main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
kesselringiana
(pozri - senilis_s) (pozri - chrysacantha_s) (pozri - minuscula_s) (pozri - iseliniana_s)
(pozri - kesselringiana_s) (pozri - xanthocarpa_s) (pozri - aureiflora_s)
  • Rebutia chrysacantha Backeb. var. kesselringiana (Bew.) Don. ex Šída 1997
comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.18, 1997* / Rod Rebutia: 18: 1997 /
IPNI (IK) - (Bewer.) Donald ex Šída -- Rod Rebutia: 18 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch..
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_chrysacantha_kesselringiana)* -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Šída, RR, 1997 - predĺžený rast, žltnúce otrnenie;
Šída, Atlas kaktusů III., p.65, 1988  - Telo guľovité až predĺžené, až 60mm veľké, jednoduché až odnožujúce. rebrá rozložené do kužeľovitých hrbolov. Areoly s bielov plsťou, až 6mm vzdialené. Tŕňov 30-35, dlhé 8-12mm, biele až žltkasté, stredové ťažko odlíšiteľné od okrajových. Kvety až 45mm priemeru; púčiky svetlo žltkasto zelené. Kv. lôžko svetlo žlté. Kv. rúrka svetložltá so žltkasto zelenými šupinami; hrdlo žltozelené. Nitky svetlo zlatožlté; prašníky bledožlté. Čnelka belavo žltá; blizna belavá. Okv. lístky kopisťovité s malou špičkou, vnútorné zlatožlté, vonkajšie svetložlté. Plod olivovo sfarbený. Semená lesklo čierne, asi 1mm dlhé.
adnot.: Atlas kaktusů 1988, p.65, Šída - v zbierkach v dvoch, značne jednotných formách. Prvá guľovité telo, belšie tŕne. Druhá stĺpovitejší rast, silnejšie odnožovanie, tŕne výrazne žlté. Hustota a žltosť otrnenia je dané spôsobom pestovania.
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů III, 1988, p.65, (CD Atlas 1997);
(R. chrysacantha v. kesselringiana; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Kesselri.jpg
foto 2.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. chrysacantha v. kesselringiana);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_chrysacantha_kesselringiana_1.jpg
foto 3.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. chrysantha v. elegans);.....V prilohe - Bautzen_R @/ 43.jpg
foto 3.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. chrysantha v elegans);..... V prílohe - Monska11_R @/ 4_slideshow.jpg
foto 3.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. chrysantha v elegans) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia chrysantha elegans.jpg
Comment.: non elegans, menej otrnená forma senilis chrysacantha kesselringiana so širokými žltými (chrysantha) okv. lístkami podobnými z popisu R. senilis elegans
merc. C.-H. Brno: C-HBR 2001 S-80/04C (R. chrysacantha v. kesselringiana - žl. květ);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 2. Senilis, species 6c.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 2. Senilis, species 2c.

cat.: katalógový list
adnot.: Pilbeam, 1997 - priradenie ku R. senilis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Rebutia senilis kesselringiana;

