main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
beryllioides
(pozri - beryllioides_s) (pozri - wessneriana_s) (pozri - calliantha_s) (pozri - wessneriana)
(pozri - senilis_s) (pozri - minuscula_s) (pozri - krainziana_s) (pozri - Vatter_s)
  • Rebutia wessneriana Bew. subsp. beryllioides (Buin. et Don.) Donald 1976 nom. inval.
stat.: J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 71, 1976 / Ashingtonia, 2 (4): 71, 79, 1976 /
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. subsp. beryllioides (Buining & Donald) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71. 1976
IPNI (IK) - wessnerana subsp. beryllioides (Buining & Donald) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71, 79. 1976 [Jan 1976]
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana subspec. beryllioides Buin. & Don. = wessneriana v. beryllioides" - nepresne autorstvo;
Mosti, Papini, 2011 - Rebutia wessneriana Bewer. subsp. berylloides (Buining & Donald) Donald, Ashingtonia 2 (4): 71. 1976. [= Rebutia minuscula in Hunt (2006)]
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/wes13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. calliantha - lesklo zelené, ploché telo s málo početnými žltými až žltohnedými tŕňmi, pripomínajúce rastliny z okruhu R. minuscula. Púčiky purpurovo červené, kvety šarlátovo červené. Zrast základu čnelky a kvetnej rúrky menší, ako u R.w. var. wessneriana a R. w. var. calliantha, max.do 3mm, alebo niekedy žiadny.
Donald, p.47 - tvorí veľké skupiny, jednotl. hlavy až 100mm široké a 50mm vysoké. Telo normálne svetlo zelené resp. formy s modrozelenou epidermis (... nehovorí o lesklej ! ). Rebier 20 a viac s nízkych hrbolov. Areoly veľké, oválne, krémovo plstnaté, 2mm dlhé a 1,5mm široké. Tŕňov 12-15. Púčiky najprv špicaté, potom okrúhlejšie. Kvet relat. veľký, 50mm dlhý a 55mm široký, často tiež menší. Kv. koruna intenzívne šarlátová, ku okraju karmínová. Rúrka takmer karmínová s purpurovo červenými kopij. šupinani. Existujú formy s bledo červenými až hlboko oranžovo červenými kvetmi bez karmínových okrajov. Nitky žlté, obklopujúce čnelku na báze rúrky. Príp. zrast čnelky môže byť  3-5mm. Plod oranžovo červený, až 6mm s malými purp. šupinami. Semená lesklo čierne s bielym bazálnym hilom.
Don., p.36 - tŕne zlatožlté až bledožlté, v kultúre spočiatku biele) a tak trochu menšie šarlátovo červené kvety (typ). Boli nájdené ďalšie formy berylioides (Vatter, Lau) s podstatne väčšími kvetmi voči typu a tiež s čiastočne zrastajúcou čnelkou.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. wessneriana 'hyalacantha');....V prilohe - jnotias @/ 33584775VgGVNx_ph.jpg
Comment.: ??, nezodpovedá presne popisu R. senilis v. hyalacantha Backeb. kde by mali byť tŕne sklovito biele, až sklovito žltkasto biele. Najbližšie popisu R. calliantha v. beryllioides.
foto 2..: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. wessneriana beryllioides; AGY 215);.....V prilohe - Agocs @/
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=595)
(R. wessneriana beryllioides) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ??, kult. oranžová forma kvetu - hybrid
foto 3.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. wessneriana);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_wessneriana_03.jpg
Comment.:  tmavšie otrnenie ? zodpovedá najlepšie popisu R. wessneriana ssp. beryllioides.
foto 4.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT.6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. wessneriana ssp. berrylloides);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_wessneriana_berrylloides_03.jpg
Comment.: dvojfarebná forma kvetu - kult. (orig. Mesa Garden?).

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 4. Wessneriana, species 8-.
O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 4. Wessneriana, species 1-.

cat.: (wessneriana)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. wessneriana v. beryllioides (Buin.& Don.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre R. calliantha v. beryllioides Buin.& Don. a 'R. beryllioides' (?);
Šída, 1997 - R. w. subsp. berylioides a R. kariusiana prestavujú spojenie príbuzenských okruhov R. minuscula a R. wessneriana;
Pilbeam, 1997 - R. calliantha var. beryllioides, R. krainziana f. beryllioides a R. wessneriana var. beryllioides - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. wessneriana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. wessneriana Bew. pre členenie R(AMS);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia II }Genus Rebutia K.Sch.) - spec.11a., R. wessneriana subsp. berylloides (Buining & Donald) Donald 1976 [= Rebutia minuscula in Hunt (2006)]

syn.1.: Rebutia calliantha Bew. var. beryllioides Buin. et Don. 1963 nom. inval.

