return to the main list
wessneriana densiseta
(calliantha densiseta, beryllioides densiseta)

(pozri - densiseta_s) (pozri - Wessn. 940212A) (pozri - Vatter_s)
(pozri - calliantha_s) (pozri - beryllioides_s) (pozri - wessneriana_s) (pozri - krainziana_s)

Rebutia wessneriana var. densiseta n. n......(Vatter 1951, dat. Donald 1976)
Rebutia berylioides var. densiseta n. n......(Vatter 1951, dat. Donald 1976)
Rebutia beryllioides var. densiseta n. n. = wessneriana var. berylliodes.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia krainziana Kesselr. = wessneriana var. densiseta.....(hort. mix.?, dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia wessneriana var. densiseta n. n. Krainz = krainziana.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: E. Vatter >> H. Krainz #
IPNI - tieto záznamy databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. densisetus - wessneriana / beryllioides s hustými štetinami (Vatter)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana v. densiseta nomen nudum = krainziana" alebo "R. beryllioides v. densiseta nomen nudum = wessneriana v. beryllioides";
V databáze Cactus Club Hokuriku 2004 sa uvádza diskutabilne "R. krainziana Kesslr. = wessneriana v. densiseta" alebo "R. wessneriana v. densiseta n. n. Krainz. = krainziana"  - táto zhoda s popisom R. krainziana je bez známeho podkladu a je označená iba v tomto zdroji. Donaldova beryllioides bola kombinovaná aj ako forma R. krainziana;
sign.: Donald, p.37, 38 - špinavo biele alebo matne žlté, husté otrnenie, tŕne navzájom prepletené, až 15mm dlhé. Ekotypový zástupca okruhu.
foto.: nezaznamenané
adnot.: Donald, p.37, 38 -. Ekotypová forma zo semien (orig. coll.: E. Vatter, Argentína, prov. Jujuy) predávaných roku 1951 pod menom - "Rebutia červenokvitnúca z Jujuy".

Rebutia calliantha var. beryllioides f. densiseta n. n. [Wessn. 940212A].....(dat. Šída 1997)

pub.: W. Wessner
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. calliantha v. beryllioides, R. calliantha f. densiseta (#))
nom.: lat. densisetus - beryllioides s hustými štetinami (Wessner)
sign.: Šída, RR 97 - iba meno, hustejšie a jemnejšie otrnená forma  R. beryllioides
foto.: nezaznamenané
merc.:

Rebutia calliantha f. densiseta......(hort., dat. CCH 2004)

pub.: # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: V databáze Cactus Club Hokuriku 2004 sa uvádza diskutabilne "R. krainziana Kesslr. = calliantha f. densiseta" - táto zhoda s popisom R. krainziana je bez známeho podkladu a je označená iba v tomto zdroji. Donaldova beryllioides bola kombinovaná aj ako varieta R. calliantha;

Rebutia calliantha var. densiseta Bew. n. n......(dat. Backeberg 1966)

pub.: W. Bewerunge (pôvod Bewerunge)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. densisetus - calliantha s hustými štetinami (Bewerunge)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Wessn. f. densiseta Bew. nomen nudum = krainziana - prevzatý omyl (?) C. Backeberga na autorstvo mena "calliantha" a tiež problematické stotožnenie;
V databáze Cactus Club Hokuriku 2004 sa uvádza diskutabilne "R. calliantha v. densiseta Bew. n. n. = krainziana"
sign.: Backeberg, Kakteenlexikon, p.383, 1966 - "je nepopísané meno pre jednu husto a jemne otrnenú formu (impl. R. calliantha)".

collp.:
 top of page