main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
senilis breviseta
sensu Backeberg 1935-66, Donald 1975 >> (pozri - senilis_s) (pozri - breviseta_s) (pozri - cana)
***sensu mis. Donald 1957 >> (pozri - krainziana_s, pozri - calliantha_s, pozri - marsoneri_s, pozri - beryllioides_s)
  • Rebutia senilis Backeb. var. breviseta Backeb. 1935* 1936
descr.: C. Backeberg, in C. Backeberg et F. M. Knuth, Kaktus-ABC, p.416, 1935 / Kaktus-ABC 278, 416., 1935 /
IPNI (GCI) - var. breviseta Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 278, 416. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/sen13.htm, Rod Rebutia 1997)
typ.: /coll.: C. Backeberg/
nom.: lat. brevisetus - s krátkymi štetinami
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. breviseta Backbg. = krainziana" - mix. ident. senilis // krainziana cv. Ruby;
sign.: Donald, 1975, Členenie RR, p.29 - bezvýznamný, kratšie otŕnený ekotyp (fenotyp, varieta) R. s. subsp. senilis., synonymum R. senilis.
Don., p.34, 45 - Pomenovanie R. senilis var. breviseta bolo nesprávne používané pre krátkotrný morfotyp (hybrid ?) R. wessneriana a pravej R. krainziana. (upozornenie platí dodnes...)
Don., p.35 - synonymum R. senilis;
Don., p.45 - R. senilis var. breviseta je dobrou samosprašnou varietou R. senilis;
Don., p.52 - R. s. var. breviseta je fenotyp R. senilis Backeb.;
Backebergovo spomenutie var. cana pri R. senilis v. breviseta naznačuje zhodu ? V súčasných obch. ponukách (pozri merc. dolu) sa vyskytuje hlavne uvedený krátkotrný cudzosprašný morfotyp R. wessneriana / R. krainziana, pričom skutočnú identitu nie je možné niekedy ani hádať.;
O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/sen13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
Backeberg, Kakteenlexikon, p.385, 1966 - Tŕne veľmi krátke, avšak nie hrebeňovito postavené, nanajvýš 4-7mm dlhé; Kvet čisto červený. - v. cana Hort. je len jedno meno;
Donald, p.35 - telo plocho guľovité až okrúhle, stredne veľké. Kvet samosprašný, červenkasto šarlátový, 40 x 40mm. Tŕne dlhé 4 - 8mm. Semená malé, 1,0 x 0,8mm.;
Veverka, Atlas kaktusů VIII: 36, 1993 - čisto červený kvet, veľmi krátke (4-7mm) tŕne.
Šída, Rod Rebutia, 1997 - voči R. senilis var. senilis - tuhšie tŕne, dlhé iba 4 až 7mm. Kvet zodpovedá tvarom okruhu R. senilis, farebne zhodný s R. senilis var. senilis;
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
foto 2.: Miles Anderson, 1999-2000 - www.miles2go.com/img/7940.jpg
(R. senilis v. breviseta );.....V prílohe - Page5 @/ 7940.jpg
Comment.: ??, non senilis, Na foto je typický krátkotrný morfotyp R. wessneriana. Príklad zámeny s R. senilis, tak ako ju doteraz šíri napr. firma Uhlig a iní. (pozri - krainziana breviseta)
foto 3., 3a.: Zvone Rovšek, 2007 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, R >> find item - al)
(R. senilis v. breviseta);.... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__.jpg, @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__2.jpg
foto 3., 3a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > R > Rebutia > krainziana)
(R. senilis v. breviseta) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__.jpg, @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__2.jpg
foto 3., 3a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > R > Rebutia > krainziana)
(R. senilis v. breviseta) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__.jpg, @/ 10_Rebutia_senilis_breviseta__2.jpg
Comment.: ?, Na foto je typický zamenený krátkotrný cv. morfotyp R. wessneriana. (pozri - krainziana breviseta)
foto 4.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. senilis breviseta);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiasenilisbreviseta-vi.jpg
Comment.: ?? non senilis, pozri - "R. wessneriana v. orange / krainziana v. orange"
merc. Chrudim & other: (ChK 87p5098 - 92p5098.0  (R. senilis var. breviseta !, ChK od roku 1993 tento cudzosprašný materiál ponúkal pod opraveným menom ´krainziana v. breviseta´***. Ostatní šíritelia ChK ponechávajú  pod ´senilis´);   DKE 98 S-1473 (R. senilis v. breviseta);   KK-DK 2001, 2002 S-61.103 (R. senilis v. breviseta);  ChK 2003p5098.00, 2004p5098.00 (R. senilis var. breviseta);
merc. Uhlig & other: U 1798 - dat. CCH 2004, U 99 R, U 2001 S (R. senilis v. breviseta) sehr gschön, Körper wie krainziana;
merc. Mesa Garden & other:  And 99 R#7940 (R. senilis v. breviseta NEW);   Lodé 99 S-1117 (NEW ! R. senilis v. breviseta;  JL);    And 2000 R#7940 (R. senilis v. breviseta) low clustering stems with very short white spines, red flowers in spring;     CaHe 2000 S-RA323.6 (R. senilis v. breviseta);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 2. Senilis, species 5b.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 2. Senilis, species 1b.

