return to the main list
albipectinata
(pozri - albopectinata_s)

Aylostera albipectinata.....(n. n.?, mut?)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [albipektináta], lat. albipectinatus - bielo hrebenatý
adnot.: identita pozmeneného mena by predpokladane mala zodpoveda» R. albopectinata Rausch. ©írený materiál ale tomu zatiaµ nezodpovedá (pozri - collp.)
sign.: ?
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 93p234.0 (A. albipectinata);

Mediolobivia albipectinata.....(hort.)

pub.: #, hort.. Meno sa objavilo aj v spojení s číslom L 401 (typ heliosa condorensis)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item)
(R.(Mediolobivia) albipectinata);.....V prilohe - Art-biz @/
Comment.: ??, Non albopectinata, non denispectinata, non condorensis; pozri - pygmaea. Na liste je v rozpore s fotografiou uvedený zoznam synoným R. albopectinata (sensu CITES & E.F.Anderson: L. albipectinata, R. schatzliana, R. supthutiana) plus novopopísaná R. densipectinata.

collp.:  ©uba, KE - (orig. ChK 93p234.0 - Aylostera albipectinata; 21 - J. Vysoudil, Trutnov); ---> diersiana

adnot.: V katalógu semien Chrudim bolo toto obchodné meno chybne (logicky) zaradené pod Aylostera, pravdepodobne na základe podobnosti mena s R. albopectinata Rausch.
sign.: (Výsev 1994) Tenkým telom a kvetom identické s rastlinami zo semien ChK 93 aľ 96p3347.00 pod menom R. diersiana a zo semien ChK 94p3378.80 pod menom rutiliflora FR_1113. Vąetky tri pochádzajúce od jediného dodávateµa sú na foto 3., pričom spoločne s veµkou podobnos»ou s rastlinou na foto2. pod heslom WR_676a (knizei). Plod guµovitý, premenlivo zelený, inokedy červenohnedý, rel. veµký, 6-7mm priemer;
sem.x: 2004, 2007, 2009, 2007
foto 1.: ©uba, 3217/31-1998-4;.....V prílohe - Suba01_3217\albipectinata_Cha.jpg
Comment.: Prvé kvitnutie výsevu (4. roky)
foto 2.: ©uba, 3217/36-1998-4;.....V prílohe - Suba01_3217\albipectinata_Chb.jpg
foto 3.: ©uba, 5978/29A-2001-5-18;.....V príl. - Suba01_5978\albipectinata_Ch.jpg
foto 4.: ©uba, 0615/30-2000-5;.....V prílohe -

 top of page