main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
verticillacantha
(pozri - verticillacantha_s) (pozri - steinbachii_s)
 • Rebutia (S.) verticillacantha (Ritter 1962)
 • Rebutia (W.) verticillacantha (Brandt 1977)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. verticillacantha (Gertel 1996, prov.)
adnot.: (hort.)
merc.:
 • Rebutia steinbachii subsp. verticillacantha (Ritter) Hunt 1997 / Donald ex Hunt 1997 /
comb.stat.: D. R. Hunt, #, 1997 / (F. Ritter) J. D. Donald ex D.R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 3: 6, 1997 /
IPNI (IK) - subsp. verticillacantha (F.Ritter) Donald ex D.R.Hunt -- Cactaceae Consensus Init. 3: 6. 1997
adnot.:
merc.:
 • Rebutia (S.) verticillacantha v. verticillacantha (#, Augustin & Gertel & Hentzschel 2000)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. verticillacantha (Fritz & Gertel & de Vries 2004)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. verticillacantha v. verticillacantha (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006>)
 • Rebutia (S.) steinbachii v. verticillacantha (hort. 2008-9, de Vries)
 • Rebutia (W.) steinbachii ssp. verticillacantha (Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia steinbachii f. verticillacantha #
comb.stat.: Delange Kakteen, (hort., web 2008 "R. steinbachii f. verticillacantha")
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. verticillacantha, W. verticillacantha a S. steinbachii ssp. verticillacantha synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha. Synonymom R. steinbachii ssp. verticillacantha je R. taratensis.


 • Sulcorebutia verticillacantha Ritter 1962
descr.: F. Ritter, Cactus, 17: 76, 37, 1962 (sine lat. diagn.) */ F. Ritter, National Cactus & Succulent Journal 17. 13., 1962 /
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 17: 13, fig. 1962
IPNI (IK) - Nat. Cact. & Succ. Journ. xvii. 13 (1962).
adnot.: dat. C. Backeberg, KL, p.418, 1966 - Ritter popísal bez latinskej diagnózy;
O. Šída, Atlas kaktusů XIX : 40, 2004 - (tax., príbuzenstvo).
typ.: FR 752a
nom.: [verticil-akantcha], podľa usporiadania otrnenia; lat. verticill- - špirálovite, kúdoľovite.
sign.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.418, 1966 -> text -> Bolivia (bez uvedenia stanovišťa) (FR 752a) - uvedená je var. verticosior z rovnakej citácie popisu;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1962)
foto 2.: Erich Haugg
(S. verticillacantha);.....V prilohe - Haugg @/ S_verticill.jpg
Comment.: ? tarabucoensis var. ? pozri - verticillacantha_aureiflora (syn. canigueralii !)
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. verticillacantha WR 251);.....V prilohe - stabiae @/ 84012161RIrkeK_ph.jpg
Comment.: forma? pozri - #
foto 4.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, S >> find item - al)
(S. verticillacantha);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_verticillacantha___.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > verticillacantha)
(S. verticillacantha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_verticillacantha___.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > verticillacantha)
(S. verticillacantha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_verticillacantha___.jpg
Comment.: ?, forma S. markuisii tintiniensis
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. verticillacantha);.....V prilohe - Bautzen_S @/ 80.jpg
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. verticillacantha);..... V prílohe - Monska11_S @/ 73_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. verticillacantha) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia verticillacantha.jpg
Comment.: ??, pozri - losenickyana (kombinovaná aj ako verticillacantha var. losenickyana). Na snímku - Kvet červený so žltým hrdlom, listovo zelené telo, veľmi úzke miniatúrne areoly, riedke tenké belavé tŕne, iba okrajové.
foto 6.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. verticillacantha)
(S. verticillacantha PHA 737; KAKT-000617);.....V prilohe - HertusS @/ id_617_v.jpg
Comment.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00864, AWK 2009 S (S. verticillacantha);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 458, PHA 737, LH 1094, SE 132); PH 2015 KAKT-000618 (S. verticillacantha LH 1094, Est. Bombeo); KAKT-000616 (S. verticillacantha PHA 458, Est. Bombeo, 3907m); KAKT-000617 (S. verticillacantha PHA 737, Est. Bombeo); KAKT-000615 (S. verticillacantha SE 132);
merc. Chrudim: ChK 2009p5412.00 (S. verticillacantha);  ChK 2009p5412.12 (S. verticillacantha SE 132);  ChK 2009p5412.14 (S. verticillacantha WR 285) > WR?;
merc. Bercht: LB 2008 S 3987 (sul verticillacantha VS 0407 5 km oost Sayari 4040 m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. verticillacantha FR 352a) > FR 752a;  RH 2009 DIV S (S. verticillacantha G 31);  RH 2009 DIV S (S. verticillacantha MK 2857) > JD #;  RH 2009, 10/11 S (S. verticillacantha RH 0671, Arque, Estacion de Bombeo, 3850m);
merc. Fischer: LF 2010 S-564SR (S. verticillacantha JK 306) > verticillacantha v. applanata?; LF 2011 S-565SR (S. vertillacantha JK 306) mut.nom.;   LF 2010 S-565SR (S. verticillacantha LH, Sta Cruz - 40km Cochabamba) num. LH 10## ?; LF 2010 S-568SR (S. verticillacantha VS 407, Sayari, 5km v., 4040m);  LF 2010 S-570SR (S. verticillacantha WR 251); LF 2011 S-564SR (S. vertillacantha FR752) mut.nom. > verticossior typ > pozri - verticillacantha verticossior; LF 2011 S-569SR (S. verticillacantha VZ96) reident. losenickyana VZ 96? > pozri - verticillacantha losenickyana;
 • Sulcorebutia verticillacantha Ritter var. verticillacantha
add.stat.: # (použité v systéme Sulcorebutia - Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 in Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000) -> text, foto;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. verticillacantha a variety)
adnot.: použitie v členení Sulcorebutia verticillacantha (2000)
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> verticillacantha)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_verticillacantha.htm (gallery >> verticillacantha)
(S. verticillacantha v. verticillacantha);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. typ forma?: dlhé priľahnuté otrnenie, kvet oranžový so žltým stredom.