descr.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963 (com. illeg. vide Art.11)
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 1963
typ.: /coll.: E. Vatter, 1949, Argentína, Qda de Humahuaca; ampl.: Donald ?/
Šída, RR 97 - prov.Jujuy, Quebrada de Humahuaca, južne od Humahuaca (?);
Donald, p.47 - nález okolo 1949, v blízkosti hranice arg. provincie Jujuy a bolív. dep. Tarija, v Qda de Humahuaca
nom.: lat. beryllus - beryl,  beryllioides, berylloides? - ako beryl; Meno podľa charakteru vzhľadu. Beryl je premenlivý minerál veľmi rozličných farieb, napr. zelený so zlatými žilkami? rastúci často na žule.
adnot.: Rozporne uvedená lokalita Donald, p.47. Quebrada de Humahuaca nesiaha do blízkosti bolívijskej hranice. Na severe končí  nad Humahuaca, asi 80km južne od hranice s Tarija; Nálezmi je skutočne overená oblasť Qda de Humahuaca ale na jej opačnom konci severne od San Salv. de Jujuy (relatívne nepresný údaj "južne od Humahuaca" aj tak platí!).
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Wessn. v. beryllioides Buin. & Donald = wessneriana v. beryllioides - prevzatý omyl (?) C. Backeberga na autorstvo mena "calliantha" (pozri - syn.3, z roku 1972);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
sign.: Backeb., KL 66, p.383 - (odlišnosti voči R. calliantha, KL) - Telo lesklo zelené, ploché; Tŕne žlté až zlatohnedé, krátke, menej početné; Kvety šarlátovo červené, purpurové.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 #)
foto 2.: CactiEtc, A. N. Speca, 1995 - www.hpl.hp.com/botany/publichtml/cacti_etc/images/cacti/Rebutia/
(R. calliantha v. beryllioides; A. N. Speca) 11-ročná rastlina zo semien G. Köhresa;....V prílohe - CactiEtc @/ s29_84.jpg
foto 3.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
foto 3.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3., 3a.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. calliantha v. beryllioides; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ calliantha_4820v.jpg, @/ beryllioides_DSCN0589v.jpg (obr.02)
Comment.: dva snímky identickej rastliny - plochoguľovité telo so žltkastým otrnením zakrývajúcim temeno, červenooranžový kvet s rel. tenkou kv. rúrkou, nitky žlté
foto 4.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. calliantha v. beryllioides) id=104892;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb022.jpg
Comment.: = Pravdepodobne ident. J 124.
merc.: Rus 2000 R (R. calliantha var. berylioides); Kud 2000 R (R. caliantha v. beryllioides);

syn.2.: Rebutia krainziana Kesselr. var. breviseta Don. f. beryllioides (Buin. et Don.) Krainz et Haarmeyer 1967 nom. inval.

stat.comb.: H. Krainz, Haarmeyer, Katalog der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich, 2: 107, 1967
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. krainziana v. breviseta, R. krainziana f. beryllioides)
adnot.: Don., p.49 - meno stanovené správne, avšak status a kombinácia vytvorené na báze Donaldovho taxonu (1957) krainziana v. breviseta s chybnou identitou - pozri R. senilis var. breviseta;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. krainziana Kess. v. breviseta f. beryllioides (Buin. & Don.) Krainz & Haarm = wessneriana v. beryllioidea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - R. krainziana f. beryllioides = synonymum R. wessneriana;

Rebutia krainziana Kesselr. f. beryllioides (Buin. et Don.) Krainz et Haarmeyer 1967 ?

comb.: H. Krainz, Haarmeyer, ( Katalog der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich, 2: 107, 1967 ?)
IPNI (GCI) - krainziana Kesselr. f. beryllioides (Buining & Donald) Krainz & Haarm.
adnot.: v databáze mien CCH 2004 stotožnené s neskoršou invalidnou kombináciou z roku 1972 (syn.3)

syn.2a.: Rebutia krainziana var. berylliodes.....(hort. contr. syn.2.)

pub.: # (dat. astrocactus.com, Seznam Rebutia, 2006)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.3.: Rebutia wessneriana Bew. var. beryllioides (Buin. et Don.) Buin. et Don. 1972 nom. inval.

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Succulenta, 51: 222, 1972
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. var. beryllioides (Buining & Donald) Buining & Donald -- Succulenta (Netherlands) 51: 225. 1972
IPNI (IK) - wessnerana var. beryllioides (Buining & Donald) Buining & Donald -- in Succulenta, 51 (12): 222, 225 (1972).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana v. beryllioides Buin. & Don. - nepresne uvedená kombinácia";
V ponuke MG je pod týmto menom zaujímavý popis farby kvetu ! Pink - svetloružová ? (pozri - Saarbrücken);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
merc. Mesa Garden & other: DKE 98 S-1490 (R. wessneriana " v. beryllioides);  SeedS 2000 (R. wessneriana v. beryllioides);    MG 2000 R-1215.262 (R. wessneriana v beryllioides) large pink flowers;
merc. Hillmann: RH 2008, 2009 DIV S (R. wessneriana v. beryllioides DH 374);
syn.4.: Rebutia wessneriana f. beryllioides.....(Hillmann)
pub.: R. Hillmann (pozri - colls., RH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 20008, 9, 10/11 S (R. wessneriana fa beryllioides RH 1392);

syn.5.: Rebutia beryllioides.....(hort. contr.)
syn.5a.: Rebutia beryllioides Donald n. n......(Don. n. prov.)

