main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
clavata
(pozri - steinbachii_s) (pozri - steinbachii)
  • Rebutia (W.) clavata (Brandt 1979)
  • Rebutia (S.) clavata (Pilbeam 1985)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. clavata a W. clavata synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. steinbachii (f.);


  • Sulcorebutia clavata (Brandt) Pilbeam 1985
comb.: # / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 45, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPN (IK) - Pilbeam -- Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 45 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.:
sign.:
foto 1.: nezaznamenané
merc.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. steinbachii (Werd.) Bkbg. ['S. steinbachii v. violaciflora'] ako alternatívne meno pre S. steinbachii v. horrida Rausch, S. steinbachii v. gracilior Bkbg., S. tuberculato-chrysantha (Card.) Don., W. clavata Brandt, W. backebergiana Brandt a tiež 'S. bicolor' (cat. name). Posledné meno sa týka dvojfarebných foriem S. polymorpha a S. tuberculato-chrysantha.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii f.;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - Predpokladane zahrnuté vo W. steinbachii v skupine Sulcorebutia;

bas.: Weingartia clavata Brandt 1979

descr.: F. H. Brandt, # / Kakt. Orchid. Rundschau 1979 (2): 17, 1979 /
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1979(2): 17 (1979).
nom.: [klaváta], lat. clavatus - kyjovitý, kyjovitého tvaru
adnot.: tax. - gen. Weingartia Werd., subgen. Sulcorebutia,;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
Forma S. steinbachii. Jeden z podivuhodných a záhadných popisov o ktorom niet v publikáciách (okrem popisu) a ani v katalógoch žiadna zmienka alebo fotografia.
typ.: #
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1979 #)
merc.:

colls.?: (Brandt typ);


collp.:

 top of page