bas.: Rebutia senilis Backeb. var. kesselringiana Bewerunge 1947

descr.: W. Bewerunge, Sukkulentenkunde, 1: 9, 1947
IPNI (GCI) - senilis Backeb. var. kesselringiana Bewer.
typ.: pôvod neznámy
nom.: /Wilhelm Kesselring, 1876-1966, nemecký botanik, inšpektor bot. záhrady v Darmstadte/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. senilis v. kesselringiana Bew. (1947) Sukkulentenkunde 19" - nepresne miesto;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97, p.38 - voči ostaným zo skupiny chrysacantha (a vôbec z okruhu senilis) je charakteristická farbou kvetov, svetložltou so zlatožltým stredom, svetložltozelenými púčikmi a s plodmi hnedasto žltými.
Backeb., KL 66, p.385 -  Tŕne voľne postavené, 30-35, dlhé 8-12mm, biele až špinavo žltkasté; Areoly priblížené (tesnejšie); Kvet do priemeru 4,5cm, svetložltý, vnútro stred. okv. lístkov zlatožlté; Plod  olivový; Semená lesklo čierne.
Donald., p.28 - kvet citrónovo žltý so zeleným hrdlom.
Atlas kaktusů 93/36, Veverka - zelené púčiky, žlté kvety, tŕne často žltkasté, plod olivovo zelený.
Šída, RR 97, p.38,39 -  "pestujú sa najmenej tri formy: prvá s výrazne žltým otrnením a vo vyššom veku stĺpovitá, rastúca trsovite (zväzkovite), druhá so žltkastým otrnením, rastúca guľovite a menej odnožujúca, tretia s prevážne bielymi, slabo žltkastými tŕňmi a rastom  guľovitým, prevážne solitérnym" - (všetky tieto pozri aj pod heslami "glomeriseta (ambig.)", f. flavescens, f. flavocentra, "aureiflora" (ambig.), "aureispina" - mix. KK 1694(!) a iné v rámci príležitostných zámen s formami R. marsoneri).
Rôzne otrnené rastliny sú u pestovateľov a obchodníkov často s ceduľkou "R. marsoneri" (tiež sieperdaiana !), taktiež semená (napr. semená - Klikar 1991). Vhodný základ kultivarov s odliš. farbami kvetov, napr. 'Rose of York', 'Lemon Queen' a iné;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(R. senilis v. kesselringiana);.....V prílohe - Haage @/ Ha11.jpg;
foto 3.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(R. senilis v. kesselringiana) yellow with green buds;.....V prílohe - Madsen2 @/ Rebutia_senilis_kesselringiana.jpg
foto 4.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=339, scanid=960)
foto 4.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=339, CR3733)
(R. senilis v. kesselringiana; P. J. Brunelle;);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr3733.jpg
Comment.: Forma s redším jemným otrnením. Druh tu chápaný spoločne s oranžovou R. s. v. iseliniana v rámci popisu taxonu R. senilis v. aurescens.
foto 5a., 5b.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=332, scanid=950, 955)
foto 5a., 5b.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=332, CR1483 & CR 5605)
(R. marsoneri; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr1483.jpg, @/ Cr5605.jpg
Comment.: ??? na oboch foto = žltkasto a hustejšie otrnená forma R. senilis v. kesselringiana!.
foto 6.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
foto 6.: J. Vaněček, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 6., 6a., 6b., 6c.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. senilis v. kesselringiana; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ kesselringiana_7032_new.jpg, @/ kesselringiana1_DSCN6980.jpg (obr.03), @/ kesselringiana1_DSCN9943.jpg (obr.05)
Comment.: v roku 2010 doplnené o snímky rovnakého dlhotrného exempláru a aj iných exemplárov podobnej formy a formy s takmer bielym otrnením (mladé rastliny)
foto 7.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. senilis v. kesselringiana) 1931;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1931.jpg
foto 7.: P. Corman, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - senilis > al)
(R. senilis v. kesselringiana; J. Hairan) 1931;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1931.jpg
foto 8.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. senilis v. kesselringiana) id=105033;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb163.jpg
Comment.:
foto 9.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. senilis v. kesselringiana);.....V prilohe - Bautzen_R @/ 59.jpg
foto 9.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. senilis v. kesselringiana);..... V prílohe - Monska11_R @/ 23_slideshow.jpg
foto 9.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. senilis v. kesselringiana) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia senilis v kesselringiana.jpg
Comment.: jedna bielo dlho jemne otrnená forma bez červenkastých tónov v kvete
foto 10.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(R. senilis v. kesselringiana);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 11., 11a.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. senilis v. kesselringiana #2; P.Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ kesselringiana_Vojan_9218v.jpg, @/ kesselringiana_Vojan_9217v.jpg (obr.08)
Comment.: dva snímky rovnakého exempláru krátkotrnej formy s takmer bielym otrnením (mladé rastliny)
merc. Chrudim & other: ChK 87p5109 - 98p5109.00;  ChK 90jR273, 91jR252, 92jR226, 93jR374, 95jR314 (R. senilis var. kesselringiana);  DKE  98 S-1479 (R. senilis " v. kesselringiana);    Kud 2000 R (R. senilis v. kesselringiana) poupě zelené, kv. ž.;   KK-DK 2001, 2002 S-61.41 (R. senilis v. kesselringiana);    ChK 2003p5109.00, 2003p5109.31; ChK 2004p5109.00, 2004p5109.31, , 2009p5109.00 (R. senilis var. kesselringiana);
merc. De Herdt & other:  Succulenta 99 S-15 (R. senilis kesselringiana; De Herdt) dichte witte bedoorning; bleekgele bloemen;   Haage 99 R (R. senilis var. kesselringiana);   Rus 2000 R (R. senilis var. kesselringiana);    CaHe 2000 S-R2326  (R. senilis v. kesselringiana);   SeedS 2000 (R. senilis v. kesselringiana);
merc. Mesa Garden & other:  Lodé 99 S-1123 (%R. senilis v. kesselringiana;  JL 1708 +BAR+PER (fl.jaunes));   MG 2000 S-1213 (R. senilis v. kesselringiana) yellow flowers;    SGC 2000 R-19177 (R. senilis v. kesselringiana; Gul);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00826 (R. senilis v. kesselringiana);

syn.1: Rebutia senilis Backeb. f. kesselringiana (Bew.) Buin. et Don. 1963

stat.comb: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963
IPNI (GCI) - senilis f. kesselringiana (Bewer.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 100. 1963
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;

