main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
tuberculato-chrysantha
(tuberculata-chrysantha)
(pozri - chrysantha_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - steinbachii)
(pozri - tiraquensis_s ?)
  • Rebutia tuberculato-chrysantha Cárdenas 1971
descr.: M. Cárdenas, Cactus ans Succulent Journal (US), 43: 246, 1971 / 43 (6): 246, f. 6, 1971 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 246, fig. 1971
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(6): 246. 1971
typ.: Cárd. 6332
nom.: [tuberkuláto-chryzantcha], lat. s hrboľatými rebrami a zlatožltými kvetmi
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. tuberculato-chrysantha Card. = Sulcorebutia tuberculato-chrysantha (Card.) Bred. & Don.";
sign.: (časť popisu je priamo v mene)
foto 1.: (orig. pub. descr. 1971)
  • Rebutia (S.) tuberculato-chrysantha (Brederoo & Donald 1973)
  • Rebutia (S.) tuberculata-chrysantha (Brederoo & Donald 1973, apl. Rausch 1978)
  • Rebutia (W.) tuberculato-chrysantha (Brandt 1980)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. tiraquensis v. tuberculato-chrysantha (#?, hort. 2006)
comb.stat.: #
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis var. tuberculata);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_tuberculata-chrysantha_02.jpg
Comment.: mut. skrátené meno a zmenené zaradenie sensu Hunt 2006 (R. steinbachii ssp. steinbachii 'tuberculato-chrysantha');
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.:  rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. tuberculato-chrysantha, S. tuberculato-chrysantha a W. tuberculato-chrysantha synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha. Synonymami R. steinbachii ssp. steinbachii sú: R. glomerispina, R. polymorpha, R. tuberculato-chrysantha a R. tunariensis;


  • Sulcorebutia tuberculato-chrysantha (Cárd.) Brederoo et Donald 1973
comb.stat.: J. Donald, # / A. J. Brederoo, J. D. Donald, Succulenta (Netherlands) 52: 193. 1973 /
IPNI (GCI) - S. tuberculato-chrysantha (Cárdenas) Brederoo & Donald -- Succulenta (Netherlands) 52: 193. 1973
IPNI (IK) - S. tuberculata-chrysantha (Cárdenas) Brederoo & Donald -- in Succulenta, 52(10): 193 (1973).
adnot.: dat.comb - O. Šída, Atlas kaktusů VIII, p.40, 1993 - príbuzenská príslušnosť ku S. steinbachii
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text;
L. Horáček, Sulcorebutia 2008 - popis znovunálezu, popis lokality;
foto 1., 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. tuberculata chrysantha);.....V prilohe - Milt @/ sulco_tuberculata_chrysantha.jpg, Milt @/ sulc_tuberculata_chrysantha.jpg
Comment.: kvet zvonka červenkastý, vnútri žltý, tmavozelené telo s výraznými hrbolmi a niekoľkými silnými tmavohnedými odstávajúcimi tŕňmi
foto 3.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. tuberculata v chrysantha);..... V prilohe - Rektorik @/ tuberculata v chrysantha.jpg
Comment.: tmavé telo, biele úzke areoly, žltý kvet s červenými vonkajšími okv. lístkami
foto 4.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 77, pos 923, 914)
(S. tuberculato-chrysantha) pid 915;....V prilohe - Strauch @/
Comment.:
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. tuberculata-chrysantha);.....V prilohe - Bautzen @/ 75.jpg
Comment.: Na snímku - veľký žltý kvet s červenkastými koncami vonk. okv. lístkov, niekoľko odstávajúcich tmavých tŕňov. Iný snímok tejto rastliny je v galérii 2011 aktuálne pod menom S. steinbachii v. steinbachii
merc.: (šírené prevážne pod skomolenými menami)

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Šída, Atlas VIII, p.40, 1993 - komentár ku výskytu dvojfarebných (červeno a žlto sfarbených - bicolor) kvetov v príbuzenských okruhoch - tu v okruhu steinbachii (S. tuberculato-chrysantha, S. polymorpha);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. steinbachii (Werd.) Bkbg. ['S. steinbachii v. violaciflora'] ako alternatívne meno pre S. steinbachii v. horrida Rausch, S. steinbachii v. gracilior Bkbg., S. tuberculato-chrysantha (Card.) Don., W. clavata Brandt, W. backebergiana Brandt a tiež 'S. bicolor' (cat. name). Posledné meno sa týka o.i. dvojfarebných foriem S. polymorpha a S. tuberculato-chrysantha;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. steinbachii ssp. steinbachii;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - V členení neuvedené. Predpokladane zahrnuté v skupine Sulcorebutia vo W. steinbachii;

syn.1.: Weingartia tuberculato-chrysantha (Cárd.) Brandt 1980

comb.: / F. H. Brandt, Kakt. Orchid. Rundschau, 1980 (1): 5, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 5: 5. 1980
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1980(1): 5 (1980).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
merc.:

colls. Cárdenas: Cárd. 6332 (typ.);
colls. Rausch: WR 191 (tubeculato-chrysantha - steinbachii);
colls. Krahn: WK 300;
colls. Donald: JD 139a ("tuberculato-chrysantha" - steinbachii v. steinbachii);


collp.:

(tuberculata-chrysantha)
tuberculata chrysantha

(pozri - tuberculato-chrysantha) (pozri - tuberculata_s)

Sulcorebutia tuberculata-chrysantha.....(mut. Bred. & Don.)
Sulcorebutia tuberculata chrysantha.....(hort. mut.)
Sulcorebutia 'tuberculata var. chrysantha'.....(hort. mut.)
Rebutia tuberculata chrysantha = S. tuberculata chrysantha.....(hort. mut., dat. CCH 2004)

adnot.: Pozmenený tvar Cárdenasovho mena je vedený v databáze IPNI (zdroj IK = Kew) = pôvod Brederoo & Donald pod Sulcorebutia a neskôr použité W.Rauschom v publikovanom zozname nálezov Info-Brief Echinopseen 2/1981.  K tomu sa vzťahujú aj rôzne hort. mutácie mena v katalógoch Agbina (Rus 2000), Cactus Hobby Brno (C-H Brno 2001), Cactus Club Hokuriku (CCH 2004) a KK Olomouc 2005-8.

tuberculata
(pozri - tuberculato-chrysantha) (pozri - tuberculata_s)

Sulcorebutia tuberculata.....(hort. mut. contr.)

adnot.: skrátenina mutácie mena "tuberculata-chrysantha" v katalógoch Dv. Králové (KK-DK 2002), Cactus Hobby Brno (C-HBR 2001) a v zozname web-obchodu www.seeds-auction.com (stav katalógu 1.2008).

tuberculato
(pozri - tuberculato-chrysantha) (pozri - tuberculato-costata) (pozri - tuberculata)

Rebutia tuberculato.....(hort. contr.?)

adnot.: nejednoznačné skrátené R. (S.). tuberculato-chrysantha resp. pozmenené meno R. tuberculata.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
tuberculosa
(pozri - tuberculato-chrysantha)

Sulcorebutia ´tuberculosa var. chrysantha´.....(hort. mut.+ mut..)

adnot.: skomolenina mutácie mena v databáze (publikácii) SeedsSearch (SeedS 2003)

 top of page