cat.: (senilis)
adnot.: Backeberg, 1959 - R. krainziana v. breviseta (Backbg.) Don. je synonymum R. senilis;
Donald, 1975 - bezvýznamný, kratšie otŕnený ekotyp (fenotyp, varieta) R. s. subsp. senilis., synonymum R. senilis.
Pomenovanie "R. senilis var. breviseta" bolo nesprávne používané pre krátkotrný morfotyp (hybrid ?) R. wessneriana a pravej R. krainziana;
Pilbeam, 1997 - R. krainziana v. breviseta a R. calliantha f. breviseta - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. krainziana; R. senilis v. breviseta - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. krainziana (??);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri; (??)
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. krainziana Kesselr. (??) pre členenie R(AMS); >> Zabúda sa na skutočnú identitu popisu "= senilis var.". Priradenie ku R. krainziana by mohlo byť možné iba pre uvedený morfotyp wessneriana - krainziana;

syn.1.: Rebutia senilis f. breviseta Backbg.
syn.1.: Rebutia senilis f. breviseta.......(cit. Anderson)

pub.: C. Backeberg, #?
IPNI - tieto záznamy databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis f. breviseta Backbg. = krainziana" - mix. ident. senilis // krainziana cv. Ruby;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri (týka sa identity Donaldovej cv. 'Ruby')*** R. senilis var. breviseta napriek platnému popisu a jasnému príbuzenstvu (zhode) s R. senilis je stotožňované s odlišným okruhom wessneriana-krainziana-marsoneri).

syn.2: Rebutia krainziana Kesselr. var. breviseta (Backeb.) Don. 1957 *** (non krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby') 

comb.: J. Donald, National Cactus & Succulent Journal (GB), 12: 11, 1957 / Natl. Cact. Succ. J. 12: 28., 1957 /
IPNI (GCI) - var. breviseta (Backeb.) Donald -- Natl. Cact. Succ. J. 12: 28. 1957
adnot.: omyl J. D. Donalda pri určení identity Backebergovho typu senilis;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. krainziana Kess. v. breviseta (Backbg.) Don. (1935) =? Hybrid krainziana x marsoneri Kaktus ABC 416";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri (týka sa identity Donaldovej cv. 'Ruby');

Rebutia krainziana Kesselr. f. breviseta (Backbg.) Krainz & Haarm. # *** (non krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby')

comb.stat.: H. Krainz, Haarmeyer, # (1967 ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. krainziana Kess. f. breviseta (Backbg.) Krainz & Haarm";

syn.3: Rebutia calliantha Bew. f. breviseta (Backeb.) Buin. et Don. 1963 *** (non krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby') 

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI (GCI) - f. breviseta (Backeb.) Buining & Don (pozri dolu - opakované publikovanie z roku 1965)
IPNI (IK) - f. breviseta (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 104. 1963
adnot.: dub. comb. senilis breviseta Backeb.. Opakovaný omyl A. F. H. Buininga a J. D. Donalda pri určení identity.
Backeb., KL 1966, p.383 - "je to skoršia R. senilis v. breviseta Backeb. a na predstavených autorov (Buin., Don.) sa tu odvolávame. (pozri tiež pod R. krainziana)";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri (týka sa identity Donaldovej cv. 'Ruby');

Rebutia calliantha Bew. f. breviseta (Backeb.) Buin. et Don. 1965 *** (non krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby') 

pub.: A. F. H. Buining, J. Donald, Cact. Succ. Journal Gr. Brit. 27: 41., 1965
IPNI (GCI) - f. breviseta (Backeb.) Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 41. 1965
adnot.: dat. pub.("1965") - Z. Rovšek, Seznam Rebutia, 2006; dub. comb. senilis breviseta Backeb. ako v roku 1963?
Cactus Club Hokuriku 2004 - položky "R. krainziana Kesslr. = calliantha f. breviseta / R. calliantha f. breviseta Buin.& Don. = krainziana" ukazujú na rovnakú odlišnú identitu krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby' avšak meno zostáva medzi synonymami Backebergovej formy senilis.

Rebutia calliantha Wessn. var. beryllioides f. breviseta (Backbg.) Buin. & Don. #.....(mix. ident.)

pub.: C. Backeberg, Sukkulentenkunde, 103, 1963 non A.F.H. Buining, J.D. Donald, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 1.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Wessn. v. beryllioides f. breviseta (Backbg.) Buin. & Donald = wessneriana - prevzatý omyl (?) C. Backeberga na autorstvo mena "calliantha" navyše tu s pomiešaním identít calliantha breviseta a calliantha beryllioides - táto interpretácia záznamu v Kakteenlexikon, p.383, 1966 by ukazovala na neznámu kombináciu. Ide ale o tlačovú chybu pôvodom zo Sukkulentenkunde 7/8, čo bolo opravené Buiningom a Donaldom v roku 1965;

syn.3a.: Rebutia calliantha var. krainziana f. breviseta........(hort. comb.)

pub.: #, hort. neznáma kombinácia v zozname databázy Cactus Club Hokuriku 2004
IPNI - tento záznam databáza (ku 1.2012) neobsahuje
adnot.: Databáza Cactus Club Hokuriku 2004 - položka "Rebu. krainziana Kesslr. = calliantha var. krainziana f. breviseta" ukazuje na identitu krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby' avšak meno patrí medzi synonymá Backebergovej formy senilis. Na rovnakom mieste sa uvádza aj skomolene "R. calliantha v. krainziana f. breviseta  = karinziana"

syn.3b.: Rebutia calliantha var. breviseta........(hort. comb.)
syn.3b.: Rebutia calliantha Wessn. var. breviseta Backbg.

comb.stat.: C. Backeberg, # 
IPNI - tento záznam databáza (ku 1.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Wessn. v. breviseta Backbg. = wessneriana - prevzatý omyl (?) C. Backeberga na autorstvo mena "calliantha" s pripojeným názorom na synonymnosť (pozri - krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby')
Cactus Club Hokuriku 2004 - položka "R. krainziana Kesslr. = calliantha var. breviseta" ukazuje na identitu krainziana v. breviseta Donald cv. 'Ruby' avšak meno patrí medzi synonymá Backebergovej formy senilis.

colls. ?: (Backeberg typ - senilis);


collp.:

 top of page