main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
jolantae
(jolandae (Jolanda) / jolantae (Jolanta), jolantana,  jolantiana)
(pozri - mentosa_s) (pozri - purpurea_s) (pozri - santiaginiensis)
  • Rebutia (S.) jolantana (n. n., Swoboda prov.)
  • Rebutia (S.) purpurea ssp. jolantana (hort. Uhlig)
  • Rebutia (S.) mentosa ssp. jolantana (#?, hort. 2006)
pub.: jolantana = syn. R. mentosa purpurea santiaginiensis
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) mentosa ssp. jolantana);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_mentosa_jolantana_07.jpg
Comment.: ?? purpurea ?
foto 2.: D. V. B. Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) mentosa ssp. santiaginensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_mentosa_santiaginensis_05.jpg
Comment.: = jolantana HS ?
Comment.:
  • Rebutia (S.) jolantae (hort. 2005>2007)
  • Rebutia (S.) purpurea ssp. jolantae (Halda & Heřtus & Horáček 2007)

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. mentosa ssp. purpurea (Don. et Lau) Don. ex Hunt 1997;


  • Sulcorebutia purpurea subsp. jolantae Halda, Heřtus et Horáček 2007
descr.: J. J. Halda, P. Heřtus, L. Horáček, #; / Halda et al., Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 14 (4): 94 (-95), 2007 /
IPNI - Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 14(4): 94 (-95). 2007 [Dec 2007]
adnot.: meno formy s upresneným druhovým zaradením
typ.: JJH 071126 (typ - Halda JJH, Heřtus PHA, Horáček LH);
sign.:  
foto 1.: (orig. pub. descr. 2007 #)
foto 2.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 7 >> find item - al)
(S. purpurea ssp. jolantae);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_purpurea_ssp_jolantae.jpg
Comment.: habitat (bez kvetu) - zelené telo, silné dlhé červenohnedé odstávajúce otrnenie
foto 3.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 7 >> find item - al)
(S. purpurea ssp. jolantae);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_purpurea_ssp_jolantae_2.jpg
Comment.: habitat (bez kvetu) - zelené telo, silné dlhé červenohnedé odstávajúce otrnenie

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnutá v S. mentosa, S. purpurea alebo pravdepodobne presnejšie v S. santiaginiensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - vzhľadom na dobu publikovania popisu neuvedené. Predpokladane z nešpecifikovaným statusom budúca súčasť W. purpurea v skupine Sulcorebutia, nateraz iba s varietami var. purpurea, var. santiaginiensis a var. unguispina. S. purpurea ssp. jolantae bude predpokladane zahrnutá vo W. purpurea v. santiaginiensis;

syn.1.: Sulcorebutia jolantae.....(hort., sensu HS)

pub.: hort. (2005) Tvar mena použitý neskôr pri popise (2007) ako purpurea ssp. jolantae.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: skrátený gram. správny tvar popísaného mena (oprava "jolantana") vychádzajúci z predpokladu podoby ženského mena "Jolanta" (Jolanta Swoboda), podobne ako údajne Swobodov pôvodný (pre HS 68), ale nesprávny tvar "jolantana";
foto 1.: KKO in Kaktusy Těšínska, 17.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. jolantae) 100_0719;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0719.jpg
Comment.: tuhé žltkasté odstávajúce tŕne, tmavočervený kvet;
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. jolantae);.....V prilohe - Milt @/ sulc_jolantae.jpg
Comment.: žltkasté odstávajúce mierne ohnuté tŕne, červenofialový kvet
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005 R (S. jolantae);

syn.2.: Sulcorebutia jolantana n. n.......(n. prov., Swoboda, HS 68)

pub.: H. Swoboda
adnot.: najrozšírenejšie provizórne (Swobodovo) meno použité pri šírení zodpovedajúcich identít z nálezov (HS, EK, PHA, ai.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. jolantae)
nom.: [jolantana], podľa mena; Jolanta Swoboda, manželka H. Swobodu (pozri syn.- jolantae, jolandae). Novšie sa objavila aj podoba mena jolanthana;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 "jolantana nom. prov." -> text, foto;
foto 1.: A. Sosnovskij in Cactus Love, 2006, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 179 > find item);
(S. jolantana HS 068) 2083;..... V prilohe - Cactus_Love @/ 2083.jpg
Comment.: červený kvet, zelené telo, oválne belavé areoly na neoddelených hrboloch, dlhé žltkasté odstávajúce otrnenie - orig. rastl. Uhlig
foto 2.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. jolantana)
(S. jolantana PHA 415; KAKT-000520);.....V prilohe - HertusS @/ id_520_v.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: ChKp1991 (S. jolantana);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1753 (S. jolantana);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. jolantana PHA 415, Laguna Molinero); PH 2015 KAKT-001858 (S. jolantana EK 7116); KAKT-000520 (S. jolantana PHA 415, Laguna Molinero); KAKT-002366 (S. jolantana PHA 936);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. jolantana HS 068a); U 2009 R (S. jolantana n. n. (mentosa));
merc. Fischer: LF 2010 S-227SR, LF 2011 S-227SR (S. jolantana HS 67) > purpurea;

syn.2a.: Sulcorebutia purpurea subsp. jolantana.....(hort. comb., HS 68)

pub.: dat.- Uhlig (údaje bez zber. čísla). Uvedené najbližšie príbuzenstvo.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri descr. - S. purpurea ssp. jolantae)
merc. Uhlig: U # (S. purpurea ssp. jolantana)

syn.3. Sulcorebutia jolantiana.....(hort. mut. - jolantana, AWK)

pub.: dat.- A. Wessner (údaje bez zber. čísla).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. jolantana, S. purpurea ssp. jolantae)
adnot.: Zmenený tvar mena šírený na stránkach www.kakteen-wessner.de (zoznam) a kakteen-ratgeber.de, ktorá prvý zoznam kopíruje.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01428, AWK 2009 S (S. jolantiana);

syn.4: Sulcorebutia jolandae.....(hort.?, Swoboda ?)

pub.: #, Chrudim (HS 68)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. jolantae, S. purpurea ssp. jolantae)
adnot.: gram. správny tvar mena vychádzajúci z predpokladu podoby ženského mena "Jolanda", ktorý mal byť pôvodný epitet, ako tvrdí zdroj -> zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (2008).
merc. Chrudim: (pozri - HS 68 - jolandae)

syn.5: Sulcorebutia jolandiae.....(hort.?)

pub.: M. Štrauch
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. jolandae, S. jolantae, S. purpurea ssp. jolantae)
adnot.:
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 75, pos 888, 889)
(S. jolandiae) pid 880, 881;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:

syn.6: Sulcorebutia jolanda.....(hort. mut. contr.)

pub.: #, Tone's Cacti
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. jolandae)
adnot.: skrátenina mena "jolandae" v katalógu a galérii Tone's Cacti, AUS

colls. Swoboda: HS 67 (purpurea - jolantana?), HS 68 (albissima f.? - jolantana n. n., purpurea jolantana -> santiaginiensis?), HS 68a (jolantana);
colls. Kirschnek: EK 7116, EK 7117, EK 7118;
colls. Halda: JJH 071126 (typ - Halda, Heřtus, Horáček);
colls. Heřtus: PHA 415, PHA 533 (jolantana), PHA 936;
colls. Horáček: LH 979, LH 1152, LH 1249, LH 1492;
colls. Marek: MM 300 (jolanthana);


collp.:
 top of page