return to the main list
albopectinata_s

Výskyt mena albopectinata:

nom.: [albopektináta], podľa charakteristiky otrnenia, lat. albopectinata >> obsahovo zhodné meno je "albipectinata" [albipektináta], lat. albipectinatus - bielohrebenitý, bielohrebenitá Aylostera.
adnot.: vzhľadom na použitie mena historicky pre rôzne identity (okrem popisu W. Rauscha), je potrebné pri jeho výskytoch v obchode očakávať možnú viacnačnosť. Knížeho meno pre zber KK 852 vzniklo ešte pred popisom R. albopectinata Rausch. J. Donald neskôr spojil (Ashingtonia) s označením KK 852 aj identitu jednej formy R. fiebrigii. KK 852 je takto dvojznačne šírená do súčasnosti. V prípade zberov Lau 401 a Lau 405 je s týmto menom spojená prvotná chybná foto-identifikácia L 401 a L 405 J. D. Donaldom z r.1973 (Ashingtonia 1: 2; 23, 1973) tesne po publikovaní popisu R. albopectinata Rausch.

AYL
 • Aylostera albopectinata.....(pozri - albopectinata, pozri - WR 312, EZ 549, FR 758 - densipectinata n. n., PM 191 (- supthutiana); RH 912, RH 2469 - ?, RW 470, VZ 219, LF 342, LF 520A, LF 548A, LF 551A, LF 552A, LF 1286, LF 1331; VJ 46, VJ 76; MPL 61, MU 154 (MU 154.1), MU 156; MS 1566, MS 1609;)
 • Aylostera albopectinata (?).....(pozri - KK 852 - condorensis ? / fiebrigii ? ambig.,)
 • Aylostera albopectinata (RAUSCH) ......(nom. Rausch, pozri - WR 312)
 • Aylostera albopectinata Rausch comb. nud......(pozri - albopectinata)
 • Aylostera albopectinata (Rausch) Mosti & Papini 2011
 • Aylostera albopectinata f......(pozri - albopectinata, pozri - JK 274, VJ 46 - schatzliana?,)
 • Aylostera albopectinata 'albipectinata'......(pozri - MS 1566, MS 1609;)
 • Aylostera albopectinata 'schatzliana'......(pozri - schatzliana)
 • Digitorebutia albopectinata......(pozri - albopectinata)
 • Digitorebutia albopectinata Rausch comb. nud. = R. albopectinata.....(pozri - albopectinata)
 • Lobivia albopectinata (Rausch) Neirinck 1994
 • Mediolobivia albopectinata.......(pozri - albopectinata, pozri - WR 312)
 • Mediolobivia albopectinata Rausch = R. albopectinata......(pozri - albopectinata)
 • Rebutia albopectinata Rausch 1972.....(pozri - WR 312)
 • Rebutia albopectinata.....(pozri - FR 758 - densipectinata n. n., forma?, RRM 69 - huasiensis?, LF 342, BB 67.04, BB 301.01, BB 307.02; CMW 23.03; BDH 24, BLMT 66.03, PM 181, GC 894.07, KAS 273, KAS 274, TB 67.3, TB 150.2, TB 580.2,)
 • Rebutia albopectinata (X).....(n. prov. & mix. ident. Donald, pozri - L 401 - heliosa var. condorensis - typ, L 405 - heliosa var. cajasensis - typ)
 • Rebutia albopectinata (?).....(n. n. Kníže, mix. ident. Donald, pozri - KK 852 - condorensis ? // fiebrigii ? ambig. - albopectinata KK,)
 • Rebutia albopectinata aff......(pozri - RRM 49,)
 • Rebutia albopectinata f......(pozri - FR 758 - densipectinata n. n., )
 • Rebutia albopectinata = Lau 405......(pozri - L 415 - spec., cajasensis,)
 • Rebutia albopectinata Rausch = pseudoheliosa.....(pozri - pseudoheliosa)
 • Rebutia albopectinata Rausch RR 312 = A. albopectinata.....(pozri - WR 312,)
 • Rebutia albopectinata Rausch L 401 = A. albopectinata.....(mix. ident., pozri - L 401 - condorensis,)
 • Rebutia albopectinata Rausch L 405 = A. albopectinata.....(mix. ident., pozri - L 405 - cajasensis,)
 • Rebutia albopectinata Rausch KK 852 = A. albopectinata.....(mix. ident., pozri - KK 852 - ?? - albopectinata KK,)
 • Rebutia albopectinata var. solisioides......(pozri - KK 849 - densipectinata KK,)
 • Rebutia (A.) albopectinata.....(pozri - LF 520A, LF 548A, LF 551A - spegazziniana v. nova, LF 552A, LF 553,)
 • Rebutia spec. albopectinata.....(pozri - KK 852 - condorensis ? // fiebrigii ? - albopectinata KK,,)
 top of page