main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
chrysacantha
(pozri - chrysacantha_s) (pozri - chrysantha_s) (pozri - senilis_s) (pozri - minuscula_s)
  • Rebutia chrysacantha Backeb. 1935* 1936
descr.: C. Backeberg, in Backeberg C. et Knuth F. M., Kaktus ABC, p.416, 1935 / Kaktus-ABC, 276, 416., 1935 /
IPNI (2xGCI) - (Backeb.) / Backeb.
IPNI (GCI) - Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 276, 416. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 276, 416. 1936 [12 Feb 1936]
dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr11.htm, Rod Rebutia 1997)
typ.: /coll.: C. Backeberg, Argentína, prov. Salta, asi 2500m, Quebrada Escoipe?/
nom.: [chryzakantcha], lat. chrysacanthus, chrysacanthion - zlatotrný, chrysacantha - zlatotrná;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. chrysacantha Backbg. (1935) Kaktus ABC, 416";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.383 - Telo napokon  výrazne guľovité, do výšky asi 6cm, priemeru 5cm, sviežo zelené; tŕňov 25-30, stredové nerozlíšiteľné, niektoré s tmavšou bázou a zhustené (zosilnené), do 1,2cm dĺžky, všetky štetinovo jemné, okolo konca ročných výhonkov vzniká žltá, najmenej prírastok centrálny; Kvet do 5cm dĺžky, žltkasto červený, samosprašný; Kv. rúrka žlto oranžová. - Sev. Argentína (Salta).
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. chrysacantha, S-AGY 557);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: nahradené inými snímkami hromadného kvitnutia rovnakých exemplárov
foto 3.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 60, pos 718)
(R. chrysacantha) pid 650;....V prilohe - Strauch @/
Comment.:
foto 4.: Pavel Klouda, Sukulentní svět, 2008 - www.pavko.cz/c/r_cacti.htm (fotogaléria R-S >> find item - al)
(R. chrysacanthion);..... V prílohe - Klouda @/ re_chry2.jpg
Comment.: perfektný snímok
foto 5., 6.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=275, 276)
(R. chrysacantha) details, details;..... V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.:
foto.7.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia chrysacantha var.)....V prilohe @/ rebutia-chrysacantha-var.-20180709.jpg
Comment.: pozri - komb. senilis v., stuemeri?
foto.7b.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia chrysacantha var.)....V prilohe @/ 269-rebutia-chrysacantha-var.-20190506---kopie.jpg
Comment.: kv. rurka bez zltych tonov
merc. Chrudim & other: ChK 87p5036 - 95p5036.00, 98p5036.00 (R. chrysacantha);    Klikar 91 S (R. chrysacantha);  ChK 88j262, 89jR279, 90jR264, 92jR222, 94jR406 (R. chrysacantha);    DKE 98 S-1460 (R. chrysacantha);   KK-DK 2001, 2002 R (R. chrysacantha);   KK-DK 2001, 2002 S-61.12 (R. chrysacantha);  ChK 2003p5036.00, 2003p5036.20;   ChK 2004p5036.00, 2004p5036.20, , 2009p5036.00 (R. chrysacantha);   ChK 2003p5036.10, 2004p5036.10 (R. chrysacantha, světlá forma);
merc. Uhlig & other: Haage 99 R (R. chrysacantha);   U 529, U 1999 R, U 2001 S (R. chrysacantha) schöne Blüten, selten;   Lodé 99 S-1063 (R. chrysacantha; JL 1675);  Rus 2000 R (R. chrysantha);  Row 2000 S-1870 (R. chrysantha);  CaHe 2000 S-RA320.1  (R. chrysacantha);  SeedS 2000 (R. chrysacantha);  SGC 2000 R-61874 (R. chrybiacautha);
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1192, R-1192 (R. chrysacantha) tiny grey green body, short white sp.;     Pan 2000 R-3531, R-4027 (R. chrysacantha) small body, grey-green, white short spines;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00803, AWK 2009 S (R. chrysacantha);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (R. chrysacantha);
  • Rebutia chrysacantha Backeb. 1935* 1936 var. chrysacantha
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.17, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie O. Šídom v členení gen. Rebutia - series Senilis, 6. chrysacantha v. chrysacantha, 6a. v. elegans, 6b. v. iseliniana, 6c. v. kesselringiana, 6d. v. schieliana;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr11.htm - v. chrysacantha) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - postupne predĺžený vzrast so žltnúcim otrnením, voči ostatným zo skupiny má viac menej odlíšené stredové třne, kvety sú žltkasto tehlovo červené.