Rebutia senilis Backeb. f. kesselringiana (Bew.) Buin. et Don. 1965

stat.comb: A. F. H. Buining, J. Donald, #, 1965
IPNI (GCI) - senilis f. kesselringiana (Bewer.) Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 38. 1965
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;

syn.1a.: Rebutia senilis Backeb. var. iseliniana Krainz f. kesselringiana (Bew.) Buin. et Don. 1965

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Cactus & Succulent Journal of GB, 27: 38, 1965
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. senilis v. iseliniana, R. senilis f. kesselringiana)
adnot.: použité v členení gen. Rebutia (Donald)
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. iseliniana f. kesselringiana (Bew.) Buin. & Don. = senilis v. kesselringiana"

syn.1b.: Rebutia senilis Backeb. subsp. chrysacantha f. kesselringiana (Bew.) Buin. et Don. 1975 1976*

add.stat.: J. Donald, Ashingtonia (see - Buining & Donald, Sukkulentenkunde, 1963), 2: 50, 1976*
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. senilis ssp. chrysacantha, R. senilis f. kesselringiana)
adnot.: Použitie J.Donaldom v členení gen. Rebutia: 2. Rebutia senilis Backeb. = 2.1. ssp. senilis, 2.2. ssp. chrysacantha (bez úrovne variet) = 2.2.1. ssp. chrysacantha f. iseliniana, 2.2.2. - ssp. chrysacantha f. kesselringiana, 2.2.3. ssp. chrusacantha f. elegans;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis f. subspec. chrysacantha f. kesselringiana (Backbg.) Buin. & Don. = senilis v. kesselringiana" - chybne uvedené autorstvo mena formy;

syn.1c.: Rebutia senilis var. chrysacantha f. kesselringiana (Bew.) Buin. et Don. #

add.stat.: A. F. H. Buining, J. D. Donald, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. senilis v. chrysacantha, R. senilis f. kesselringiana)
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia: Rebutia senilis Backeb.;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. chrysacantha f. kesselringiana (Bew.) Buin. & Don. = senilis v. kesselringiana";

syn.2.: Rebutia chrysacantha Backeb. var. kesselringiana (Bew.) Don. 1954 nom. inval.
syn.2.: Rebutia chrysacantha Backeb. var. kesselringiana (Bew.) Don.  comb. nud.

stat.comb.: J. Donald, Cactus (Paris), 9: (39)40, 1954 (dat. O. Šída, Rod Rebutia 1997)
IPNI (GCI) - (Bewer.) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. chrysacantha v. kesselringiana (Bew.) Donald comb. nud. = senilis v. kesselringiana";

syn.3: Rebutia senilis 'kesselringiana'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena kesselringiana

syn.4: Rebutia minuscula subsp. senilis var. iseliniana (f. kesselringiana)....(hort.)

pub.: # (E. F. Anderson)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp. senilis, R. minuscula v. iseliniana ? R. senilis v. iseliniana ?)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT5.htm (Galería del Socio IV-V >> find item)
(R. minuscula ssp. senilis v. iseliana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_minuscula_senilis_iseliana_02.jpg
Comment.: ??, = jedna kult. forma;  R. sen. v. kesselringiana bola kombinovaná (1965) aj ako R. senilis v. iseliniana f. kesselringiana. (pozri - 'Lemon Queen')

syn.5.: Rebutia xanthocarpa var. kesselringiana comb. nud......(hort.?)

comb.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa v. kesselringiana comb. nud. =  senilis v. kesselringiana";
Cactus Club Hokuriku 2004 - to isté ako "R. senilis v. kesselringiana Bew. = xanthocarpa v. kesselringiana" alebo "R. xanthocarpa v. kesselringiana = senilis v. kesselringiana"

syn.6: Rebutia kesselringiana.....(hort. contr., ambig.)

pub.: #, hort., skrátené dvojznačné meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim & other: ChK 94p5053.30 (R. kesselringiana);    SGC 2000 R-62184, 62731, 62951 (R. kesselringiana)149.00 !!, 0, 0;    Jec 2000 S-A 7337 (R. kesselringiana);  KK-DK 2001 R (R. kesselringiana);

syn.7.: Rebutia aureiflora var. kesselringiana.....(hort. ambig., non Setirebutia forma (Cullman) Köhler)
            Rebutia aureiflora.....(hort. ambig.)

pub.: #, hort. Chrudim 1988 (R. aureiflora)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dvojznačné mená. V tomto prípade identita = chrysacantha v. kesselringiana f. (pozri - aureiflora_s)

colls.?: (Bewerunge typ) - [Wessn. 9429d; Wessn. 9429dI] katalog (f.);
colls. Rausch: WR 167 (senilis red flow. - znovuobjavená ???);
colls. Janeba: ZJ # (senilis f. žltý kvet, Santa Barbara - Bolsa);


collp.: Šuba, KE [400-403] - (orig. ChK 91jR252 - Rebutia senilis var. kesselringiana); --- f.