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. verticillacantha Ritt. ako alternatívne meno pre S. verticillacantha v. verticosior Ritt.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia má druh S. verticillacantha tri variety - var. verticillacantha, var. cuprea a var. taratensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. verticillacantha. S. verticillacantha var. minima a var. taratensis sú synonymá S. steinbachii. Ostatné variety sú synonymami S. canigueralii;
Šída, 2004 - príbuzenská skupina S. v. var. verticillacantha, var. taratensis a var. minima. Podľa náleziska aj var. verticosior;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. steinbachii uznaný druh s poddruhmi S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii ssp. verticillacantha a S. steinbachii ssp. markusii. >> S. steinbachii ssp. verticillacantha má variety - var. verticillacantha a var. taratensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. steinbachii v skupine Sulcorebutia, s poddruhmi ssp. krugerae (s var. hoffmanni) a ssp. verticillacantha (s var. taratensis, var. horrida, a var. tunariensis);

syn.1.: Weingartia verticillacantha (Ritter) Brandt 1977

comb.: F. H. Brandt, #, 1977 / Kakt. Orchid. Rundshau, 1977 (5): 70, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1977: 70.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 70(1977).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia verticillacantha.
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacantha Gertel 1996 (nom. prov.)

descr.: / W. Gertel, Kakteen und Andere Sukkulenten 47 (6): 133, 1996 /
IPNI (IK) - ssp. verticillacantha Gertel -- in Kakt. And. Sukk., 47(6): 133 (1996), nom. prov., without latin descr. or type.
adnot.: Prvý pokus o novopopis na báze Ritterovho epiteta z roku 1962
typ.: #?

Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacantha (Ritter) Fritz, Gertel & de Vries 2004

comb. stat.: G. Fritz, W. Gertel, J. de Vries, #, 2004
IPNI - Cactus & Co. 8(3): 189. 2004 [Sep 2004]
adnot.: bas. F. Ritter

Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacantha (Ritter) Fritz, Gertel & de Vries var. verticillacantha

add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. steinbachii ssp. verticillacantha, S. steinbachii v. verticillacantha)
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > verticillacantha > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. verticillacantha)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. verticillacantha*);.....V prilohe - BourleauS #
Comment.: * v galérii zatiaľ snímok S. verticillacantha v. verticillacantha neumiestnený

Sulcorebutia steinbachii var. verticillacantha.....(de Vries)

pub.: J. de Vries; 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. steinbachii
adnot.: použitie (pozri - colls., HS, G, VZ, PR) de Vries 2009
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. steinbachii v verticillacantha);.....V prilohe - Rektorik @/ steinbachii v verticillacantha.jpg
Comment.: kvet tmavoružovofialový so širokookrúhlymi okv. lístkami, guľovité olivovozelené telo, úzke belavé areoly, k telu priľahnuté žltkasté tŕne

syn.3.: Weingartia steinbachii subsp. verticillacantha (Ritter) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzshel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: tax - Weingartia subgen. Sulcorebutia

colls. Ritter: FR 752a (typ), FR 752 (verticosior - typ);
colls. Rausch: WR 251, WR 285 (??);
colls. Krahn: WK 688;
colls. Kníže: KK 1201, KK 1210;
colls. Swoboda: HS 185, HS 187 (- tiraquensis v. laui?), HS 187a, HS 187c;
colls. Prantner: JP 32, JP 238;
colls. Augustin: KA 38, KA 226, KA 226a, KA 350;
colls. Donald: JD #;
colls. Kimnach: MK 2857 (=JD #);
colls. Gertel: G 31, G 120;
colls. W.Fischer: WF 2;
colls. Hillmann: RH 671, RH 730 (? -vasqueziana v. vasqueziana), RH 732 (? -vasqueziana v. vasqueziana), RH 835;
colls. de Vries: VZ 96 (v. losenickyana), VZ 169, VZ 170;
colls. Riesener: PR 17 (steinbachii v. verticillacantha);
colls. STO: STO 94-960/1;
colls. Pot & Boxtel: JK 82, JK 302, JK 306 (- v. applanata?), JK 491 (var. - losenickyana);
colls. Heřtus: PHA 448, PHA 458, PHA 737;
colls. Bates &&&: BLMT 250.01, BLMT 251.01;
colls. Bates: BB 1193.02, BB 1235.01, BB 1235a.01 (=CH 714, =MT 06-061);
colls. Chvastek: CH 714;
colls. Tvrdík: MT 06-061;
colls. Horáček: LH 1007, LH 1091, LH 1094, LH 1394 (verticillacantha / taratensis?);
colls. Kupčák: PK 58;
colls. Šorma: VS 407, VS 613;
colls. Odehnal: JO 441, JO 707;
colls. Šeda: SE 132;
colls. Slaba: Sl 98 / 99, Sl 110 / 0;
colls. Fischer: LF 386;


collp.:

verticillicantha
(pozri - verticillacantha)

Sulcorebutia verticillicantha.....(hort. mut.)
Sulcorebutia verticillicantha var. losenickyana (Rausch) Oeser.....(hort. mut.)

adnot.: zmenené druhové meno z neznámeho zdroja (dat. - ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy)

 top of page