return to the main list
mentosa_s

Výskyt mena mentosa:

nom.: [mentóza], lat. mentum - brada, mentosus - bradovitý; podľa vzhľadu hrbolkov
adnot.: pozri - gen. Spegazzinia. Dôležité meno pre všetky členenia rodu Sulcorebutia. Jedno z kľúčových uznaných mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

SUL
 top of page