main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
markusii
(pozri - markusii_s) (pozri - mentosa_s) (pozri - steinbachii_s)
  • Rebutia (S.) markusii (Rausch 1970)
  • Rebutia (W.) markusii (Brandt 1978)
  • Rebutia (S.) markusii v. markusii (#, Augustin & Gertel & Hentzschel 2000)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. markusii (Gertel & de Vries 2004)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. markusii (Gertel & de Vries 2004)
  • Rebutia (S.) mentosa ssp. markusii (#, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) mentosa ssp. markusi);.... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_mentosa_markusii_17.jpg
Comment.: Zaradenie sensu Anderson 2001 & Lohmueller 2005
merc.:
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. markusii v. markusii (#, Fritz & Gertel & deVries 2006)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. markusii a W. markusii synonymami uznaného druhu Rebutia mentosa (Ritt.) Don. 1987 (spec. 22) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - zaradenie v systéme Rebutia K.Sch. nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. mentosa? alebo R. steinbachii? (ssp., var.);
Taxon na rozhraní uznaných druhov R. mentosa (sensu Anderson & Lohmueller) a R. steinbachii (sensu Fritz, Gertel, deVries 2006). Publikovaný bol tiež názor o príbuznosti s S. pulchra (sensu Říha 1993). Aktuálne názory na príbuzenstvo s R. pulchra sú odlišné;


  • Sulcorebutia markusii Rausch 1970
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 21: 102 , 1970 / K. u. a. S., 21. 103., 1970 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 21: 103 (fig.). 1970
IPNI (IK) - Kakt. & Sukkulent. xxi. 103 (1970).
typ.: WR 195
nom.: [markusi-i], podľa mena spolunálezcu rastliny; Ernest Markus, Viedeň.
sign.: J. Říha in Encyklopedie kaktusů - normálne neodnožujúca miniatúra s repovitým koreňom, kvet purpurovo červený až karmínový;
J. Klikar, Atlas kaktusů VII, p.39, 1993 -> text, foto;
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. steinbachii - existuje viac populácií, napr. S. markusii") - kvet červený až fialovočervený;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto.: (orig. pub. descr. 1970)
foto 1.: Rudolf Šubík in Říha, Šubík, Encyklopedie kaktusů, p.179-180, obr.197, 1992
(S. markusii Rausch);.... V prilohe - Subik @/
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů VII, p.39, 1993
(S. markusii; B. Hladký) vrúbľovaná odnožujúca rastlina;.... V prílohe - Atlas_s @/ Markusii.jpg
foto 3.: L. Horáček in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv N-S)
(S. markusii) detail;.....V prilohe - Noviny @/ Sulcorebutia_markusii.jpg
Comment.:
foto 4.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. markusii);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulmarkusii.jpg
Comment.: 
foto 5.: Jean-Marie Solichon in AIAPS Photo database, 2004 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. markusii; Monaco JEM 12094) id=103226;....V prilohe - Solichon @/ jms_jem17_12094.jpg
Comment.: pozri - aff. tintinensis?
foto 6., 7.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. markusii);.....V prilohe - Milt @/ sulc_markusii.jpg, Milt @/ sulcore_markusii.jpg
Comment.: formy so sivozeleným telom
foto 8., 9.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find items - al)
(S. markusii WR 195);....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_markusii_WR195.jpg, @/ Sulcorebutia_markusii _WR195_001.jpg
foto 8., 9.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (phoptos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. markusii WR 195) detail, detail;....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_markusii_WR195.jpg, @/ Sulcorebutia_markusii _WR195_001.jpg
Comment.: tmavočervený (bord) kvet s fialov. leskom, hnedozelené telo, riedke krátke hnedé tŕne, biele úzke areoly
foto 10., 11.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> markusii)
foto 10., 11.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_markusii.htm (gallery >> markusii)
(S. markusii WR 195, WR 195/1);......V prilohe - Sulcopasssion @/, @/
Comment.: sign. typ formy - tmavé telo, priľahnuté tŕne, kvet červenofialový
foto 12.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(S. markusii HS 64);.....V prilohe - Snowarski @/ 070611-8396.jpg
Comment.: ?, non markusii, non HS 64;  = candiae
foto 13.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. markusii HS 64);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozrri - foto 12.)
foto 14.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. markusii L 333);.....V prilohe - Bautzen_S @/ 54.jpg
Comment.: kvet červenofialový, priľahnuté tmavé otrnenie; V gal. 2011 snímok presunutý pod S. steinbachii v. markusii (tam)
foto 15.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. markuzii);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_markuzii (id=1618)
Comment.:
foto 16.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. markusii);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 17.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. markusii L 333);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 18.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. markusii)
(S. markusii HS 218; KAKT-002713);.....V prilohe - HertusS @/ id_2713_v.jpg
Comment.:
foto 19., 20.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. markusii);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebutia_markusii.jpg, @/ sulcorebutia_markusii1.jpg
Comment.: formy so zeleným a tmavozeleným telom
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1758 (S. markusii);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02347, AWK 2009 S (S. markusii WR 195);  AWK 2007 S-02350, AWK 2009 S (S. markusii L 333);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (VS 547, Sacabamba, 3322m); PH 2015 KAKT-003271 (S. markusii LH 1522); KAKT-002713 (S. markusii Sacabamba HS 218); KAKT-000537 (S. markusii VS 547, Sacabamba, 3322m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. markusii);  RH 2009 DIV S (S. markusii G 35);  RH 2009 DIV S (S. markusii G 35a);  RH 2009 DIV S (S. markusii HS 64);  RH 2009 DIV S (S. markusii WR 195);  RH 2009 DIV S (S. markusii WR 195a) > v. longispina / W. formosa ; RH 2009, 10/11 S (S. markusii fa RH 0417 Cochabamba, Mizque, Sivincani, 3400m);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii fa RH 0708);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii fa RH 0709);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii var. RH 0712);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii var. RH 0713);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii var. RH 0714);  RH 2009, 10/11 S (S. markusii var. RH 0716); RH 2008, 9, 10/11 S (S. markusii RH 0827);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. markusii RH 0827a);  RH 2010/11 S (S. markusii fa RH 3218) RH 2008, 9, 10/11 S (S. markusii fa RH 3227);
merc. Fischer: LF 2010 S-280SR, LF 2011 S-280SR (S. marcusii L333);  LF 2010 S-281SR, LF 2011 S-279SR (S. marcusii HS 64); LF 2010 S-283SR, LF 2011 S-283SR (S. marcusii WR 195); LF 2011 S-284SR (S. marcusii LH1002); LF 2011 S-281SR (S. marcusii LH1443);
  • Sulcorebutia markusii Rausch var. markusii
add.stat.: #, použité v systéme Sulcorebutia - Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000, a tiež neskôr rovnaký status v systéme Weingartia-Sulcorebutia - Hentzschel, Augustin, 2008.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. markusii a variety markusii, tintiniensis)