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 2. Senilis, species 6.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 2. Senilis, species 2.

cat.:
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. chrysacantha a R. senilis subsp. chrysacantha - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. senilis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Rebutia senilis chrysacantha a tiež R. chrysacantha elegans (xanthocarpa elegans, senilis elegans);

syn.1: Lobivia chrysacantha (Backeb.) Kelsey & Dayton 1942

comb.: Kelsey, Dayton, #, 1942 (dat. O. Šída - rebutia.iglu.cz/sek1/chr11.htm)
IPNI (GCI) - chrysacantha (Backeb.) H.P.Kelsey & Dayton -- Standard. Pl. Names, ed. 2. 73. 1942

syn.2.: Rebutia senilis Backeb. var. chrysacantha (Backeb.) Don. 1954 nom. inval.
syn.2.: Rebutia senilis Backeb. var. chrysacantha (Backeb.) Don.  comb. nud.

comb.: J. Donald, Cactus & Succulent Journal of GB, 16: 44, 1954
IPNI (GCI) - var. chrysacantha (Backeb.) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. chrysacantha (Backbg.) Donald comb. nud. = chrysacantha";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. senilis v. chrysacantha) id=105029;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb159.jpg
Comment.:
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. senilis v. chrysacantha) id=105030;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb160.jpg
Comment.:
merc.: SeedS 2000 (R. senilis v. chrysacantha);

syn.2a.: Rebutia senilis f. chrysacantha (Backeb.) Buin. & Don. 1965

comb.stat.: A. F. H. Buining, J. D. Donald, #, 1965
IPNI (GCI) - f. chrysacantha (Backeb.) Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 38. 1965
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
dat. comb. - www.astrocactus.com (Z. Rovšek, Seznam Rebutia, 2006) /
merc.:

syn.2b.: Rebutia senilis Backeb. subsp. chrysacantha (Backeb.) Don. 1975 1976*

stat.: J. Donald, Ashingtonia, 2: 50, 1976 / Ashingtonia, 2 (3): 50, 1975 /
IPNI (GCI) - subsp. chrysacantha (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(3): 50. 1975
IPNI (IK) - subsp. chrysacantha (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(3): 50. 1975
Dat. rok publik 1976 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/chr11.htm & Rod Rebutia 1997)
adnot.: Použitie J.Donaldom v členení gen. Rebutia: 2. Rebutia senilis Backeb. = 2.1. ssp. senilis, 2.2. ssp. chrysacantha (bez úrovne variet) = 2.2.1. ssp. chrysacantha f. iseliniana, 2.2.2. - ssp. chrysacantha f. kesselringiana, 2.2.3. ssp. chrusacantha f. elegans;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis f. subspec. chrysacantha (Backbg.) Donald = chrysacantha;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=496)
(R. senilis chrysacantha) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: niektorá z popísaných foriem zaraďovaných do skupiny "chrysacantha"
merc.:

syn.3.: Rebutia minuscula subsp. senilis var. chrysacantha.....(hort.? sensu Anderson)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp. senilis, R. minuscula v. chrysacantha ? R. senilis v. chrysacantha ?)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT5.htm (Galería del Socio IV-V >> find item)
(R. minuscula ssp. senilis v. chrisacantha);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_minuscula_senilis_crisacantha_02.jpg
Comment.: ??

colls. Backeberg: (Backeberg typ);
colls. Rausch: WR 706a;
colls. Wahl: RW 207;


collp.: V obchode (hlavne semená) sa pod týmto menom dá získať celé spektrum ´Senilis' resp. 'Senilis_Chrysacantha'.

