main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
calliantha
(pozri - wessneriana_s) (pozri - calliantha_s) (pozri - krainziana_s) (pozri - wessneriana)
(pozri - hyalacantha_s) (pozri - minuscula_s)
  • Rebutia wessneriana Bew. var. calliantha (Bew.) Donald 1959
stat.comb.: J. Donald, National Cactus & Succulent Journal (GB), 14: 1: 4-5, 1959
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/wes12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - Telo voči R. w. var. wessneriana - redšie otrnenie, slabé odnožovanie a tvarom karmínovo červených kvetov, ktoré sú menšie a majú širšie, lyžičkovité okvetné lístky. Zrastený základ čnelky a kvetnej rúrky;
Grünert, Kakteen und andere Sukk., p.231 - 27 radov bradavíc. Temeno porastené tŕńmi. Tŕńov 12-16, dlhé asi až 10mm, stredové nerozlíšiteľné.
Atlas kaktusů 90/51, Šída - Stonka guľovitá až slabo predĺžená, málo odnožujúca. Rebier až asi 27, špirálovité, rozdelené do okrúhlych, až 3mm vysokých hrbolov. Areoly malé, okrúhle, asi 6mm vzáj. vzdialené, slabo bielo plstnaté. Tŕňov 15-18, biele, štetinovité, asi 6-10mm dlhé, silne roztiahnuté, stredové neodlíšiteľné. Kvety až 45mm široké, ohnivo červené, cudzosprašné; púčiky tmavo černasto červené. Kv. lôžko a kv. rúrka červené s fialovými šupinami. Nitky oranžovo červené; prašníky svetložlté. Čnelka ružovo oranžová; blizna biela. Okv. lístky v dvoch sériách, lopatkovité (kopisťovité), šarlátovo červené. Plod stlačene guľovitý, ružovo červený s fialovo červenými šupinami. Semená podlhovasté, asi 1mm dlhé, lesklo čierne; hilum bazálne, biele.
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů V, p.51 - CD Atlas 1997;
(R. wessneriana v. calliantha; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Calliant.jpg
Comment.: ?? Rastliny na snímku silne pripomínajúce R. xanthocarpa podľa prvotného popisu C.Backeberga. Veľmi podobné, až identické listovozelené rastliny so samosprašnými kvetmi, svetložltými nitkami a žltými plodmi sa nachádzajú v autorovej zbierke - rastliny aj výsevy pod menom "R. calliantha", katalóg ChK93jR65, 88p5028 - 29, Karel Crkal. Rastliny plne zodpovedajúce popisu R. calliantha (vrátane variability wessneriana), boli naposledy zaznamenané vo výsevoch ChK87p5028 - 21, Jiŕí Vysoudil a 32, Lad. Červinka (mix formy R. calliantha a ružové kultúrne hybridy na báze R. kariusiana !);
foto 2.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
(R. wessneriana ex Muhr (Qda Humahuaca));.....V prílohe - Winberg @/ rebwessmuhr.jpg
Comment.: pôvod Dorothea Muhr (*1924, Germ.), od 1958 zbery v Argentíne. Obsahuje niektoré char. z popisu R. calliantha Bew. alebo tiež beryllioides. Odlišný je tvar okv. lístkov. Celkovo v rozsahu wessneriana var..
foto 2.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. wessneriana calliantha; AGY 1129);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: červenooranžový kvet
foto 4: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
(R. wessneriana v. calliantha);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_wessneriana_v_call.jpg
foto 4: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. wessneriana v. calliantha) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_wessneriana_v_call.jpg
Comment.:
foto.5.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia wessneriana)....V prilohe @/ rebutia-wessneriana-20180709.jpg
Comment.: = wessneriana calliantha?
foto.6.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia wessneriana)....V prilohe @/ 106-rebutia-wessneriana-20190528.jpg
Comment.: = wessneriana calliantha? = MN 45
merc.: DKE 98 S-1491 (R. wessneriana "v. calliantha);   Kud 2000 R (R. wessneriana v. calliantha) Kv. červ.;    C-HBR 2001 S-80/28C, 180/28C (R. wesneriana v. caliantha) červ. květ;  JO 2005 S-307 (R. calliantha);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00801, AWK 2009 S (R. calliantha);
  • Rebutia wessneriana var. calliantha (Bew.) Krainz 1960 izonym
stat.comb.: H. Krainz, Die Kakteen 14, 1960 / Kakteen (H. Krainz) 14: C Vc., 1960 /
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. var. calliantha (Bewer.) Krainz in Krainz -- Kakteen (H. Krainz) 14: C Vc. 1960
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana v. calliantha (Bew.) Krainz = wessneriana";

