return to the main list
chrysacantha_s

Výskyt mena chrysacantha:

nom.: [chryzakántcha], gr. chryseus - zlatý, zlatožltý, chrys-, chryso- - zlato-, gr. akantha - tŕň; lat. chrysacanthus - zlatotrný. Ekvivalentné meno - auricantha, aureicantha;
adnot.: meno zo sectio Rebutia je používané buď v pôvodnom druhovom postavení podľa Backeberga (niekedy je v skomolenej podobe "chrysantha"), alebo v poddruhovom postavení v rámci druhu R. senilis Backeb., zavedenom Donaldom, pričom práve epitet "chrysacantha" je u pestovateľov kvôli skráteniu mena bežne vynechávané.
REB

SUL
 top of page