main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
aurescens
(pozri - senilis_s) (pozri - chrysacantha _s) (pozri - minuscula_s) (pozri - wessneriana_s ?)
  • Rebutia senilis Backeb. var. aurescens Backeb. 1935* 1936
descr.: C. Backeberg, in Backeberg C. et Knuth F. M., Kaktus-ABC, p.416, 1935 / Kaktus-ABC 278, 416., 1935 /
IPNI (GCI) - var. aurescens Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 278, 416. 1936 [12 Feb 1936]
dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/sen12.htm & Rod Rebutia 1997)
typ.: /coll.: C. Backeberg/
nom.: podľa postupne premenlivého vzhľadu otrnenia, lat. aurescens - zlatnúci, zlatistý, zlatolesklý
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. aurescens Backbg. =? - Taxon pravdepodobne patrí k wessneriana skôr ako k senilis. Podľa našich skúseností je cudzosprašný";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/sen12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.385 - Tŕne neskôr viacmenej žltkasté, prípadne iba stredové, všetky jemné, tenké, husté; Kvet veľký, čisto červený; Telo okrúhlasté (guľovité);
Atlas kaktusů 1993/36, Veverka - (cit.) "nesprávne označovanie starších R. senilis so žltkastým otrnením, hlavne v strede areoly" - pozri hort. nom. aureicentra, aureicantha ;
Fearn & Pearcy 1981 - uvádzajú k tomuto menu nimi pozorovanú cudzosprašnosť a predpokladajú preto príslušnosť k okruhu R. wessneriana. Na tomto údaji sú uvádzané mená položiek v katalógu Uhlig 2001  zdanlivo ako zámeny s R. wessneriana ? Z iného zdroja nepotvrdené;
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=337, scanid=958)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=337, CR5693)
(R. senilis v. aurescens; P. J. Brunelle;);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5693.jpg
Comment.: Tu chápané v rámci rozšreného popisu taxonu R. minuscula sensu E.F.Anderson
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. senilis v. aurescens) id=105027;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb157.jpg
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 87p5096 - 97p5096.00, 88j269 (R. senilis var. aurescens);    DKE 98 S-1472 (R. senilis " v. aurescens);   Rus 2000 R (R. senilis var. aurescens);   Kud 2000 R (R. senilis v. aurescens) Kv. červ.;
merc. Uhlig & other: U 755 - dat. CCH 2004,  U 99 R, U 2001 R-U5309 (R. senilis v. aurescens);   Lodé 99 S-1116 (NEW ! R. senilis v. aurescens; JJ);   U 2001 S (Rebutia senilis v. aurescens) - wessneriana;  U 2006 R (R. senilis v. aurescens [wessneriana]);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00825 (R. senilis v. aurescens);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 2. Senilis, species 5a.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 2. Senilis, species 1a.

cat.: (senilis)
adnot.: Donald, 1976 - stotožnil s popisom R. chrysacantha. Don., p.21 - synonymum Rebutia senilis Backeb.; 
Pilbeam, 1997 - R. senilis v. aurescens - nadbytočné alebo pochybné meno;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. senilis Backeb. pre členenie R(AMS);

syn.1.: Rebutia senilis f. aurescens (Backeb.) Simon n. c. nud.....(dat. Donald)

comb.: W. Simon, # (1937 ?) - nom. comb. nud.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
sign.: Donald, p.28, 29 - voči R. s. var. senilis - zlato tónované stredné tŕne na starších rastlinách (pozri chrysacantha !). Kvety oranžovo šarlátové.
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (R. senilis fa. aurescens);

syn.2.: Rebutia chrysacantha var. aurescens.....(comb. prov. Šída?)

comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.39, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign.: Šída, RR 97, p.39 - voči R. chrysacantha má dlhé, husté žltkasté tŕne a červenšie kvety a vzrast má viac guľovitý.
adnot.: Provizórne synonymum pre platne popísanú Rebutiu senilis var. aurescens ?, alebo iba preklep senilis / chrysacantha ? (pozri Šída, RR 97, p.39). Popis zodpovedá  tiež materiálu s menami R. chrysacantha var. densispina a R. senilis var. aurea.

syn.3.?: Rebutia aurescens.....(hort. dub.)

pub.: Katalóg Uhlig 1974 - dat. Fearn & Pearcy 1981
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. aurescens hort. (catalogue 1974 Uhlig) U1344 =?"
V katalógoch Chrudim paralelne s Rebutia senilis v. aurescens. O ich zhodnosti môže byť istá pochybnosť (tam)
foto.: (nezaznamenané)
merc. Uhlig: 1974 U 1344 (R. aurescens);
merc. Chrudim: ChK 87p5020 - 96p5020.00 (R. aurescens);

colls. Backeberg: (Backeberg typ);
colls. Kníže: KK 845 (var. - ?);


collp.:

 top of page