Rohrer, KE - (orig. ? - Rebutia chrysacantha);

Šuba, KE [453, 454] - (orig. ChK 92jR222 - Rebutia chrysacantha);

sign.: Telo spočiatku guľovité, neskôr krátko valcovité; Kvet samosprašný 80%, dĺžka do 30mm, šírka 35mm; Púčik zeleno hnedočervený, špicatý; Kv. lôžko priemer 4mm, červenkasté so zelenými šupinami; Kv. rúrka štíhla 3mm, hore 5mm, dlhá 15-20mm, červenkastá so zelenými šupinami; Okv. lístky (14-15), kopijovité, špicaté (prelomené pred špičkou), dlhé 20mm, široké 4,5-6mm, vnútorné svietivo červené so žltším hrdlom, vonkajšie oranžovo červené, lesklé; Nitky a prašníky žlté; Čnelka biela; Blizny biele, premenlivo na rovnakej rastline 5-7 ramien, pod alebo v úrovni prašníkov; Plod plocho guľovitý, 5-6mm priemer, premenlivo zelenooranžový, oranžovo červený až tmavočervený, premenlivo so zelenými alebo zeleno červenkastými šupinami, rozpadávajúci sa.
sem.x: 2000, 2000, 2008, 2009
foto 1.: Šuba, 0166/11-1993;.....V  prílohe - Suba93_0166\chrysac_R.jpg
foto 2.: Šuba, 4249/21A-1997-6;.....V prílohe - Suba97_4249\chrysac_fmy.jpg
Comment.: Vľavo. Spoločne s Rebutia spec. UN 924 [416]
foto 3.: Šuba, 7850/29A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\chrysac_453_Ch.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-7;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0669_chrysacm.jpg

chrysantha (chrisantha)
(pozri - chrysacantha) (pozri - chrysantha_s) (pozri - aureiflora_s)

Rebutia chrysantha.....(hort. mut. ambig.)

nom.: lat. chrysanthus - zlatokvetý; známe meno taxónu z rodu Parodia. Identické lat. významu mena "aureiflora" použitému tiež pre rastliny R. senilis (chrysacantha) var. kesselringiana. Z kontextu katalógov  Agbina (Rus 2000) a Rowland (Row 2000) ide jasne o R. chrysacantha, resp. u obchodníkov aj niektorú formu zo skupiny chrysacantha. Podobne je v tomto katalógu uvedená aj R. chr ysantha v. elegans a R. chrysantha v. densispina.
foto 1.: # - Klub Český Těšín - www.cactus.cz (fotogalerie_2.htm)
(R. chrysantha);.....V prilohe - KCT @/
Comment.: Dlhé tŕne senilis

Rebutia chrisantha.......(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Deformované meno z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004 (www7.plala.or.jp/shaboten/wamei/r.html)
chrisacanthion
(pozri - chrysacantha)

Rebutia chrisacanthon.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenený rod mena z fotogalérie P.Kloudu, 2008.
chrisacantha
(pozri - chrysacantha)

Rebutia chrisacantha.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenené meno z fotogalérie D.V.Bueno, 2006.
crisacantha
(pozri - chrysacantha)

Rebutia crisacantha.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenené meno z fotogalérie D.V.Bueno, 2006. (gr. slová začínajúce na "ch" interpretované v španielčine)
chrybiacautha
(pozri - chrysacantha)

Rebutia chrybiacautha.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Extrémne deformované meno R.chrysacantha z katalógu rastlín Stenasa Garden Center (SGC 2000).
 top of page