pub.: J. Donald, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: Skrátené identifikačné meno obchádzajúce rôzne kombinácie;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. beryllioides Donald nomen nudum = wessneriana v. beryllioides" / meno upresňuje jeho nuda pôvod u Donalda a stotožňuje s popisom z roku 1972;  Cactus Club Hokuriku 2004 - R. 'beryllioides' Donald n. n. = wessneriana v. beryllioides;
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 54, pos 639, 640)
(R. beryllioides) pid 628, 629;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 87p237 (Aylostera berylioides);  ChK 88p5024 - 94p5024.00, 93jR364, 94jR400, 95jR302, 96jR266 (R. berylioides);   Lodé 99 S-1056  (R. beryllioides; BAR);   KK-DK 2001, 2002 S-61.34 (R. berilioides);   KK-DK 2002 R (R. berylioides);

syn.6.: Rebutia senilis 'beryllioides'.....(Winberg 2003)

pub.: hort. (comb.? pozri - colls. J 124); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena beryllioides;
merc. SuccSeed: SS 2003 R-P55 (R. senilis 'beryllioides' J 124) red fl, white spines;

syn.7.: Rebutia minuscula 'berylloides'.....(Winberg 2010)

pub.: hort. (SuccSeed, pozri - colls., J, RH) s upraveným (opraveným?) menom "berylloides"; Jeden názor na postavenie, hodnotu a gramatiku mena beryllioides; Pozri - R. minuscula in Hunt 2006;
sign.: skoré kvitnutie, telo - char. minuscula; lokalita a cudzosprašnosť - char. wessneriana.

colls. Vatter: (Buining, Donald typ); [Wessn. 940212; Wessn. 940212A ] katalog (f. densiseta); [Don. 433a; Don. 433b; Don. 433c] katalog ?;
colls. Lau: L 557;
colls. Rausch: WR 819;
colls. D. Herzog: DH 374;
colls. Joschko: J 124 (senilis ? minuscula ? wessneriana ? - beryllioides);
colls. Hillmann: RH 1392, RH 1393, RH 1394, RH 1395;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 92p5024.0 - Rebutia beryllioides; 29 - K. Crkal); ---> minuscula f.

sign.: Trvale problematická identita komerčných rastlín.  Výsev ChK 92p5024.0 je jasná rastlina R. minuscula (!) resp. forma Rebutia minuscula f. bruneoaurantiaca. Rovnaký stav potvrdený aj z iných zbierok. Identická rastlina ponúkaná ChK aj pod menom R. cardenasiana (Drápela 1994). Používanie skráteného mena v katalógoch ChK.
sem.x: 2010, 2015
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. Chrudim burza 2000-9 - Rebutia berylioides); --- wessneriana f.

sign.: Cudzosprašný kvet; Telo ploché, dlho solitérny rast; Epidermis matne zelená; Otrnenie krátke, žltkasté; Púčiky purpurovo červené; Čnelka oranžovo ružová; Blizna biela; Nitky a prašníky žlté;
foto 1.: Šuba, 0989/ - 2003;.....V prílohe - Suba03_0989\beryl_ChBa.jpg
foto 2.: Šuba, 2007/5;.....V prílohe - Suba07_D\Img_0031m_beryl.jpg
foto 3.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0215m_beryl.jpg
foto 4.: Šuba, 2010-5;.....V prílohe - Suba10_D\P5080571xrq_beryll.jpg

BZ UPJŠ KE [Hečko 241/e ] - (orig. ? - Rebutia spec. nova 162); --- beryllioides (spec. FR 58 - U 1621 ?)

sign.: Zodpovedá orig. popisu R. beryllioides! Jedna forma z orig. výsevu FR 58? Telo ploché, lesklo modro zelené; Otrnenie krátke, bledožlté (redukované pestovaním na podnoži); Začína kvitnúť spolu so "skorými" R. minuscula a R. marsoneri. Kvet cudzosprašný; Čnelka oranžovo ružová; Blizna biela; Nitky a prašníky žlté;
foto 1.: Šuba, 5978/25A-2001-5-18;.....V prílohe - Suba01_5978\nova_162_U.jpg

berylioides
(pozri - beryllioides)

Aylostera berylioides.....(hort. mut. & mix. gen.)

adnot.: Chyba v mene a tiež v zaradení v katalógu semien ChK 1987, s veľkou pravdepodobnosťou. totožné s nasledovnými ponukami R. berylioides. Po oprave zaradenia o rok už pod Rebutia, 5024.00. avšak s chybou naďalej až do roku 1996. Rovnako u KK-DK (rastliny Dv. Králové 2002).

berilioides
(pozri - beryllioides)

Rebutia berilioides.....(hort. mut.)

adnot.: Dvojnásobne zmenené meno z katalógoch semien Dv. Králové KK-DK 2001, 2002

berrylloides
(pozri - beryllioides)

Rebutia berrylloides.....(hort. mut.)

adnot.: Dvojnásobne zmenenné meno z fotogalérie D.V.Bueno, 2006

 top of page