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 4. Wessneriana, species 8a.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 4. Wessneriana, species 1a.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. wessneriana v. calliantha (Bewg.) Don. v zozname alternatívnych mien pre R. calliantha Bewg;
Pilbeam, 1997 - R. calliantha, R. krainziana f. calliantha a R. wessneriana v. calliantha - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. wessneriana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
KK Čelákovice, 2006 - zoznam neuvádza;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia II (Genus Rebutia K.Sch.) samostatne - spec.1. Rebutia calliantha Bewer. 1948 [= Rebutia minuscula subsp. wessneriana in Muruaga et al., (2008)]

bas.: Rebutia calliantha Bewerunge 1948

descr.: W. Bewerunge, Sukkulentenkunde, 2: 25, 1948 / Sukkulentenkunde, Jahrbuch Schweiz. Kakt.-Geselschaft 2. 25., 1948 /
IPNI (GCI) - Bewer. -- Sukkulentenkunde 2: 25. 1948
IPNI (IK) - Bewer. -- Sukkulentenkunde ii. 25 (1948).
typ.: ? /dat. Bckbg. - Severná Argentína/ okolie Volcán
nom.: [kal-li-antcha], lat. calliantha - krásnokvetá
adnot.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.383, 1966 - Rebutia K.Sch - Rebutia calliantha Wessn. - opakovane uvádza W.Wessnera ako autora mena (omyl?) avšak bez uvedenia miesta publikovania a tiež už bez typu FR 58 ako v Die Cactaceae 1959. Pripája však krátky popis s fotografiou, ktorý dopĺňa popisy skoršie.
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Wessn. = wessneriana - prevzatý omyl C. Backeberga (autor) s pripojeným názorom na synonymnosť;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. calliantha Bew. nomen nudum - provizórne pred popisom (omyl?) alebo popis bez doloženého uvedeného typu;
Mosti, Papini 2011 - Rebutia calliantha Bewer., Sukkulentenkunde 2: 25. 1948. [= Rebutia minuscula subsp. wessneriana in Muruaga et al., (2008)]
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/wes12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.383 (R. calliantha Wessn.)? - Telo guľovité až slabo predĺžené; Bradavice až do cca. 27 špirál; Tŕňov 12-21, stredové nerozlíšiteľné, do 10mm dĺžky, silne roztiahnuté, belavé; Kvety do priemeru 45mm, ohnivo červené, hlboko tmavočervené; Vnútorné okv. lístky lopatkovité; Kv. rúrka s fialovými šupinami; Čnelka ružovo oranžová; Blizna biela. - Sev. Argentína.
Haage, Kniha o kaktusoch, p.171 - Je najbližšia R. wessneriana. Dosahuje priemer 6,5cm, výšku 10cm. Je tiež porastená bielymi štetinatými tŕńmi, no nie tak dlhými (R. wessneriana - 2cm). Temeno je tiež porastené tŕńmi (na rozdiel voči R. wessneriana). Kvety majú priemer až 4,5cm a sú cinóbrovo červené, zvonku s fialovými šupinkami, v otvore sú svetlo oranžové.
Don., p.36 - pôvodné odlíšenia od R. wessneriana - šarlátovo červený kvet, málo odnožujúca, otrnenie redšie avšak prekrývajúce temeno. Z pôvodných semien FR 58 vzišli rastliny so širokou paletou farieb kvetov, od bledo oranžovej až po sýto červenú, a s otrnením od čisto bieleho až po žltohnedé. Popis zachytil iba jednu formu.
