return to the main list
senilis cv. Lemon Queen
(pozri - senilis_s) (pozri - kesselringiana_s)

Rebutia senilis ´Lemon Queen´.....(hort.)

nom.: meno kultivaru podľa výraznej žltej farby - orig. #.
sign.: (dat. P.J.Brunelle) žltokvetý kultúrny hybrid na báze R. senilis.
adnot.: Takto intenzívne sfarbené kvety sa niekedy objavia vo výsevoch R. s. v. kesselringiana
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=338, scanid=959)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (id=338, CR3623)
(Rebutia senilis 'Lemon Queen'; P. J. Brunelle;);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr3623.jpg
Comment.: Tu v texte chápané ako hybrid v rámci popisu taxonu R. senilis v. aurescens a pod R. minuscula. Pravdepodobne myslené R. senilis ssp. chrysacantha sensu Donald. Najbližšie popisu R. kesselringiana v krátkotrnej forme s hlbšie žltým kvetom.
foto 2.: D. Vicente Bueno, 2006 - www.aztekia.com (Galería del Socio IV-V >> find item)
(R. minuscula ssp. senilis v. iseliana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_minuscula_senilis_iseliana_02.jpg
Comment.: forma R. senilis v. kesselringiana podobná resp. zhodná s hybridom 'Lemon Queen'. Var. aurescens, iseliniana a kesselringiana boli spoločne priraďované pod R. chrysacantha.
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page