return to the main list
krainziana_s

Charakteristiky príbuzenského okruhu Krainziana:

adnot.: Výskyt tohoto mena je silne poznamenaný v minulosti publikovanými vzáj. synonymiami podľa priority postavenia wessneriana-calliantha-krainziana. Dôležité sú tiež okolnosti za akých sa šíril a do súčasnosti sa mohol reálne zachovať materiál z ktorého pochádza Ritterov typ sine loc. (pozri - krainziana). Rastliny podobné originálnej R. krainziana Kesselr. boli zbierané v Jujuy až v nedávnej dobe (Joschko). Pre zaujímavosť (dat. Donald), skorší nález L 405 z Tarija, neskôr popísaný ako heliosa v. cajasensis, bol pôvodne pokladaný za "pravú krainzianu". Podobne bol za "nález R. krainziana" považovaný Rauschom jeho zber R 511 popísaný ako R. buiningiana;
Okrem vzájomných kombinácií wessneriana - krainziana - calliantha, všetky ostatné mená cudzosprašných "R. krainziana" patria v kulúre rôznym, viacmenej krátkotrným kultúrnym varietám resp. hybridom s rôznym podielom génov materiálu zaraditeľného dnes do okruhov wessneriana alebo marsoneri, pričom parameter veľkosti kvetov nie je podstatný. Jednotlivé rozdiely morfotypov sú hlavne v char. rastu - plochoguľovité alebo skoro válcovité, silne odnožujúce alebo solitérne, prevážne červeno a červeno-oranžovokveté (pozri - rubiginosa, pseudokrainziana.) Najviac zamotaná je varieta s menom breviseta, (cv. ´Ruby´ Donald).
Vďaka gener. vlastnostiam týchto rastlín v kultúre je pod horeuvedenými menami možné v zbierkach nájsť takmer celú paletu krátkotrných foriem senilis a wessneriana. Ak je ich farba kvetov odlišná od červenej, dostávajú dodatočné popisy ku R. krainziana var.(f. oranžová; f. žltá; f. biela), R. wessneriana var.(f.), R. calliantha var.(f.), alebo len stručné skratky pôvodu. Sú rozširované semená a rastliny rôznych bielokvetých hybridov ´Meisterstück´, R. alba alebo donedávna jeden pod zavádzajúcim obchodným menom R. albiflora.
Šída, RR 97 - krátkotrné morfotypy R. wessneriana s väčšími telami a tŕňmi až do 5mm v kultúre vytvárajú tzv. "variety R. krainziana" s veľkými kvetmi karmínovočervenej (rot-orange, rubriflora), tmavooranžovej alebo svetlooranžovej až zlatožltej (orange, auriflora), žltej (flaviflora) alebo bielej farby (albiflora).

Výskyt mena krainziana:

nom.: [krajnzi-ána], Rebutia Krainzova, H. Krainz, Zürich

REB

SUL
 top of page