return to the main list
permutata_s

Výskyt mena permutata:

nom.: [permutáta], podľa hlavnej charakteristiky - identita, lat. permutátió - premenenie, zmena, zámena, výmena; permutata - premenená, zamenená

REB DIG
  • Mediolobivia permutata Knize n. n......(pozri - KK 1046)
  • Mediolobivia spec. (=M. permutata ?).....(pozri - KK 1046)
 top of page