Atlas kaktusů V., p.51, 1990, Šída - Popísaná forma sa v kultúre stabilizovala a rozšírila na úkor ostatných;
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: Curt Backeberg, Kakteenlexikon, 1966, p.688, obr.357 - F;
(R. calliantha Wessn) jeden bohato a veľkokvitnúci druh;
foto 3.: Walter Haage, Schöne Kakteen, 13 aufl. 1980, seite 32. ab.2
(R. calliantha);
foto 4.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(R. calliantha);.....V prílohe - Haage @/ Ha10.jpg
Comment.: ?? non calliantha, non sectio Rebutia. Zodpovedá (Setirebutia) popisu M. kesselringiana Cullmann.
foto 5.: Astrophytum, Brno, 1999 - www.czechia.com/astrophytum/galery.htm
(Mediolobivia chameleoni);.....V prílohe - Astrophytum @/ lob_002-.jpg
Comment.: Rastlina na snímku je zo sectio Rebutia, najbližšie Rebutia calliantha.
foto 6.: Pavel Klouda 2002 - www.cmail.cz/klouda/kaktusy/galerie6.htm (galerie 6 >> find item)
(R. calliantha);.....V prílohe - Klouda @/ re_cal1.jpg
foto 6.: Pavel Klouda, Sukulentní svět, 2008 - www.pavko.cz/c/r_cacti.htm (fotogaléria R-S >> find item - al)
(R. calliantha);..... V prílohe - Klouda @/ re_cal1.jpg
Comment.: Zodpovedá wessneriana, voči orig. popisu typovej formy odlišný tvar okv. lístkov.
foto 7.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 8.: Josef Tichý, Klub Kaktusářů Olomouc, 2005 - www.carciton.cz/kaktusy/tichy/ (Členové klubu - find foto16)
(bez uvedenia mena);.....V prilohe - Tichy @/ Foto16.jpg
Comment.: kvet R. calliantha
foto 9., 10.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 55, pos 650, 651)
(R. calliantha) pid 640, 641;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:
foto.11.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia caliantha)....V prilohe @/ rebutia-caliantha-20180504--3-.jpg
Comment.:
foto.11a.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia caliantha)....V prilohe @/ rebutia-caliantha-20180712.jpg
Comment.: wessneriana v. wessneriana
foto.12.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia caliantha)....V prilohe @/ rebutia-caliantha-20180504.jpg
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 87p5028 - 98p5028.00; ChK 90jR263, 93jR365, 94jR401, 95jR304, 96jR267, 97jR224, 98jR208 (R. calliantha);    KK-DK 2001, 2002 R (R. calliantha);    ChK 2003p5028, 2004p5028 (R. calliantha);   ChK 2004jR367, 2005jR278 (R. calliantha);
merc. Uhlig & other: U 99 R (R. calliantha) Blüten feuerrot;   Lodé 99 S-1060 (�R. calliantha; JL 1674);  Rus 2000 R (R. calliantha);  SeedS 2000 (R. calliantha);
merc. Mesa Garden:  MG 2000 S-1190.5, 1190.5 (R. calliantha) flame red flower, white spines;
merc. Grigsby: Gri 2000 R (R. calliantha) Propagated from plants F/C Volcan, Jujuy. Pale green body and soft yellow spines. Nice 3"+ offsetting;

syn.1.: Rebutia calliantha Bew. var. calliantha Bew.

