main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
gokrausei
(pozri - wessneriana_s) (pozri - permutata_s) (pozri - wessneriana)
  • Rebutia wessneriana Bew. var. gokrausei (Heinr.) Don. 1976 nom. inval.
comb.: J. Donald, Ashingtonia, 2: 71, 1976 / Ashingtonia, 2 (4): 71, 1976 /
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. var. gokrausei (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71. 1976
IPNI (IK) - wessnerana var. gokrausei (Heinr.) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71. 1976 [Jan 1976]
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/wes14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: Josef Sobotka, Sadská - 2006
(R. aurantiaca);.....V prílohe - Sobotka @/ aurantiaca_m.jpg
Comment.: rastlina z okruhu R. wessneriana blízka popisu R. permutata v. gokrausei Heinr.
merc.: nezaznamenané

tax. Šída, 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 4. Wessneriana, species 8-.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 4. Wessneriana, species 1-.

cat.: (wessneriana)
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. permutata var. (f.) gokrausei a R. wessneriana v. gokrausei - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. wessneriana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spec.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. wessneriana Bew. pre členenie R(AMS);

syn.1.: Rebutia wessneriana subspec. wessneriana var. gokrausei (Heinr.) Donald #

add.stat.: J. Donald, #
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana subspec. wessneriana v. gokrausei (Heinr.) Don. = wessneriana";

syn.2.: Rebutia permutata Heinr. var. gokrausei Heinrich 1963 nom. inval. (n. subnud. sine typ)

descr.: W. Heinrich, Descriptiones Cactacearum Novarum, 3: 13, 1963 / Heinrich in Backeberg ex Backeberg, Descr. Cact. Nov. 3: 13., 1963 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. permutata f. gokrausei)
typ.: /sine typ, sine loc./
nom.: /Gottfried Krause, 1907-1976, pestovateľ, Dresden, Nemecko/. Zaznamenaný bol aj nesprávny tvar "gokrausii".
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. permutata v. gokrausei Heinr. = wessneriana";
sign.: Donald, p.37, 48 - dlhé, snehovobiele, prepletené tŕne, červené kvety. Stáva sa skoro válcovitá a cereoidná, až 150mm vysoká a 40mm široká s veľmi dlhými tŕňmi.
Donald, p.48 - W. Haage pokladá rastlinu za kultúrny hybrid.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 # - typ. sine)
foto 2.: W. Heinrich in Backeberg, Kakteenlexikon, 1966, p.690, abb.361 (vľavo) - F;
(R. permutata v. gokrausei);
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. permutata gokrausei, AGY 812);.....V prilohe - Agocs @/
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=401)
(R. permutata gokrausei) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ??, senilis v. kesselringiana !
merc.: nezaznamenané

syn.3.: Rebutia permutata Heinr. f. gokrausei Heinrich 1963 nom. inval.

descr.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.384, 1966 - ?? pravdepodobne iba preklep (v. --> f.)
IPNI (GCI) - permutata Heinrich ex Backeb. f. gokrausei Backeb.
IPNI (GCI) - permutata Heinrich ex Backeb. f. gokrausei Heinrich in Backeb. ex Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 3: 13. 1963
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spec.;
sign.: Backeb., KL 66, p.384 - jedna semenáčiková forma s krátko stĺpovitým telom; zatiaľ čo typový druh je široko kruhový (plocho guľovitý). Otrnenie je ešte jemnejšie, rastliny sú podobné mladému Cleistoc. strausii; sú dlho bielo vlasovo štetinaté; Kvet je silný, ako aj jeho kvet. rúrka. Formu vypestoval Gottfried Krause, Dresden-Stetzsch, opelením viacerých semeno-nosičov tohoto cudzosprašného druhu. Pri neskorších výsevoch už nie. Staršie Rebutie čiastočne aj niektoré druhy Sulcorebutia  a Aylostera, ukazujú silne stĺpovitý vzrast, pri horeuvedenej forme podobný odraz (spätný účinok) u inej možno tiež skryté sklony.
merc.: nezaznamenané

colls. ?: (cx.? - Heinrich typ);


collp.:

gokrausii
(pozri - gokrausei) (pozri - wessneriana_s)

Rebutia wessneriana Bew. = wessneriana var. gokrausii.......(hort., mut.)

adnot.: Deformované meno z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004 (www7.plala.or.jp/shaboten/wamei/r.html)

 top of page