočervený so svetlejšou bázou s kv. rúrkou tmavočervenou úzkou char. okruhu Heliosa - Albopectinata. Celkovo viac zodpovedá výsev Knížeho rastlinám densipectinata (KK 844, KK 849).
foto 1.: Šuba, 2011-6;.....V prílohe - Suba11_D/P6081200vk_web.jpg

 top of page