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. calliantha a variety)
adnot.: Donald, Ashingtonia 2(3), 1975 (cz translat. - p.49) - meno R. calliantha Bew. var. calliantha Bew. f. hyalacantha (Back.) Buin. et Don. 1963 z citovaného zoznamu synoným pre novú kombináciu R. krainziana v. hyalacantha Buchheim 1972

syn.2.: Rebutia krainziana Kesselr. var. hyalacantha f. calliantha (Bew.) Krainz et Haarm. 1967

stat.comb.: Krainz, Haarmayer, Katalog der Städtischen Sukkulentensammlumng Zürich, 2: 107, 1967
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. krainziana v. hyalacantha (#), R. krainziana f. calliantha)
adnot.: použitie v členení gen. Rebutia (Donald)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;

Rebutia krainziana Kesselr. f. calliantha (Bew.) Krainz et Haarm. 1967

stat.comb.: Krainz, Haarmayer, Katalog der Städtischen Sukkulentensammlumng Zürich, 2: 107, 1967
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Šída, RR 1997, p.12, 18, 42 - R. krainziana f. calliantha (Bew.) Krainz et Haarm.1967; V databáze CCH 2004 kombinované meno stotožnené s R. wessneriana;

syn.2a.: Rebutia krainziana var. wessneriana f. calliantha (Bew.) Krainz. & Haarm. # illeg.

stat.comb.: Krainz, Haarmeyer, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Donald, p.49 (krainziana v. wessneriana) - nelegitímne meno, priorita mena wessneriana na úrovni druhu;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. krainziana Kess. v. wessneriana f. calliantha (Bew.) Krainz et Haarm. = wessneriana";

syn.3.: Rebutia wessneriana Bew. subsp. wessneriana Bew. f. calliantha (Bew.) Buin. et Don. 1976

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Ashingtonia, 2: 70, 1976
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. wessneriana ssp. wessneriana, R. wessneriana f. calliantha)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana subspec. wessneriana f. calliantha (Bew.) Buin. & Don. = wessneriana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;

Rebutia wessneriana f. calliantha

stat. #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Šída, RR 1997, p.16, 18, 42 - R.  wessneriana f. calliantha (Bew.) Don. 1976;

syn.4.: Rebutia wessneriana subsp. calliantha.....(hort.?)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. wessneriana ssp. calliantha);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_wessneriana_calliantha_02.jpg
Comment.:

syn.5.: Rebutia wessneriana 'calliantha'.....(Pilbeam)

pub.: Pilbeam, Winberg (pozri - colls. OF, SuccSeed); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena calliantha

syn.6.: Rebutia minuscula 'calliantha'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg (pozri - colls., OF); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena calliantha
adnot.: aktuálny príklad racionalizácie typu R. minuscula (syn. senilis, grandiflora, xanthocarpa, wessneriana, calliantha), R. marsoneri a R. krainziana.
foto 1.: N. Kononenko in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Rebutia >> find item)
(R. minuscula; VitNat) 3861;.....V prilohe - Kiev16 @/ Ph_Rebutia_minuscula_VitNat.jpg
Comment.: krátkotrný kultivar wessneriana, kvet calliantha?

colls. ?: (Bewerunge typ)
colls. Ritter: [Winter FR 58] katalog (calliantha) - (Saint-Pie > Backeberg);
colls. Wessner: [Wessn. 940214, 940214A, 940214A1, 940214C] katalog (calliantha a formy);
colls. Rausch: WR 234 (wessneriana -);
colls. Ferrari: OF 71/80 (calliantha?);
colls. Kattermann: FK 685;


collp.: Pod lákavým menom R. calliantha boli, a aj v súčasnosti sú šírené hlavne odlišné druhy a kultivary zo subgen. Rebutia. V niektorých prípadoch sa v cudzosprašných výsevoch môžu objaviť rastliny zapadajúce do variabilného príbuzenstva R. wessneriana - calliantha - krainziana.

