main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
steinbachii gracilior
(pozri - steinbachii_s) (pozri - steinbachii)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. gracilior (Backeberg 1966)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. steinbachii f. gracilior (#, hort.)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. gracilior (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. gracilor);....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_gracilor_02.jpg
Comment.:  "gracilor" -> malé telo, fialový magenta kvet, silné svetlé priľahnuté okrajové trńe, stredové chýbajú.
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je S. steinbachii var. (f. ?) gracilior synonymom uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. steinbachii (v., f.);


  • Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeb. var. gracilior Backeb. 1966
descr.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.416, 1966 / = /
IPNI (GCI) - Kakteenlexikon 416. 1966
adnot.: Backbg., KL 1966, p.416 - "v. gracilior Backbg. n. v."
typ.: WK 234
nom.: [gracilior], lat. gracilior - jemnejší, jemnejšia, tenšia; Backebergovo popisné meno sa týka pravdepodobne iba menšieho vzrastu
sign.: Backbg., Kakteenlexikon, p. 416, 1966 (S. steinbachii v. gracilior Backbg. var. nov.) -> text (stredové tŕne najčastejšie chýbajú, alebo jeden do 1cm dĺžky; Kvet ?) -> východná Bolívia (Uhlig-No. U 2205; z Krahnovho nálezu);
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 ->
foto 1.: (orig. pub. descr. 1966 #)
foto 2.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. steinbachii v. gracilior Backeb.);....V prilohe - Cactus_Love @/
foto 2.: Dmitij Demin in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria - page183 >> find item);
(S. steinbachii gracilior);....V prilohe - Cactus_Love @/ 1996.jpg
Comment.: bez kvetu, biele úzke areoly, smerom hore tmavé až čierne tŕne s hned. bázami
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. steinbachii v. gracilior);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Saniter: SA-95 S (S. steinbachii gracilior);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1789 (S. steinbachii v. gracilior);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02358, AWK 2009 S (S. steinbachii v. gracilior WR 459);  AWK 2007 S-02360, AWK 2009 S (S. steinbachii v. gracilior WK 234);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12842 (S. steinbachii v. gracilior);
merc. Fischer: LF 2010 S-454SR, LF 2011 S-453SR (S. steinbachii v. gracilior HS 209 žlutý kv.);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. steinbachii (Werd.) Bkbg. ['S. steinbachii v. violaciflora'] ako alternatívne meno pre S. steinbachii v. horrida Rausch, S. steinbachii v. gracilior Bkbg., S. tuberculato-chrysantha (Card.) Don., W. clavata Brandt, W. backebergiana Brandt a tiež 'S. bicolor' (cat. name). Posledné meno sa týka dvojfarebných foriem S. polymorpha a S. tuberculato-chrysantha.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia implicitne S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii (f.);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - predpokladane zahrnuté v druhu W. steinbachii v skupine Sulcorebutia;

syn.1.: Sulcorebutia steinbachii var. steinbachii f. 'gracilior'.....(hort.)

add.stat.: de Vries 2009 (pozri - colls., WR, HS)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. steinbachii v. steinbachii)
adnot.: nepodstatná odchýlka (úroveň formy) vyskytujúca sa v populáciách S. steinbachii v. steinbachii; Kombináciu steinbachii f. violaciflora s podobným statusom publikoval O. Šída v roku 1990 v Atlase kaktusů;
merc.:

colls. Rausch: WR 459 (gracilior, steinbachii v. steinbachii f. "gracilior" - horrida);
colls. Krahn: WK 234 (gracilor typ Uhlig U-2205);
colls. Swoboda: HS 209 (steinbachii v. gracilior-> steinbachii v. steinbachii žltý kv.);


collp.:

 top of page