sign.: Kvet dlhý 30mm, široký 30-35mm, výhradne z báze; Kv lôžko 3,5mm priemer, svetlozelené s hustými zelenými šupinami; Kv. rúrka dlhá asi 13mm, hrubá 3mm dole, 5mm hore, žltozelená so zelenými špicatými šupinami; Okv. lístky lyžičkovité s krátkou špičkou, dlhé max. 15mm, široké 7-8mm, vnútri sýtožlté, zvonka svetlejšie zelenkasté so zeleným leskom, pri plnom slnku sa na koncoch prehýbajúce; Čnelka biela; Blizna biela, 6 ramien, výrazne nad úrovňou prašníkov; Nitky a prašníky žlté; Plod predĺžený, 4-5mm priemer, žltozelený s tučnými zelenými šupinami;
foto 1.: Šuba, 6650/23-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\kesselring.jpg

Šuba, KE [332 - 355]- (orig. ChK 88p5022 - R. aureiflora; 21- J. Vysoudil); --- kesselringiana f.

sign.: Jedna z kultúrnych, vzrastom nestabilných foriem R. chrysacantha var. kesselringiana. Vzrast variabilný od menších viac odnožujúcich až po veľké slabo odnožujúce telá; farba, dĺžka a hustota otrnenia variabilná, silne závislá na type kultúry - farba otrnenia v rozsahu od sklovito bieleho až po výrazne žlté; Kvet samosprašný 80-100%, kvitnutie zároveň s ostatnými kesselringianami;
foto 1.: Šuba, 0166/63 (vľavo)-1993-5-31;.....V prílohe -
Comment.: Spolu s R. senilis var. kesselringiana f. flavescens - flavocentra [290]
foto 2.: Šuba, 7039/11-1996-5;.....V prílohe - Suba96_7039\aureiflora_Chxb.jpg
foto 3.: Šuba, 7039/59-1996-5-20;.....V prílohe - Suba96_7039\aureiflora_Chxc.jpg
foto 4.: Šuba, 6133/0A-1997;.....V prílohe - Suba97_6133\aureiflora_Chxd.jpg
foto 5.: Šuba, 7850/6A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\aureiflora_Chxe.jpg
  [332, 336] - červená prímes: Otrnenie zhodné; Kvet dlhý 25mm, široký 30-40mm, samosprašný 50%;; Kv. lôžko 3mm priemer, zelené červenkasté so zelenohnedými šupinami; Kv. rúrka 12-15mm dlhá, dole 2,5mm hrubá, biela červenkastá so špicatými zelenohnedými šupinami; Okv. lístky (13-14), vnútri lopatkovité, svietivo červené, zvonka lososovo červené s ružovým zamatovým leskom; Nitky a prašníky žlté; Čnelka biela, dlhšia ako prašníky; Blizna  biela, 6 tenkých ramien;
foto 1.: Šuba, 5839/45-1993-4-10;.....V príl. - Suba93_5839\aurei_332xa.jpg
foto 2.: Šuba, 5839/47-1993-4-10;.....V prílohe -
foto 3.: Šuba, 5879/28-1996-4-12;.....V prílohe -
foto 4.: Šuba, 3217/22-1998;.....V prílohe - Suba98_3217\aureiflora_336_Chd.jpg
foto 5.: Šuba, 8144/23-1999;.....V prílohe - Suba99_8144\aureiflora_332x.jpg

Šuba, KE - (orig. C-HBR 2001 S-80/28C - Rebutia wesneriana v. caliantha); --- cx. ?, senilis v. kesselringiana f.

sign.: (Výsev 2002) 5 mes. - Telo svetlozelené, guľovité, neskôr plocho guľovité; Areoly hnedasté;
Tŕne krátke, biele, neskôr žltkasté, odstávajúce; (Kvitne 2004) typicky žlté kvety R. kesselringiana s prímesou čisto oranžovou (jedinec na foto 5.,6.)
foto 1.: Šuba, 2004-5;.....V prílohe - Suba05_D/Img_0147_kess_v1.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0349_callxm.jpg
foto 6.: Šuba, 2011-8-5!;.....V prílohe - Suba11_D/P8051443rk.jpg

Šuba, KE - (orig. Klub KKK 2001 R, Rebutia spec., orig. Morong); --- senilis v. kesselringiana f.

sign.: forma R. senilis v. kesselringiana s výrazne menšími kvetmi, priemer iba 15-20mm.
foto 1.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0036m_cal_kess1.jpg

 top of page