Šuba, KE [304, 314] - (orig. ChK 87p5028 - R. calliantha; 32 - Ladislav Červinka);

sign.: (Výsev 1988) obsahoval dve 100% cudzosprašné formy R. wessneriana [304, 314]:
[314] - blízko popisu var. beryllioides. Kvet dlhý a široký 30mm, výhradne z báze; Kv. lôžko 3,5mm priemer, červené s fialovými šupinami; Kv. rúrka štíhla ohnutá, dlhá asi 20mm, hrubá 3mm dole, 5mm hore, červenkastá s fialovým leskom a niekoľkými fialovými šupinami; Okv. lístky (asi 16) štíhle kopijovité alebo tupé, dlhé 15mm, široké 4mm, vnútri ohnivo červené, zvonka s fialovým leskom; Čnelka červená (20mm), asi 4mm zrastená s rúrkou; Blizna biela, 6 ramien; Nitky červeno oranžové; Prašníky žlté, široko rozložené;
foto 1.: Šuba, 5939/67-1993;.....V prílohe - Suba93_5839\calliantha_314_Cha.jpg
Comment.: Osamotené kvety v príbuzenstve Wessneriana - Calliantha - Krainziana (ako aj u ďalších) narastajú do veľkých rozmerov - až dvojnásobok voči popisom.
foto 2.: Šuba, 8166/69-1994;.....V prílohe - Suba94_8166\calliantha_314_Chb.jpg
foto 3.: Šuba, 7850/7A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\calliantha_314_Chc.jpg
foto 4.: Šuba, 0614/1-2000-5;.....V prílohe -
foto 5.: Šuba, 6299/5-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\calliantha_Ch.jpg
[304] - zodpovedajúcu orig. popisu var. calliantha. Kvet dlhý a široký 40mm, výhradne z báze; Kv. lôžko svetlo červenofialové, 4mm priemer; Kv. rúrka štíhla, dlhá asi 25mm, hrubá dole 3,5mm, hore 7mm, svetlo červenofialová s niekoľkými hnedofialovými šupinami; Okv. lístky široké bez špičky, dlhé asi 20mm, široké 7-9mm, vnútri spočiatku ohnivo tmavo červené s tmavším stred. pásikom - postupne blednúce, zvonka svetlejšie s fialovým leskom; Čnelka svetlo oranžová (25mm) ), asi 4mm zrastená s rúrkou; Blizna biela, 6 ramien, v úrovni prašníkov; Nitky oranžovo červené; Prašníky žlté, široko rozložené;
foto 1.: Šuba, 8520/13-1994; V prílohe - Suba94_8520\Rebutias_foto.jpg
Comment.: V strede R. calliantha [304], vpravo hore R. senilis.
foto 2.: Šuba, 1144/7A-1994;.....V prílohe - Suba94_1144\calliantha_304b.jpg
foto 3.: Šuba, 1143/2A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\calliantha_304c.jpg
foto 4.: Šuba, 1352/1-1999-6-23;.....V prílohe - Suba99_1352\calliantha_304d.jpg
foto 5.: Šuba, 3077/10A-1999-8-1;.....V prílohe - Suba99_3077\calliantha_304e.jpg
foto 6.: Šuba, 2594/7-2000-6;.....V prílohe - Suba00_2594\calliantha_Ch.jpg
foto 7.: Šuba, 2594/8-2000-6;.....V prílohe - Suba00_2594\calliantha_Cha.jpg

Šuba, KE [305, 306] - (orig. ChK 87p5028 - R. calliantha; 21, Jiří Vysoudil); --- cx. kariusiana

