return to the main list
kesselringiana_s
Výskyt mena kesselringiana:

nom.: [kes-selrigiána], Rebutia Kesselringova, W. Kesselring, Darmstadt
adnot.: uvedené mená sa týkajú dvoch základných identít, 1. Bewerungeho popisu rastliny zo sectio Rebutia, spec. Senilis a 2. Cullmannovho popisu rastliny zo sectio Setirebutia, spec. Aureiflora - Einsteinii.

REB SET
 top of page