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: J. Klikar, 1992 - príbuzenský okruh druhov S. oenantha, markusii, frankiana a mentosa;
Říha, Šubík, 1993 (názor) - príbuznosť S. markusii s S. pulchra;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia má S. markusii dve variety var. markusii a var. tintiniensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. mentosa;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. steinbachii uznaný druh s poddruhmi S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii ssp. verticillacantha a S. steinbachii ssp. markusii.  Varietami S. steinbachii ssp.markusii sú var. markusii, var. mizquensis a var. tintiniensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. markusii v skupine Sulcorebutia, s varietami var. markusii, var. mizquensis a var. tintiniensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia steinbachii;

syn.1.: Sulcorebutia steinbachii var. markusii  (Rausch) Gertel & de Vries 2004

stat.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2004
IPNI - Gertel & J.de Vries -- Cactus & Co. 8(3): 189. 2004 [Sept 2004]
adnot.: na rovnakom mieste publikované aj. S. steinbachii ssp. markusii. Použitie (pozri - colls., WR, VZ,) de Vries 2009
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. steinbachii v markusii L 333);..... V prílohe - Monska11_S @/ 50_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. steinbachii v markusii L 333) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia steinbachii v markusii L 333.jpg

Sulcorebutia steinbachii subsp. markusii (Rausch) Gertel & de Vries 2004

comb.stat.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2004
IPNI - Gertel & J.de Vries -- Cactus & Co. 8(3): 189. 2004 [Sept 2004]
adnot.: na rovnakom mieste publikované aj. S. steinbachii v. markusii