adnot.: Výsev ChK 87p5028 obsahoval dve ružovokveté formy [305, 306], hybridy R. kariusiana a krátkotrnej formy R. wessneriana.
foto 1.: Šuba, 8520/3-1994-5; V prílohe - Suba94_8520\calliantha_Chcx.jpg
[305] Ploché tmavozelené telo s prepadnutým, takmer holým tmenom; Kvet tesne po otvorení bledoružový (foto 1., 3., 4.), postupne od stredu sa intenzívna ružová rozšíri na celý kvet (foto 2., 5., 6.), čím je teplota vyššia, tým je farba intenzívnejšia; Kvitne vo vlnách, zriedka osamotené kvety. Púčiky zelené. Doba kvitnutia je rovnako skorá ako rastlín R. kariusiana a trvá až do leta.
foto 1.: Šuba, 0166/39-1993-5-16;.....V prílohe - Suba93_0166\calliantha_Chx1.jpg
foto 2.: Šuba, 0166/47-1993-5-12;.....V prílohe - Suba93_0166\calliantha_Chx2.jpg
foto 3.: Šuba, 5312/23-1995-3;.....V prilohe - Suba95_5312\marsoneri_312.jpg
Comment.: Vpravo, spolu s formami R. marsoneri.
foto 4.: Šuba, 5312/37-1993-4-24;.....V prílohe - Suba95_5312\calliantha_Chx3.jpg
foto 5.: Šuba, 3752/4-1996-6-20;.....V prílohe - Suba96_3752\calliantha_Chx4.jpg
foto 6.: Šuba, 3752/5-1996-7-1;.....V prílohe - Suba96_3752\calliantha_Chx4a.jpg
foto 7.: Šuba, 7322/7-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\calliantha_Chx.jpg
foto 8.: Šuba, 7322/8-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\calliantha_Chxa.jpg
[306] - Kvet dlhý max. 40mm, široký 30-35mm, výhradne z báze; Púčik špicatý, hnedozelený; Kv. lôžko zelené, 3mm priemer, so zelenými šupinami; Kv. rúrka tenká štíhla, hrubá 3mm dole, 6mm hore, ružová so svetlozelenými šupinami (kariusiana); Okv. lístky (15-16) štíhlo kopijovité, pri špičke prelomené, dlhé 20mm, široké 4-6mm, vnútri premenlivo bledo alebo sýto ružové, zvonka ružové s fialovým leskom; Čnelka biela (25mm), asi 3mm zrastená s rúrkou; Blizna biela, 4-5 ramien, v úrovni najvyšších prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté;
sem.x: 2004, 2009
foto 1.: Šuba, 5830/63-1993-4-24;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 4645/E-1996-4-5;.....V príl. - Suba96_4645\calliantha_306_Chb.jpg
foto 3.: Šuba, 7850/21A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\calliantha_306_Chc.jpg
foto 4.: Šuba, 0614/27-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0614\calliantha_306.jpg

Šuba, KE [356-360] - (orig. ChK 88p5028 - R. calliantha; 29,); ---> xanthocarpa f.

sign.: (Výsev 1989, 5 rokov) Ploché odnožujúce telo a tuhé riedke otrnenie, vzhľad podobný ako R. xanthocarpa v. xanthocarpa; Kvet 100% samosprašný; Kv. rúrka žltá so zelenými šupinami (xanthocarpa); Plod guľatý 6-7mm priemer, žltý až oranžový, smerom ku špičke červený, s tmavo fialovými šupinami;
sem.x: 2013
foto 1.: Šuba, 5879/60 - 1996-5-3;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 7039/9-1996-5;.....V prílohe - Suba96_7039\calliantha_Chxb.jpg
foto 3.: Šuba, 7039/19-1996-5;.....V prílohe - Suba96_7039\calliantha_Chxc.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 93jR365 - R. calliantha;); ---> xanthocarpa f.

sign.: Rastliny pravdepodobne z rovnakého zdroja ako semená ChK88p5028. Ploché odnožujúce telo a tuhé riedke otrnenie. Kvet červený s fialovým tónom, plod žltý = xanthocarpa
sem.x: 2008
foto 1.: Šuba, 2008-7;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0661_call_xanthom.jpg

Šuba, KE [ Koziel F1 ] - (orig. P. Koziel, Ostrava-Havířov 94-5-26 R - R. spec.); ---> calliantha ?

