return to the main list
wessneriana_s
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 4. Wessneriana (O. Šída, 1997, 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Wessneriana: #

adnot.: J.Donald - Rastliny tejto skupiny sú viac narastajúce, jednotlivé hlavy dospelých rastlín môžu byť až 10-12cmm široké a vysoké. Všetky sú, okrem R. krainziana, pozoruhodne variabilné a majú veľký počet foriem. Calliantha a wessneriana sa úplne kryjú s permutata, a tiež u nových importov neexistuje jasné oddelenie. Originálne popisy je nutné pozorovať len vo vzťahu k určitým formám celého komplexu. Všetky rastliny sú cudzosprašné, kvety s purpurovými púčikmi, dlhou kvetnou rúrkou, úzkou 3-5mm nad semenníkom a semená sú pomerne väčšie. Nitky vznikajú iba nad touto úzkou časťou kv. rúrky, pričom u calliantha, wessneriana a permutata môže byť čnelka zrastená so stenou receptákula. U veľa druhov je ale čnelka voľná alebo spojená iba príležitostne 1-2mm nad semenníkom.
Otrnenie, vzrast a odnožovanie rozmanité. U rastlín blízkych R. wessneriana a R. calliantha je čnelka ružovo oranžová, celá alebo min. v dolnej polovici a hore svetlejšia až biela, prípadne zrastená niekoľko mm s kv. rúrkou. Blizny biele; Nitky oranžovo červené, prašníky svetložlté; U rastlín R. berylioides nitky žlté; U rastlín blízkych R. krainziana čnelka, blizny a nitky žltkasto biele;
J.Pilbeam - Pod R. wessneriana Bew. zahŕňa subšpecifické mená nepodstatných odchýliek (napr. calliantha, beryllioides, brevispina, alba, ...). Druh chápe oddelene od R. krainziana.

Výskyt mena wessneriana:

nom.: [vesnerijána], Rebutia Wessnerova (ekviv. wessneri, nespr. wessnerana, W. Wessner, Mannheim

REB
 top of page