Sulcorebutia steinbachii subsp. markusii var. markusii (Rausch) Gertel & de Vries 2004

add.stat.: #, in (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii ssp. markusii, S. steinbachii v. markusii)
adnot.: dat. - "S. steinbachii v. markusii (Rausch) Gertel et de Vries" - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii WR 195);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 185.png
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii WR 195);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 185.jpg
Comment.: typforma, kvet tmavočervenofialový s úzkymi okv. lístkami, telo zelenohnedé
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii WR 195/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 186.png
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii WR 195/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 186.jpg
Comment.: typforma, klon 1, kvet tmavočervenofialový so širokými okv. lístkami, telo zelenohnedé
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii Lau 333);.....V prilohe - BourleauS @/ S markusii L333-2.jpg, @/ S markusii L333 (2)-2.jpg
Comment.: forma, tmavoružový kvet, extrémne tmavé čiernozelené telo, veľmi malé areoly s trochou bielej vlny, tŕne iba priľahnuté okrajové na temene zlatožlté a neskôr tmavnúce s hnedými bázami
foto 4., 4a., 4b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii VZ 295/8);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5859.JPG, @/ IMG_5861.JPG, @/ IMG_5863.JPG
Comment.: forma de Vries, červený kvet so svetlejším stredom s ružovofialovými vonk. okv. lístkami, zbytok popisu alo u L 333.
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii G 192/11);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6437.JPG, @/ IMG_6440.JPG
Comment.: forma Gertel (bez kvetu), kopa hnedozelených tiel, žltkasté k telu ohnuté tŕne na bázach hnedé
foto 6., 6a., 6b., 6c.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2016 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > markusii > S. steinbachii ssp. markusii v. markusii)
(S. steinbachii ssp. markusii v. markusii KP 048);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6427 markusii KP 048.JPG, @/ IMG_6430 markusii KP 048.JPG, @/ IMG_6433 markusii KP 048.JPG, @/ IMG_6434 markusii KP 048.JPG
Comment.: kvet ružovofialový a rovnako nitky, prašníky žlté, blizny biele, dlhé priľahnuté až mierne odstávajúce žltohnedé tŕne, telo tmavozelené, areoly biele > pozri - markusii longispina

syn.2.: Weingartia markusii (Rausch) Brandt 1978

comb.: F. H. Brandt, Der Frankfurter Kakteenfreund, 5: 2, 1978 / Frankf. Kakteenfr., 5 (2): 18; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 29: 7 (1978 publ. 1980), 1978 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 5(2): 18. 1978
IPNI (IK) - in Frankf. Kakteenfr., 5(2): 18 (1978); cf. G.D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I.O.S.), 29: 7 (1978 publ.1980).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Spegazzinia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia mentosa;
merc.:

colls. Rausch: WR 195 (typ), WR 195a (v. longispina n. n. - W. formosa typ);
colls. Markus: M 194 (markusii? - mizquensis?);
colls. Lau: L 333;
colls. Swoboda: HS 57a (f. - tintiniensis), HS 64, HS 64a (v. longispina), HS 218 (markusii komplex);
colls. Augustin: KA 181 (f.);
colls. Gertel: G 35 (var.), G 90, G 192;
colls. Kirschnek: EK 7029;
colls. Hillmann: RH 415, RH 416, RH 417 (f.), RH 418, RH 419, RH 420, RH 421, RH 708 (f.), RH 709 (f.), RH 711, RH 712 (var.), RH 713 (var.), RH 714 (var.), RH 716 (var.), RH 717, RH 827, RH 827a, RH 828, RH 3218 (f.), RH 3227 (f.);
colls. de Vries: VZ 295, VZ 299 (f.), VZ 300, VZ 334 (f.);
colls. Bates: BB 363.01, BB 363.a, BB 364.01, BB 1225.02, BB 1696.01;
colls. Slaba: SL 105/02;
colls. Heřtus: PHA 442, PHA 443 (f.), PHA 444 (f.), PHA 555, PHA 556, PHA 1528 (f.), PHA 1531, PHA 1694 (aff.);
colls. Horáček: LH 1002, LH 1003, LH 1082, LH 1167, LH 1256 (f. black), LH 1257 (f. long sp.), LH 1258 (minima-> markusii-> clizensis), LH 1443 (f. black), LH 1445 (f. long sp.), LH 1522, LH 1758;
colls. Šorma: VS 545, VS 546, VS 547 (f. Sacabamba);
colls. CH: CH 806;
colls. PK/KP: KP 47a, KP 48 (f. longispina?);
colls. Frélich: RF 111;
colls. Fischer: LF 412;
colls. Sochůrek: MS 380, MS 405, MS 406, MS 701, MS 864;


collp.:

marcusii
(pozri - markusii)

Sulcorebutia marcusii.....(mut.)

adnot.: latin. fonetic. mutácia v katalógoch KK Dv.Králové (KK-DK 2002-2005). Neskôr takto generované v ďalších.

makusii
(pozri - markusii)

Sulcorebutia makusii.....(mut.)

adnot.: malý preklep (= nové meno) v katalógu SeedSearch 2003

 top of page