sign.: Temeno v rastovom období neotrnené a kvet svetlejší; Tŕne biele až žltkasté, max. 10mm dlhé; Kvet 100% cudzosprašný, 25mm široký, 30mm dlhý, postupne sa zväčšujúci v šírke do 35mm, na slnku sa prehýbajúci, premenlivý v tvare a farbe podľa teploty okolia, tmavo fialovočervený, v máji a v júni rýchlo sa zväčšujúci a blednúci (foto 1 až 3.); Púčik tmavočervený guľatý; Kv. lôžko 3-5mm priemer, fialovo červené s fialovočervenými šupinami; Kv. rúrka hrubá dole 2,5-3mm, hore 4-4,5mm, dlhá cca 20mm lesklá fialovo ružová s riedkymi dlhými zelenohnedými šupinami; Okv. lístky (asi 17) v dvoch sériách ohnivo tmavočervené, matne lesklé, postupne blednúce svietivo červené, tupé so zárezom inokedy s krátkou špičkou až špicaté, široké 5-6mm; Čnelka ružová; Blizna biela, 5 ramien, nad úrovňou prašníkov; Nitky ružové, vypĺňajúce vnútro kvetu; Prašníky sýto žlté;
foto 1.: Šuba, 5879/8-1996-4-7;.....V prílohe - Suba96_5879\calliantha1_Ka.jpg
Comment.: Kvet tesne po otvorení.
foto 2.: Šuba, 0649/21-1997-3;.....V prílohe - Suba97_0649\calliantha1_Kb.jpg
foto 3.: Šuba, 0861/6-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\calliantha1_Kc.jpg
foto 4.: Šuba, 0861/30-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\Reb_mix.jpg
Comment.: Spolu s oranžovou formou krainziana [Koziel] (vpravo).

Šuba, KE [Koziel F2 ] - (orig. P. Koziel, Ostrava-Havířov 94-5-26 R - R. spec.); ---> calliantha ?

sign.: Temeno v rastovom období neotrnené; Kvet 100% cudzosprašný, rel. veľký, intenzívne ohnivo tmavočervený ! Púčik tmavočervený, postupne veľký, špicatý; Okv. lístky veľmi široké, lyžičkovité s malou špičkou; Čnelka dole svetlooranžová, hore ružová; Blizna svetloružová; Nitky červenooranžové; Prašníky svetložlté;
foto 1.: Šuba, 0615/22-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0615\calliantha2_Ka.jpg
foto 2.: Šuba, 0861/6-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\calliantha2_Kb.jpg
foto 3.: Šuba, 7322/0-2001;.....V prílohe - Suba01_7322\calliantha_K.jpg

Šuba, KE - (orig. Chrudim 97j R224 - R. calliantha); ---> calliantha ? senilis v. kesselringiana f ?

sign.: Výsev 1997. Temeno v rastovom období neotrnené; Kvet 100% samosprašný. +
sem.x: 2008
foto 1.: Šuba,;.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. C-HBR 2001 S-80/28C - Rebutia wesneriana v. caliantha); ---cx..mix.?, senilis v. kesselringiana f ?

sign.: (Výsev 2002) 5 mes. - Telo svetlozelené, guľovité, neskôr plocho guľovité; Areoly hnedasté;
Tŕne krátke, biele, neskôr žltkasté, odstávajúce; (Kvitne 2004) typicky žlté kvety R. kesselringiana s prímesou čisto oranžovou (jedinec na foto 2., 3.). Čisto žlté kvety majú rastliny so žltkastým otrnením a zelenými púčikmi. Oranžovo kvitnúca časť výsevy má otrnenie tmavšie a púčiky zelenohnedé.
sem.x: 2008
foto 1.: Šuba, 2004-5;.....V prílohe - Suba05_D/Img_0147_kess_v1.jpg
foto 2.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0025m_cal_kess.jpg
foto 3.: Šuba, 2006-7;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0017mx_call.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0289_call_mxm.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0349_callxm.jpg
foto 6.: Šuba, 2011-8-5!;.....V prílohe - Suba11_D/P8051443rk.jpg

calliacantha
(pozri - calliantha)

Rebutia calliacantha.....(hort. mut.)

adnot.: pravdepodobne iba pri prepisovaní významovo zmenenné meno "krásnokvetá" >> "krásnotrná"  z neznámeho zdroja v databáze Cactus Club Hokuriku 2004

 top of page