return to the main list
calliantha_s

Výskyt mena calliantha:

nom.: [kal-li-antcha], gr. calli -- pekno-, krásno-; anthos - kvet; lat. callianthus - krásnokvetý, calliantha - krásnokvetá
adnot.: Výskyt tohoto mena je silne poznamenaný v minulosti publikovanými vzáj. synonymiami (a prioritami) wessneriana - calliantha - krainziana. Dôležité sú tiež okolnosti za akých sa šíril a do súčasnosti sa iba teoreticky mohol zachovať orig. typový materiál, resp. neskorší údajne zhodný materiál zberu FR 58.
Identita komerčných rastlín s menom "calliantha" je trvale problematická. Rastliny obchodované pod týmto menom sú veľmi často rôzne "krásnokveté" druhy Rebutia (napr. Chrudim: xanthocarpa -ChK 88p5028, senilis v. kesselringiana -ChK 97jR 224) alebo dokonca Aylostera. Niekedy sa však dajú objaviť unikátne rastliny z kultúrnych výsevov alebo z novších cudzosprašných zberov wessneriana, ktoré popísanú callianthu pripomínajú.

REB
 top of page